Menu

 


 

      Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

     Witamy na naszej stronie internetowej.


 

W niedziele 9 grudnia 2018r. na mszy świętej o godz. 11.00

została uroczyście odsłonięta przez

płk Zbigniewa Redziaka i ppłk Mariusza Woźniaka

i poświęcona przez ks. prof. zw. dr hab. Edwarda Sienkiewicza

tablica, która będzie przypominać datę 5 lutego 1919 roku.

Wtedy to papież Benedykt XV powołał biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej

Stanisława Galla na pierwszego biskupa polowego Wojsk Polskich.

 


 

W sobotę 8 grudnia o godz. 19.00

żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej

im. gen.bryg. Władysława Liniarskiego, ps. „Mścisław”

uczestniczyli w Mszy Świętej przed przysięgą,

która była sprawowana w ich intencji i w intencji przełożonych.

Wszystkim żołnierzom, którzy włączyli się w liturgie składamy serdeczne podziękowanie.

 


 

W sobotę 8 grudnia 2018r.  w naszej parafii odbyło się spotkanie mikołajkowe dla dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to spotkanie

szczególnie pani Agacie i św. Mikołajowi.

 


 

Dekoracja z okazji 100 lecia odzyskania przez Polske Niepodległości.

 


 

Obchody 25-lecia Parafii połączone z konsekracją kościołą.

3 listopada w Wojskowej Parafii pw. św. Jerzego w Białymstoku odbyły się obchody 25-lecia Parafii,  połączone z konsekracją kościoła przez Biskupa Polowego Józefa Guzdka.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili przedstawiciele służb mundurowych, włodarze miasta Białegostoku oraz województwa podlaskieg. Mszę Świętą koncelebrowali poprzedni proboszczowie parafii oraz zaprzyjaźnieni kapłani. Z okazji tej uroczystości została ufundowana monstrancja jako dar Parafian i Sympatyków którzy przychodzą tu się modlić.         

Prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski ufundował kielich mszalny i patene, kielich jest ozdobiony symbolami narodowymi. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński ofiarował stułę - symbol kapłaństwa.

Podczas uroczystości Pan kościelny st.chor.sztab. Franciszek Jasiński został odznaczony przez Biskupa Polowego medalem św. Jerzego Popiełuszki.

Oprawę muzyczną dopełnili: Orkiestra Wojskowa z Siedlec oraz Chór z Parafii św. Kazimierza w Białymstoku

 


 

9. rocznica katastrofy śmigłowca Straży Granicznej

 

31 października mija dziewięć lat od tragicznej śmierci por. SG Andrzeja Żukowskiego, chor. szt. SG Bartłomieja Bartnickiego i chor. SG Marcina Bezubika - lotników z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Nasi funkcjonariusze zginęli podczas rutynowego lotu patrolowego z Białegostoku do Mielnika. Śmigłowiec, którym lecieli, roztrzaskał się tuż za granicą po stronie białoruskiej.

W kościele Garnizonowym w Białymstoku odprawiona została Msza Święta w intencji funkcjonariuszy, którzy zginęli podczas służby. Rodzinom tragicznie zmarłych lotników w uroczystościach towarzyszyli Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Stasiulewicz, przyjaciele, funkcjonariusze i pracownicy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił kapelan Podlaskiego Oddziału SG ks. kpt. SG Marcin Czuchraniuk.

 

ROK DUSZPASTERSKI 2017/2018

 

Duch Święty w centrum dwuletniego programu duszpasterskiego

W myśl słów „dar i zadanie” – w pierwszym roku chodzi o odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego, w drugim zaś, zwracamy szczególniejszą uwagę na pełnienie zadań, do których wzywa Duch Św. – mówi rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

 

Autor/źródło: Flickr/episkopat.pl, Eliza Bartkiewicz, licencja: CC BY


Program pod tytułem „Duch, który umacnia miłość” rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. Będzie realizowany w latach 2017-2019. Hasło pierwszego roku brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, drugiego zaś „W mocy Bożego Ducha”.

Nowością w tym programie jest pięć zeszytów z materiałami duszpasterskimi: teologiczno-pastoralnymi, homiletycznymi, liturgicznymi, katechetycznymi i maryjnymi. Do tej pory bowiem był jeden tom zawierający wszystkie materiały. Informacje dostępne są także na stronie www.duszpasterstwo.episkopat.pl. Program przygotowała Komisja Duszpasterstwa KEP pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca.

Poprzedni, czteroletni program duszpasterski, był oparty na sakramencie chrztu, m.in. w związku z przygotowaniem do 1050. rocznicą chrztu Polski. Obecny zaś jest związany z sakramentem bierzmowania. „Program duszpasterski jest pomocą dla młodzieży w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania oraz stanowi przypomnienie o mocy bierzmowania tym, którzy przyjęli ten sakrament. Duch Święty jest obecny i udziela wierzącym swoich darów w codziennym życiu. Tak więc nowy program duszpasterski jest pomocą w odkrywaniu tych darów i samej osoby Ducha Świętego, o którym papież Franciszek mówi, że jest „Wielkim Nieznanym”. Duszpasterze i katecheci otrzymują w zeszytach materiały pomocne w misji ewangelizacyjnej. Zostały one przygotowane tak, by odpowiadały współczesnym wyzwaniom. Program jest skierowany do wszystkich, w tym do ruchów i wspólnot katolickich działających przy parafiach. Zachęcamy, by wykorzystywać nowy program duszpasterski w osobistej i wspólnotowej formacji” – podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Dodał, że nowy program duszpasterski ma cztery zasadnicze cele: ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny. „Autorzy programu zwracają uwagę na konieczność ukazywania darów Ducha Świętego w życiu społecznym od dzieł charytatywnych po życie polityczne” – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik. Dodał także, iż w programie duszpasterskim odniesiono się także do przypadającej w 2018 r. 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży.

Rzecznik Episkopatu zaznaczył, że odpowiedzialność za realizację programu duszpasterskiego spoczywa na tych, którym zostały powierzone wspólnoty wiernych. Przygotowane materiały są szczególnie pomocą dla wydziałów duszpasterskich kurii diecezjalnych, diecezjalnych rad duszpasterskich, rad kapłańskich, zgromadzeń zakonnych, osób świeckich zaangażowanych w formację katolicką, a szczególnie dla proboszczów i wikariuszy, którzy na co dzień prowadzą duszpasterstwo.

BP KEP/episkopat.pl


 


Zegar

Święta

Poniedziałek, III Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
1505938