Menu

18 XII 2014 - czwartek

     Były życzenia, kolędy i łamanie się opłatkiem. Podlaskie służby mundurowe spotkały się w czwartek na wspólnej wigilii. Mundurowi ze Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Izby Celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Służb Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku i Dyrekcji Lasów Państwowych spotkali się dzisiaj na wspólnej Wigilii Służb Mundurowych. Takie, odbywające się już od kilku lat spotkania stały się podlaską tradycją. Tegoroczną Wigilię w imieniu wszystkich służb mundurowych zorganizował Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Rytwiński.

     Licznie zgromadzeni dziś funkcjonariusze i kapelani służb mundurowych wspólnie łamali się opłatkiem życząc sobie spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in. Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański oraz Ksiądz mjr Tomasz Wigłasz  Ewangelicko-Augsburski Kapelan Wojsk Lądowych. Oprócz życzeń i błogosławieństwa duchownych, mundurowi usłyszeli również „ciepłe, świąteczne słowo” od pełniącego obowiązki Wojewody Podlaskiego Pana Wojciecha Dzierzgowskiego, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Pana  Macieja Żywno i Prezydenta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego oraz członka Zarządu Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych ppłk. Pawła Turenko.  Wigilijne spotkanie uświetnił występ Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

     Następnego dnia, przy opłatku i wigilijnym stole, życzenia świąteczne składali sobie funkcjonariusze i pracownicy komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W spotkaniu, oprócz komendanta POSG oraz jego zastępców, udział wzięli reprezentanci związków zawodowych i kapelani. Wspólnie śpiewane były także kolędy przy akompaniamencie zespołu SG. Była to doskonała okazja do chwili refleksji, wyhamowania codziennego tempa i wejścia w nastrój zbliżających się Świąt.

     Wzorem lat ubiegłych, w okresie przedświątecznym, również spotkania wigilijne odbyły się we wszystkich placówkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Dzielenie się opłatkiem i prosforą, było poprzedzone modlitwą kapelanów: rzymsko-katolickiego - ks. ppłk. SG Wiesława Kondraciuka i prawosławnego - ks. plut. SG Piotra Nestoruka, którzy dziękując komendantom, funkcjonariuszom i pracownikom placówek za zorganizowanie spotkań, życzyli im przede wszystkim błogosławieństwa Bożego od Nowonarodzonego Syna Bożego.

     W spotkaniach, które rozpoczęły się 11 grudnia w placówce SG w Szudziałowie, a skończyły 23 grudnia w placówce SG w Krynkach, uczestniczyli również emeryci, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, miejscowe duchowieństwo oraz pozostali zaproszeni goście. Nie zabrakło świątecznych życzeń od Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Podlaskim Oddziale SG. Tradycyjnie już, w największych placówkach SG naszego oddziału: w Kuźnicy i Bobrownikach, przy wigilijnym stole obecni byli funkcjonariusze miejscowych Oddziałów Celnych.


30 X 2014 - czwartek

     30 października 2014 r. w kościele garnizonowym w Białymstoku środowisko służb mundurowych modliło się w intencji funkcjonariuszy Służby Granicznej, którzy przed pięcioma laty zginęli w katastrofie śmigłowca Kania na granicy polsko-białoruskiej, podczas wykonywania obowiązków służbowych. We Mszy św., której przewodniczył Bp Henryk Ciereszko, uczestniczyły rodziny zmarłych.

     Mszę św. rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Straży Granicznej. Przybyłych na uroczystość powitał ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk, kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie wdowy po tragicznie zmarłych funkcjonariuszach: Andrzeju Żukowskim, Bartłomieju Bartnickim i Marcinie Bezubiku postawiły przy tablicy upamiętniającej katastrofę znicze pamięci, a zebrani wysłuchali utworu „Cisza”.

     W homilii ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej, przypomniał historię katastrofy lotniczej, jaka miała miejsce 31 października 2009 r. Wspominał akcję poszukiwawczą, nadzieję, jaka jej wówczas towarzyszyła oraz pomoc i wsparcie, jakich doświadczały po wypadku rodziny zmarłych.

