Menu

29 X 2015 - czwartek

     Tego dnia w kościele garnizonowym w Białymstoku środowisko funkcjonariuszy Straży Granicznej modliło się w intencji swych trzech kolegów, którzy przed sześcioma laty zginęli w katastrofie śmigłowca Kania na granicy polsko-białoruskiej, podczas wykonywania obowiązków służbowych. W rocznicowej Mszy św., uczestniczyły również rodziny zmarłych. Przed rozpoczęciem Eucharystii przybyłych na uroczystość powitał ks. ppłk Mirosław Kurianiuk, kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie wdowy po tragicznie zmarłych funkcjonariuszach postawiły przy tablicy upamiętniającej katastrofę znicze pamięci, a zebrani wysłuchali odegranego przez trębacza utworu „Cisza”. Mszy św. przewodniczył ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, proboszcz parafii wojskowej w Białymstoku w koncelebrze wspomnianego już ks. ppłk Mirosława Kurianiuka, który wygłosił również okolicznościowe kazanie. W prezbiterium garnizonowej świątyni był obecny także prawosławny kapelan Oddziału Podlaskiego, ks. Piotr Nestoruk.

     Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik wzniesiony w pobliżu miejscu katastrofy na Białorusi. Tam złożyli wieńce oraz zapalili znicze. Przy pomniku została odmówiona modlitwa za tragicznie zmarłych pod przewodnictwem kapelanów: katolickiego, ks. ppłk. Mirosława Kurianiuka i prawosławnego, ks. st. chor. Piotra Nestoruka.

     31 października 2009 r. w katastrofie śmigłowca Kania, należącego do Straży Granicznej, zginęli: porucznik Andrzej Żukowski (49 lat), chorąży sztabowy Bartłomiej Bartnicki (35 lat) i chorąży Marcin Bezubik (34 lat). Do katastrofy doszło podczas lotu patrolowego wzdłuż wschodniej granicy. Funkcjonariusze lecieli z Białegostoku do Mielnika. Po nocnych poszukiwaniach szczątki śmigłowca znaleziono po stronie białoruskiej, około dwustu metrów od granicy, na wysokości miejscowości Klukowicze.

 

 


25 VII 2015 - sobota

     W dniach od 13.07 do 25 lipca 2015r. na terenie Pienin w miejscowości Czorsztyn, odbyły się kolonie letnie dla dzieci i młodzieży funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku. W wypoczynku wzięło udział 45 dzieci. Kolonie zostały zorganizowane przez ks. ppłk SG Wiesława Kondraciuka pod patronatem NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy pomocy Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Chełmie. Organizatorzy wypoczynku i kadra pedagogiczna postawili przede wszystkim na aktywność ruchową. Dzieci codziennie uczestniczyły w pieszych wyprawach po górach. Bardzo chętnie brały również udział w zajęciach rekreacyjno – ruchowych. Nie zabrakło także czasu na wspólną modlitwę i codzienną Mszę Świętą odprawianą w miejscowych kościołach i kaplicach.W trakcie koloni dzieci wraz z wychowawcami zapoznali się z terenem Czorsztyna i okolic. Następnie wraz z przewodnikiem panem Markiem Misztalem oraz wychowawcami zdobyły szczyt Trzy Korony.Na Trzy Korony doszły przez Górę Zamkową przemierzając Pieniny od strony  Krościenka nad Dunajcem. W trakcie wędrówki oglądały panoramę Tatr, pasmo Babiej Góry oraz Beskid Wyspowy. Dzieci zmęczone, ale z uśmiechem oraz dumą na twarzy wróciły do pensjonatu. Odwiedziły również stolicę Tatr Zakopane. „Butorowym Wierchem” wjechały na Gubałówkę, tam podziwiały Tatry w całej okazałości, a następnie zeszły piechotą na główną ulicę Zakopanego – Krupówki. Po chwili wolnego koloniści przeszli do Placówki Straży Granicznej w Zakopanem, gdzie spotkały się z Komendantem mjr. SG Jerzym Łukasikiem, który opisał działalność i służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej. Uczestnicy kolonii uczestniczyli w pokazie sprzętu wykorzystywanego podczas służby. Następnie zwiedzili Dom Rekolekcyjny „Księżówka” oraz miejsca związane ze Świętym Janem Pawłem II. Duże wrażenie zrobił na dzieciach Wąwóz Homole połozony opodal Szczawnicy. Dzieci podziwiały niezwykle malownicze kaskady oraz wysokie, kolorowe ściany sięgające 120 metrów, zbudowane z białego i czerwonego wapienia krynoidowego oraz fantazyjnego kształtu samych turni. W wąwozie obserwowali także bardzo bogatą florę porostów. Najtrudniejszą wyprawą kolonii było wejście na Morskie Oko. Z Łysej Polany wraz z przewodnikiem tatrzańskim Panem Andrzejem Gąsienica-Józkowym i wychowawcami ruszyli na szlak do Morskiego Oka. Całą wyprawę zabezpieczali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zakopanem. Podczas wędrówki dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek o szlaku na Morskie Oko. Podziwiały Dolinę Białki, Wodogrzmoty Mickiewicza, Wantę oraz Włosienicę. Od ścieżki Włosienica oglądały piękne widoki na Tatry po Polskiej i Słowackiej stronie. Po całej drodze koloniści dotarli do Schroniska Nad Morskim Okiem. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu. W placówce zaopiekował się dziećmi mjr SG  Artur Gromada. W programie wizyty był pokaz sprzętu, musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz krótki koncert Orkiestry Reprezentacyjnej SG pod przewodnictwem Tamburmajora starszego chorążego sztabowego Wacława Wacławiaka. Koloniści zwiedzili również rynek Nowego Sącza wraz z pomnikiem Ojca Świętego. Atrakcji na koloniach było bardzo dużo. Dzieci zwiedziły Uzdrowisko Szczawnica, gdzie mogły zasmakować leczniczych wód, Elektrownię Wodną w Niedzicy oraz ruiny zamku w Czorsztynie. Był też czas na plażowanie, rejs statkiem, jak również udział w festynie góralskim w Kluszkowcach.


