Menu

11 III

 

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk w dniu 11 marca odebrał ślubowanie od nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Uroczystość odbyła się w obecności pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej i rodzin funkcjonariuszy w komendzie oddziału w Białymstoku. W szeregi Straży Granicznej wstąpiło 10 nowych funkcjonariuszy.

Błogosławieństwa po złożeniu ślubowania udzielili kapelani oddziału: ks. ppłk Tomasz Paroń z duszpasterstwa rzymskokatolickiego i ks. mł. chor. Piotr Nestoruk z duszpasterstwa prawosławnego.

Zanim założyli mundur, nowo przyjęci funkcjonariusze musieli przejść przez procedurę kwalifikacyjną: testy psychologiczne, badania na wariografie, sprawdzenie wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych oraz wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną.

26 V

 

Święto Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

            Dzień 16 maja jest ustawowym świętem wszystkich pograniczników. W ostatnich dniach odbyły się uroczystości 26 rocznicy sformowania Straży Granicznej w Podlaskim Oddziale.

            Dnia 19 maja świętowano w placówce SG w Płaskiej. Uroczystości rozpoczęła msza św. w kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Płaskiej w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Następnie na placu apelowym przy Placówce SG w Płaskiej odbył się uroczysty apel, podczas którego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wspólnie z Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorzem Biziukiem wręczył funkcjonariuszom SG akty mianowań na wyższe stopnie w korpusie chorążych i podoficerów.

            W dniu 23 maja w Katedrze Prawosławnej w Białymstoku odprawiono nabożeństwo dziękczynne w intencji funkcjonariuszy.

            W dniu 24 maja w Katedrze Białostockiej mszę świętą odprawił w intencji funkcjonariuszy abp Edward Ozorowski, a koncelebransami byli: ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk i ks. ppłk Tomasz Paroń. W kazaniu ks. Tomasz nawiązując do roty ślubowania: „Ślubuję ściśle przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego...” mówił: „Prawda o należnych osobie prawach jest już dziś nie tylko wewnętrznym przekonaniem osoby, wynikającym z jej przeżyć poznawczo-moralnych, ale powszechnym przeświadczeniem współczesnego świata. W kontekście tych doświadczeń można zrozumieć sprawiedliwość jako szczególny rodzaj miłości. Przekonanie o należnych mi wartościach musi mieć także charakter przekonania, iż takie wartości są należne także drugiemu człowiekowi. Żyjący obok mnie człowiek jest także podmiotem tych wartości i dóbr. Tu dotykamy istoty sprawiedliwości, poprzez którą manifestuje swoją chrześcijańską obecność w świecie. Moja sprawiedliwość - to moje bezwzględne poszanowanie uprawnień drugiego człowieka do tych dóbr, które są mu należne na mocy jego człowieczeństwa. Z tego przekonania musi z kolei płynąć moje działanie i zachowanie wobec żyjących wokół mnie ludzi.

            Dnia 25 maja w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia awansów i odznaczeń funkcjonariuszom i pracownikom Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W obchodach rocznicowych wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jakub Skiba oraz Komendant Główny SG gen. bryg. SG Marek Łapiński. Z okazji Święta Straży Granicznej w korpusie oficerów awansowało 18 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych – 68 i 70 w korpusie podoficerów.

            Tego samego dnia o godzinie 17.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbył się koncert charytatywny na rzecz Agnieszki, Karola i Daniela – funkcjonariuszy z Placówki SG w Szudziałowie, poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym 8 lutego 2016 roku. Ze sprzedaży biletów i przeprowadzonej w trakcie imprezy licytacji na ich rehabilitację udało się zebrać ponad 45 tys. zł.

            W dniu 26 maja uroczystości odbywały się na placówce SG w Augustowie. Rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną przez ks. ppłk Tomasza Paronia, który w kazaniu mówił: „Każdy funkcjonariusz ślubuje ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mu zadania ale: „Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji potrzebny jest namysł, który usprawnia cnota rozwagi. Istota rozwagi sprowadza się do wyboru optymalnego wariantu rozwiązania danej trudności życiowej, przeanalizowania wszystkich „za” i „przeciw”, aby dokonanie ostatecznego wyboru było jak najtrafniejsze. Z rozwagą łączą się ściśle cztery składniki roztropności: pamięć, zmysł rzeczywistości, rada kogoś bardziej doświadczonego i domyślność.” Następnie na terenie placówki komendant ppłk SG Jarosław Oborski powitał zaproszonych gości oraz wręczył w asyście komendanta oddziału ppłk SG Grzegorza Biziuka awanse i odznaczenia. Smutną, choć pokazującą ogromną więź między służbami była minuta ciszy, którą uczczono dwoje strażaków, którzy zginęli poprzedniego dnia w czasie akcji gaśniczej w Białymstoku.

Zegar

Święta

Poniedziałek, XX Tydzień zwykły Rok A, I Wspomnienie św

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
668