Kaznodzieja zauważył, że śmierć bliskiej osoby zawsze niesie pokusę buntu wobec losu i wobec Boga. „Ileż to osób, będąc w takiej sytuacji pyta: gdzie Bóg, dlaczego Bóg na to zezwolił, dlaczego dopuścił, że nasz bliski odszedł wtedy, kiedy był nam najbardziej potrzebny?” – pytał. Tłumaczył, że na podobne pytania nie ma łatwej odpowiedzi. Często jest ona przed człowiekiem zakryta, jako części tajemnicy, którą pozna on dopiero w wieczności. Podkreślił, że w takich chwilach Bóg nigdy nie opuszcza człowieka, ale ukazuje Chrystusa cierpiącego na krzyżu i solidarnego z każdym cierpiącym.

     Na zakończenie Mszy św. Bp Ciereszko przekazał rodzinom i dzieciom zmarłych wyrazy współczucia. Wyraził nadzieję, że chwile wspólnej modlitwy dodadzą im nadziei i otuchy. „Trzeba na to trudne doświadczenie spojrzeć w perspektywie wiary i wieczności. Bóg jest życiem i kreśli nam, poprzez swoje objawienie w Jezusie Chrystusie, perspektywę niekończącego się dobra, pełni szczęścia i życia. Gdy stajemy, tak jak dziś, przed bolesnymi dla nas wydarzeniami, jest to dla nas jeszcze większe wyzwanie, aby wierzyć, aby przyjąć w naszej ludzkiej ograniczoności prawdę o życiu wiecznym. Te wydarzenia, dostrzeżone jedynie z perspektywy wieczności, nie będą rodzić w nas sprzeciwu, a wiara przyniesie ukojenie” – mówił.

     Biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej podkreślał, że każdy człowiek nosi w sobie tęsknotę za przyszłym światem. Wiemy, że każdy z nas musi przejść i kiedyś przejdzie granicę śmierci, ale póki jesteśmy tu, na ziemi niech towarzyszy nam wiara, że za tą granicą jest nowe, piękniejsze życie, życie z Bogiem i w Bogu” – zachęcał.

     Mszę św. koncelebrowali ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, proboszcz parafii garnizonowej w Białymstoku, oraz kapelani pozostałych służb mundurowych oraz proboszczowie parafii, z których pochodzili zmarli funkcjonariusze. Obecny był również prawosławny dziekan Straży Granicznej, ks. kpt Adam Weremiejewicz wraz z prawosławnym kapelanem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

     W uroczystości uczestniczyli reprezentanci lokalnych władz, kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na czele z komendantem, płk. Andrzejem Rytwińskim, a także rodziny, przyjaciele i znajomi zmarłych funkcjonariuszy. Przewodniczący Związków Zawodowych Funkcjonariuszy Straży Granicznej pana Mariusza Tyla wraz przewodniczącymi organizacji oddziałowych z Białegostoku, Gdańska, Kętrzyna i Chełma. Przedstawiciele Biura Lotnictwa Komendy Głównej SG i poszczególnych wydziałów

     Po Mszy św. rodziny wraz z bardzo liczna delegacja udali się na miejsce śmigłowca „Kania”, do pomnika ufundowanego ze składek żołnierzy Państwowego Komitetu Wojsk Granicznych Białorusi.

     Na uroczystość przybyli: Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, komendanci polskiej i białoruskiej straży granicznej: płk SG Andrzej Rytwiński płk Andrzej Kukaro i płk Wasilij Giecko, Konsul Generalny Republiki Białoruś Aleksander Berebeneya, Dyrektor Izby Celnej Mirosław Sienkiewicz, Podlaski Wojewódzki Komendant Straży Granicznej st. bryg Antoni Ostrowski wraz z komendantami z Siemiatycz, Czeremchy, Hajnówki Lange oraz komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie zabrakło również delegacji władz samorządowych z Mielnika, Kleszczel i Czeremchy. Na drugą część rocznicowych obchodów przybyli także przedstawiciele Biura Lotnictwa Komendy Głównej SG i poszczególnych wydziałów na czele z Zastępcą Dyrektora Zarządu Granicznego ds. lotnictwa płk SG Ryszardem Jamrozkiem, funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz byli Dyrektorzy Lotnictwa Straży Granicznej: Leszek Krok, Piotr Kiziewicz i Leszek Koc. Byli tam obecni również przedstawiciele duchowieństwa zarówno z Polski i Białorusi na czele z ks. płk Zbigniewem Kępą Dziekanem Straży Granicznej, Proboszczem Garnizonu Białystok ks. kmdr por. Zbigniewem Rećko, ks. Markiem Laszukiem proboszczem z Tokar wraz z towarzyszącymi mu kapelanami i kapłanami i ks. Eugeniusz Chodakowski proboszcz parafii prawosławnej z Tokar wraz z towarzyszącymi mu kapelanami i kapłanami. Najważniejszymi uczestnikami uroczystości były żony wraz z dziećmi, rodzice, koledzy i przyjaciele.