 

22 V 2015 - piątek

     W dniu 22 maja Podlaski Oddział Straży Granicznej przezywał uroczystości 24 rocznicy powstania Straży Granicznej, oraz 70 rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w kościele Parafii Wojskowej pw. św. Jerzego pod przewodnictwem Bp. Henryka Ciereszko. Mszę św. koncelebrowali: ks. kmdr Zbigniew Rećko - Proboszcz Garnizonu Białystok, ks. Leon Grygorvczyk - kapelan policji, ks. por. Piotr Radkiewicz i ks. por. Marcin Wasilewski - kapelani na czas „W’, ks. Dariusz Mateuszuk - kapelan straży pożarnej i ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk - kapelan Podlaskiego Oddziału SG.

     Na początku mszy św. Ks. kmdr Zbigniew Rećko odczytał przesłanie Biskupa Polowego skierowane do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej: ”Święto Straży Granicznej jest dla mnie okazją do wyrażenia wdzięczności za Waszą troskę o dobro naszej Ojczyzny oraz o każdego człowieka, który przekracza granice naszego kraju. To Waszej formacji powierzono odpowiedzialne zadanie ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, a także zwalczania przestępczości, zwłaszcza w wymiarze transgranicznym. Wiem, że realizacja tych zadań wymaga nie tylko pracowitości i skrupulatności, ale także poświęcenia, niekiedy kosztem życia osobistego oraz rodzinnego. Wyrażając dziś uznanie za Waszą służbę i postawę – także w wymiarze życia religijnego, modlę się, aby Bóg otaczał Was swoją opieką i pomocą, uzdalniając umysły i serca do odpowiedzialnego spełniania obowiązków oraz gotowości do dalszej ofiarnej służby Ojczyźnie. Święty Mateusz Ewangelista, Wasz Patron, niech będzie Waszym wzorem i orędownikiem, niech wyprasza potrzebne łaski dla Was i Waszych Rodzin.”

     W kazaniu, ks. biskup Henryk Ciereszko nawiązując do ewangelii powiedział, że człowieka ma budować głęboką relacje z Bogiem, bo podobnie jak św. Piotrowi Jezus Chrystus zadaje pytanie: Czy miłujesz mnie. Następnie kaznodzieje pokreśli, że trzeba budować dobrą relację z drugim człowiekiem na fundamencie miłości, by podobnie jak św. Piotr podjąć się zadania, jakie wyznacza nam także sam Bóg. Dobra relacja do Boga, drugiego człowieka musi być fundamentem służby ojczyźnie. Nawiązał też do zycia i posługi błogosławionego ks. Michała Sopoćko kapelana wojskowego, który w swoich czasach zajmował się także formowaniem sumień i postaw żołnierzy. Na koniec życzył Bożej opieki w życiu i służbie.