     Druga część rocznicowych obchodó rozpoczęła się od krótkiego wprowadzenia odczytanego przez chor. Andrzeja Bruszewskiego, po czym odegrano hymny państwowe. Następnie glos zabrał Komendant podlaskiego oddziału Straży Granicznej płk Andrzej Rytwiński, Wojewoda podlaski Maciej Żywno, płk Wasilij Giecko z Mińska, Zastępca Dyrektora Zarządu Granicznego ds. lotnictwa płk SG Ryszard Jamrozek.

     Pięknie treść wszystkich wystąpień podsumowała Agnieszka Bezubik, która powiedziała: „Z perspektywy pięciu lat po katastrofie śmigłowca Kania chciałam w imieniu własnym, Helenki, Beaty, dzieci i naszych rodzin bardzo serdecznie podziękować osobom, które z wielkim zaangażowaniem i serdecznością brały czynny udział w akcji poszukiwawczej naszych mężów i do końca wierzyły, że odnajdą ich całych i zdrowych. Dziękuje również wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości oraz nadal służą pomocą i dobrym słowem. Pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie wszystkim osobom po stronie białoruskiej jak i polskiej, które co roku angażyją się i zabiegają o to, aby pamięć o Andrzeju, Bartku i Marcinie przetrwała mimo upływu czasu; którzy mimo licznych spraw i obowiązków znaleźli czas na to aby dzisiejsza uroczystość miała tak piękną oprawę”

     Następnie została odprawiona liturgii za zmarłych przez kapłanów kościoła Rzymskokatolickiego pod przewodnictwem, ks. płk Zbigniewa Kępy i Kościoła Prawosławnego pod przewodnictwem, ks. Eugeniusza Chodakowskiego wraz z obecnymi kapelanami i kapłanami diecezjalnymi.

     Uroczystość zakończyło złożenie wieńców od delegacji i rodzin. Następnie rodziny udały się, aby zapalić znicze i pomodlić się na miejscu katastrofy.


23 V 2014 - piątek

     Podlaski Oddział Straży Granicznej w dniu 23 maja 2014 roku przeżywał obchody XXIII rocznicy powstania Straży Granicznej. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. kościele Parafii Wojskowej św. Jerzego pod przewodnictwem Biskupa Henryka Ciereszki. Mszę św. koncelebrowali: ks. kmdr por. Zbigniew Rećko - proboszcz Garnizonu Białystok, ks. ppłk Wiesław Kondraciuk - kapelan Podlaskiego Oddziału SG, ks. prałat Dariusz Mateuszuk - kapelan białostockich strażaków, który wygłosił okolicznościową homilię. W kazaniu ks. Dariusz  powiedział, że w sercu i duszy człowiek spotyka się z Bogiem i jego słowem. To spotkanie często prowadzi do wyboru drogi życiowej choćby powołania do służby w Straży Granicznej. To spotkanie otwiera człowieka na prawdę i ludzką wrażliwość. Ludzka wrażliwość jest fundamentem budowania autorytetu opartego na jasności życia i postępowania, a nie na pozycji, stopniu czy stanowisku. Życzył radosnego świętowania gdyż takie oderwanie od rzeczywistości pomaga inaczej spojrzeć na codzienność służby.

     We Mszy św. uczestniczył, Komendant Podlaskiego Oddziału SG płk Andrzej Rytwiński wraz z zastępcami oraz kadra, funkcjonariusze i pracownicy cywilni oddziału. Zaproszeni goście – szefowie służb mundurowych miasta i województwa, organizacji żołnierskich i kombatanckich.

Na zakończenie biskup Henryk Ciereszko powiedział, że w wojsku nie był, ale pociąga go to, co z wojskiem i Strażą Graniczna związane. Zawsze zachwyca go porządek i dyscyplina, która takim uroczystościom towarzyszą. Podziękował za służbę, za budowania poczucia bezpieczeństwa i ludzi i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

     Następnie na terenie koszar Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbył się uroczysty apel, na który przybyli: Zastępca Komendanta Głównego gen. bryg. Jacek Bajger, Wojewoda Podlaski, Marszałek Sejmiku, Przewodniczący Rady Miasta Białegostoku, przedstawiciele służb mundurowych, zaprzyjaźnionych firm i instytucji oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i emerytów, oraz goście z Grodna, Brześcia i Wilna.

     Po złożeniu meldunku, okolicznościowym wystąpieniu Komendanta Oddziału rozpoczęło się wręczanie odznaczeń, wyróżnień, awansów na wyższe stopnie. Wręczono Medale za Długoletnią Służbę, Za Zasługi dla Straży Granicznej, oraz Odznaki Straży Granicznej. W gronie awansowanych i odznaczonych znalazł się ks. Wiesław Kondraciuk - kapelan Podlaskiego Oddziału SG, który otrzymał awans na stopień podpułkownika. Łącznie w korpusie oficerskim przyznano 20 awansów. Wyższe stopnie otrzymało również 124 chorążych i 56 podoficerów. W sumie złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za zasługi dla SG uhonorowano 20 osób, odznaką Straży Granicznej - 19, 4 osoby otrzymały medale za zasługi dla pożarnictwa, wręczono 3 nagrody pieniężne Ministra Spraw Wewnętrznych oraz 19 nagród Komendanta Głównego SG.

     W koszarach wśród zaproszonych gości był obecny również ks. abp Edward Ozorkowski – Metropolita Białostocki. Podczas swego wystąpienia zwrócił uwagę na trudy służby oraz podzielił się wspomnieniami ze spotkań z funkcjonariuszami Straży Granicznej miedzy innymi podczas wizytacji, gdzie ma zwyczaj odwiedzać placówki działające w przygranicznych parafiach. Na koniec Metropolita Białostocki odmówił okolicznościową modlitwę za Podlaski Oddział Straży Granicznej oraz udzielił pasterskiego błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym.

     Uroczystość zakończyło piknikowe spotkanie pokoleń przy wojskowej grochówce i grillu.


27 IV 2014 - niedziela

     Wczesnym rankiem 23 kwietnia spod kościoła Parafii Wojskowej św. Jerzego wyruszyła pielgrzymka po ziemi włoskiej, której centralnym wydarzeniem był udział w kanonizacji dwóch wielkich papieży. Po wspólnej modlitwie 42 osobowa grupa ruszyła w drogę pod przewodnictwem pilota pana Wojciecha i ks. Wiesława Kondraciuka kapelana Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Grupę stanowili funkcjonariusze Straży Granicznej z Podlaskiego, Warmińskiego – Mazurskiego Oddział Straży Granicznej, Komendy Głównej SG, sympatycy Parafii Wojskowej św. Jerzego w Białymstoku, oraz mieszkańcy Białegostoku.

     Program pierwszych dni to przejazd przez Polskę, Czechy i Austrię do Włoch. Podziwiając piękne krajobrazy Polski i Czech , piękno austryjackich i włoskich Alp dotarliśmy do nadmorskich kurortów wokół Rimini. Na ziemi włoskiej jako pierwsze miejsce nawiedziliśmy Asyż, gdzie w towarzystwie innych grup z Polski uczestniczyliśmy w Mszy św. poznając dzieło św. Franciszka modliśmy się u jego grobu. Następnie udaliśmy się do Rzymu, gdzie pierwszego dnia w sobotę zwiedziliśmy  Rzym Starożytny i Watykan. Wieczorem uczestniczyliśmy we Mszy św., zaś o północy wyruszyliśmy na Plac św. Piotra na Mszę św.  kanonizacyjną. Pierwszy etap drogi pokonaliśmy łatwo. Podobnie jak tysiące pielgrzymów zatrzymaliśmy się na Via Conciliazione, by po 6 godzinach oczekiwania wejść na Plac św. Piotra i tam przeżywać główne uroczystości. W godzinach wieczornych zmęczeni i szczęśliwi po 18 godzinach wróciliśmy do hotelu na spoczynek. Nikt nie potrafi opisać ani trudu, ani szczęścia jakie nas spotkało.