     We Mszy św. uczestniczyli pan Andrzej Meyer – Wojewoda Podlaski, pan nadinspektor Sławomir Mierzwa, pan Wiesław Stalewski – Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, pan płk rez Józef Kosno i mjr Wiesław Wierciński, pan płk SG Andrzej Rytwiński wraz zastępcą panem płk SG Stanisławem Supińskim oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy oddziału. Zaproszeni goście – szefowie służb mundurowych miasta i województwa, organizacji żołnierskich i kombatanckich.

     Następnie w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbył się uroczysty apel, na którym wręczono awanse, medale i wyróżnienia, na który przybyli: Metropolita Białostocki abp Edward Ozorowski, bp. Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Wojewoda Podlaski, Marszałek Sejmiku, przedstawiciele służb mundurowych, zaprzyjaźnionych firm i instytucji oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i emerytów, oraz goście z Grodna, Brześcia i Wilna. Po złożeniu meldunku, Komendant POSG płk SG Andrzej Rytwiński w swym wystąpieniu podkreślił, iż Straż Graniczna dziś jest wiodącą służbą realizującą zadania ustawowe związane  z szeroko rozumianym pojęciem migracji cudzoziemców. Wspominał również żołnierzy i funkcjonariuszy wcześniejszych formacji granicznych. - W swej codziennej służbie staramy się nawiązywać do wzorców sprzed lat. W szczególności okrytych zasłużoną sławą Korpusu Ochrony Pogranicza, przedwojennej Straży Granicznej oraz najlepszych tradycji żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza

     Z okazji Święta Straży Granicznej łącznie awansowano 235 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów – 14 osób, 162 w korpusie chorążych oraz 59 w korpusie podoficerów. Medalem Za Zasługi dla Straży Granicznej odznaczono 15 osób, 5 funkcjonariuszy – Medalem za Długoletnią Służbę i 18 funkcjonariuszy – Odznaką Straży Granicznej. Laur Komendanta – najwyższe wyróżnienie przyznawane za szczególne zasługi na rzecz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej otrzymali: Wojewoda Podlaski Andrzej Meyer, Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko. Pamiątkowym ryngrafem i sygnetem Wojsk Ochrony Pogranicza został uhonorowany abp Edward Ozorkowski Metropolita Białostocki, który w swoim przemówieniu podkreślił, ze Straż Graniczna jest bliską mu formacja, życzył wszelkiego dobra w ochronie granic i obfitości Bożych darów, mądrości w każdym wyborze osobistym i służbowym.

     W czasie uroczystości nie zapomniano również o honorowych dawcach krwi, którzy za pomoc potrzebującym zostali wyróżnieni pamiątkowym dyplomem. Nagrodzonych zostało 12 krwiodawców, którzy oddali powyżej 30 litrów krwi i jej składników. Uroczystość zakończyła krótki spektakl muzyczny pt. „Z historii muzyki”


9 III 2015 - poniedziałek

     W dniach 08 - 09 marca odbyła się kolejna odprawa kapelanów posługujących w Straży Granicznej. Po raz pierwszy odbyła się w Warszawie, w Komendzie Głównej Straży Granicznej. W odprawie uczestniczyli nie tylko kapelani wyznania rzymsko-katolickiego, ale także Kościołów: prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego i grekokatolickiego.

     W pierwszym dniu kapelani spotkali się w Katedrze Polowej, W godzinach wieczornych odbyła się spotkanie z księdzem dziekanek ks. płk SG  Zbigniewem Kępą, podczas którego poszczególni kapłani zreferowali swoją posługę w poszczególnych oddziałach. Wymiana doświadczeń szczególnie w sprawach trudniejszych pozwoliło wypracować wspólne kierunki działań. Przedstawiono także zamierzenia na najbliższy czas miedzy innymi: Centralne obchody 24 rocznicy powstania Straży Granicznej i obchody w oddziałach, wakacyjny wypoczynek dzieci i pielgrzymkę do Częstochowy i udział w niej Straży Granicznej. W drugim dniu w godzinach porannych kapelani modlili się wspólnie na Mszy św. w katedrze polowej pod przewodnictwem biskupa polowego Józefa Guzdka. Kazanie, które było z nauką rekolekcyjną, wygłosił o. Marek Metelica, gwardian klasztoru oo. kapucynów w Wałczu. W kazaniu zachęcał zebranych w katedrze polowej wiernych do pokory. – Chrześcijaństwo jest lekcją, która wymaga wielkiej odwagi w zmierzeniu się z własnym życiem. Wielkiej odwagi pokory oraz umiejętności słuchania drugiego człowieka - powiedział. Podkreślił, że wielkość człowieka rozpoznaje się w jego zdolności do bycia wiernym w rzeczach małych. – Jezus daje nam znać:  Kto w małych rzeczach będzie wierny, temu wielkie zostaną powierzone(…) We wrażliwości na rzeczy drobne kryje się budowanie wielkości człowieka i więzi z Bogiem – powiedział. Po Mszy św. kapelani będą mieli okazję do rozmowy z biskupem polowym.