     Kolejne dni to dalsza pielgrzymka po miejscach świętych ziemi włoskiej. Nawiedziliśmy Monte Cassino, by tam na cmentarzu polskim podczas Mszy św. wraz z kapłanami z diecezji przemyskiej i wrocławskiej modlić się w intencji Ojczyzny oraz poległych tam żołnierzy. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Wiesław Kondraciuk. Niesamowitym przeżyciem było nawiedzenie sanktuarium w San Giovani Rotondo i znowu polska Msza św., 48 kapłanów pod przewodnictwem bp. Andrzeja Wypycha z Chicago i prawie tysiąc pielgrzymów. Na końcu pokłoniliśmy się wielkiemu świętemu o. Pio poznając historie jego życia. Na pielgrzymim szlaku było jeszcze sanktuarium maryjne w Loretto i spacer po Wenecji, by u św. Marka dziękować za wszelkie doznane dobro i łaski. W końcu  znowu przez Alpy, Austrię i Czechy dzięki ciężkiej pracy naszych kierowców pana Grzegorza i Wiesława wrócić do Białegostoku. Czas pielgrzymki to wspaniałe dni przeplatane nawiedzeniem świętych miejsc, podziwianiem piękna Bożych i ludzkich dzieł, czas Mszy św. Kanonizacyjnej i głęboką modlitwa z wspaniałymi Eucharystiami w niezwykłych miejscach i czasie.


31 I 2014 - piątek

     W dniu 31 stycznia w komendzie Podlaskiego Oddziału Staży Granicznej odbyło się ślubowanie 31 funkcjonariuszy nowo przyjętych do służby oraz wręczenie aktów mianowań na pierwsze stopnie w korpusie chorążych oraz podoficerów. Uroczystość rozpoczęła się przyjęciem meldunku przez komendanta  Podlaskiego Oddziału Staży Granicznej płk SG Andrzeja Rytwińskiego, dowódcą uroczystości był ppłk SG Zbigniew Rutko.

     Na uroczystość przybyli: Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego - Daniel Szutko, Przedstawiciel Prezydenta Białegostoku – Waldemar Pawłowski, Dyrektor Izby Celnej – Mirosław Sienkiewicz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Dariusz Sadowisk. Byli obecni: Kadra Kierownicza oddziału, kapelani: ks. mjr SG Wiesław Kondraciuk – kapelan Podlaskiego Oddziału SG i ks. plut. Piotr Nestoruk – prawosławny kapelan Podlaskiego Oddziału SG, przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska – Józef Kosno i Antoni Koncewicz, oraz  rodziny nowoprzyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

     Ślubowanie przyjął Komendant POSG płk Andrzej Rytwiński, następnie zostały odczytanie zasady etyki zawodowej. Obecni kapelani udzielili uroczystego błogosławieństwa nowo przyjęty funkcjonariuszom. Po odczytaniu decyzji o mianowaniu, komendant POSG, płk SG Andrzej Rytwiński, w imieniu Komendanta Głównego, dokonał promocji chorążych i wręczył akt mianowania na pierwszy stopień podoficerski.

     Nowo przyjęci funkcjonariusze za kilka dni rozpoczną szkolenie podstawowe i podoficerskie w COSSG w Koszalinie. Po powrocie zostaną skierowani do realizacji zadań służbowych na granicy polsko-białoruskiej.


10 I 2014 - piątek

     Tego dnia oddano do użytku nowe obiekty na kolejowym przejściu granicznym z Białorusią w Siemianówce. Uroczystości rozpoczęły się przyjęciem meldunku przez Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Dominika Tracza. Podlaski Oddział Straży Granicznej i Izba Celna wystawiły kompanie, dowódcą uroczystości był ppłk SG Zbigniew Rutko.