     Następnie kapelani udali się do Komendy Głównej, gdzie przybyli także kapelani z innych duszpasterstw. Odprawa rozpoczęła się od spotkania z Zastępcą Komendanta Głównego gen. bryg Jackiem Bajgerem i Dyrektorem Wydziału Kadr i Szklenia. Zastępca Komendanta Głównego podziękował kapelanom za ich posługę podkreślając ze widać posługę w zwykłych sprawach, ale docenił działanie w sprawach wyjątkowych czy losowych. Podczas odprawy kapelani zostali z zagadnieniami związanymi z reorganizacją Straży Granicznej, roli kapelana w Ośrodkach Strzeżonych dla Cudzoziemców, była także okazja do wymiany doświadczeń w zakresie kondycji moralnej i duchowej kandydatów do służby i tych, co dopiero rozpoczynają służbę w Straży Granicznej.

     Duszpasterstwo Straży Granicznej jest zorganizowane w formie Dekanatu Straży Granicznej i funkcjonuje w ramach Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Posługa duszpasterska w Straży Granicznej została reaktywowana 30 czerwca 1993 r. Na prośbę ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego i komendanta głównego Straży Granicznej płk. Jana Wojcieszczuka bp polowy gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź oddelegował z korpusu księży kapelanów Ordynariatu Polowego WP pierwszego kapelana do posługi duszpasterskiej Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie. Obecnie do duszpasterstwa Straży Granicznej oddelegowanych jest 13 kapelanów Ordynariatu Polowego, podlegających dziekanowi SG. Funkcję tę pełni ks. płk SG Zbigniew Kępa. Sprawę organizacji i funkcjonowania duszpasterstwa Straży Granicznej reguluje porozumienie między komendantem głównym SG i biskupem polowym WP z maja 2007 r.


25 II 2015 - środa

     W dniach 24 - 25 lutego w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej oddziału, podsumowująca realizację zadań w 2014 roku. W odprawie, którą prowadził komendant oddziału – płk SG Andrzej Rytwiński wraz z zastępcami: płk. SG Mirosławem Doroszkiewiczem i płk SG Stanisławem Supińskim, uczestniczyli naczelnicy poszczególnych wydziałów oraz komendanci Placówek SG. Obecni byli również kapelani oddziału: rzymsko-katolicki – ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk oraz prawosławny – ks. plut. SG Piotr Nestoruk, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami z działalności duszpasterskiej wśród funkcjonariuszy.

     Pierwszego dnia uczestnicy odprawy mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego – dr. Krzysztofem Liedlem, który przedstawił założenia nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Poza merytorycznymi wystąpieniami naczelników poszczególnych wydziałów dodatkowo odbyło się szkolenie z zakresu zasad i technik wystąpień publicznych, przeprowadzone przez por. SG Lucynę Sikorską z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

     Drugi dzień poświęcony był między innymi na omówienie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz ze służbami mundurowymi woj. podlaskiego, z którymi oddział współdziała na co dzień. Tego dnia w odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego – gen. bryg. SG Marek Borkowski oraz zaproszeni goście. Na wstępie spotkania, Komendant Podlaskiego OSG podziękował współdziałającym służbom za rzeczową, modelową współpracę oraz wzajemne zrozumienie. Zapoznał również uczestników odprawy z efektami za 2014 rok oraz z zagadnieniami przedstawionymi w trakcie odprawy kadry kierowniczej SG z Komendantem Głównym SG. Na zakończenie podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za realizację zadań w 2014 roku, przekładającą się na dobre wyniki w służbie i pracy.

Zegar

Święta

Czwartek, VIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
12274