     Na uroczystość przybyli: Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, Biskup Henryk Ciereszko – biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej, Marszałek Województwa Podlaskiego - Jarosław Dworzański , Ambasador Szwajcarii w Polsce -, Pierwszy Sekretarz, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu - Roland Python, Ambasador Polski na Białorusi - Leszek Szerepka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki - Dariusz Bogdan, reprezentant Sekretarza Stanu w MSW Piotra Stachańczyka - Grzegorz Polak, Komendant Podlaskiego Oddziału SG płk SG Andrzej Rytwiński, Dyrektor Izby Celnej – Mirosław Sienkiewicz, a także płk SG Leszek Czech, wójt gminny Narewka Mikołaj Pawlicz, wicegubernator Obwodu Grodzieńskiego - Jurij Szulejko, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie - Andrzej Chodkiewicz, Konsul Generalny Białorusi w Białymstoku - Aleksander Berebenia, władze rządowe i samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych. Byli obecni kapelani: ks. mjr SG Wiesław Kondraciuk – kapelan Podlaskiego Oddziału SG i ks. plut. Piotr Nestoruk – prawosławny kapelan Podlaskiego Oddziału SG, oraz  funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Celnej, oraz pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

     Po wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu głos zabrał Wojewoda Podlaski Maciej Żywno: Tu zaczyna się Unia Europejska, tu jest jednocześnie brama na wschód. To ważne, by warunki odpraw, jak też warunki pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej  były zgodne z europejskimi standardami. By było to wygodne i bezpieczne przejście graniczne. Chcę serdecznie podziękować panu ambasadorowi za tak ogromne wsparcie finansowe. A pracownikom Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego za zaangażowanie, bo to dzięki ich pracy te wspaniałe obiekty powstały i to w tak krótkim czasie. Później wystąpili: Ambasador Szwajcarii w Polsce - Lukas Beglinger, i  Ambasador Polski na Białorusi - Leszek Szerepka. Obecny Biskup Henryk Ciereszko poświęcił nowe obiekty według rytu rzymskokatolickiego, zaś według rytu prawosławnego, dokonał kapelan służb celnych i skarbowych – ks. Piotr Augustyńczuk. Nastopnie głos zabrali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki - Dariusz Bogdan, reprezentant MSW  - Grzegorz Polak, Jarosław Dworzański – Marszałek Województwa Podlaskiego, oraz Komendant Główny SG gen. bryg. SG Dominik Tracz. Uroczystość zakończyło zwiedzanie nowo otwartych obiektów.

     Kolejowe przejście graniczne w Siemianówce przeznaczone jest dla ruchu  towarowego. Kolejowe przejście graniczne w Siemianówce odgrywa ważną rolę w handlu drewnem, towarami rolnymi, spożywczymi. Dotychczas na przejściu odprawiano 4 pociągi dziennie. W nowej infrastrukturze może to być  6-8 pociągów. Inwestycja jest realizowana ze środków budżetu państwa oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Całkowita wartość projektu wynosi ogółem blisko 17, 5 mln zł., w tym  85% do sfinansowania z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, a pozostałe 15% ze środków krajowych. Celem Projektu jest dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce do standardów Unii Europejskiej dla jej zewnętrznych granic oraz wymogów porozumienia z Schengen.

     Inwestycja była bardzo oczekiwana zarówno przez przedsiębiorców, jak i lokalnych mieszkańców. Teren – 3,5 ha przekazał w formie darowizny wójt gminy Narewka. W ramach projektu powstały podstawowe obiekty, mianowicie: budynki Straży Granicznej, budynki Służby Celnej, budynek  kontroli fitosanitarnej, wiaty, rampa przeładunkowa, drogi i ogrodzenia.

     Inwestycja przyczyni się do  wzrostu bezpieczeństwa, a także uszczelnienia granicy Unii Europejskiej, poprawy funkcjonowania kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce w zakresie ruchu towarowego, skrócenia czas odprawy celnej dla składów pociągów, poprawy warunków pracy służb granicznych.

Zegar

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
15615