Menu

21 V

 

Przysięga w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

            W Białymstoku 84 żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę na sztandar wojskowy.

            W obecności ministra obrony i najważniejszych dowódców, pierwsi żołnierze wojsk obrony terytorialnej wypowiedzieli słowa wojskowej przysięgi. – To najważniejszy moment w życiu żołnierza. Symbolicznie rozpoczynacie istnienie piątego rodzaju sił zbrojnych – mówił minister Antoni Macierewicz.

            „Zawsze gotowi, zawsze blisko” to motto wojsk obrony terytorialnej. I zgodnie z tą maksymą będzie działać najmłodszy rodzaj sił zbrojnych. Żołnierze pododdziałów OT mają rekrutować się z najbliższej okolicy, doskonale znać teren i służyć na „swojej ziemi”. Dzięki temu będą w stanie lepiej wypełniać powierzone im zadania. W czasie pokoju będą przeciwdziałać klęskom żywiołowym i zwalczać ich skutki, prowadzić akcje ratownicze w przypadku sytuacji kryzysowych. Podczas wojny ich zadaniem będzie natomiast wsparcie operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych.

            Uroczystość odbyła się na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Żołnierze przysięgali na historyczny sztandar oddziału por. Antoniego Burzyńskiego, „Kmicica”, dowódcy Okręgu Wileńskiego AK. – Składacie przysięgę na święty sztandar waszych przodków, którzy położyli najwyższą ofiarę krwi, aby Polska była niepodległa – przypominał minister obrony.

            Błogosławieństwa po rocie przysięgi wojskowej udzielili kapelani wojskowi z Białegostoku: ks. ppłk Tomasz Paroń z duszpasterstwa katolickiego, ks. ppłk Andrzej Jakimiuk z duszpasterstwa prawosławnego i ks. mjr Tomasz Wigłasz z duszpasterstwa ewangelickiego.

            Antoni Macierewicz podkreślał, że służba obrony terytorialnej w sposób szczególny wiąże obowiązek żołnierski z własnym terytorium, ojcowizną, lokalnym społeczeństwem. Przywołał sylwetkę „od dziś generała" Władysława Liniarskiego „Mścisława” – patrona 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, legendarnego szefa białostockiego okręgu Armii Krajowej i komendanta białostockiego okręgu Armii Krajowej.

            Dowódcą 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest płk Sławomir Kocanowski.

            W uroczystościach wzięli udział: gen. bryg. Wiesław Kukuła, dowódca wojsk obrony terytorialnej, Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jarosław Zieliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, parlamentarzyści, samorządowcy z województwa podlaskiego.

            W ceremonii uczestniczyły m.in. kompania honorowa z 18 Pułku Rozpoznawczego, pododdziały żołnierzy terytorialnej służby wojskowej z Kompanii Szkolenia Podstawowego i Kompanii Szkolenia Wyrównawczego, harcerze. Oprawę muzyczną przygotowała orkiestra wojskowa z Giżycka. Uroczystość zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów z klasy mundurowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

24 IV

 

Uroczystości odpustowe w Białymstoku

 

         W poniedziałek, 24 kwietnia, garnizonowa wspólnota parafialna w Białymstoku przeżywała dzień swego patrona - św. Jerzego.

         Odpustowe uroczystości rozpoczęły się w kościele garnizonowym o godz. 16.00 Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem dziekana Marynarki Wojennej, ks. kmdr Zbigniewa Rećki, byłego proboszcza tutejszej parafii, który został powitany gromkimi brawami. Oprócz niego w prezbiterium wojskowej świątyni zasiedli zaproszeni kapłani: ks. ppłk Wiesław Kondraciuk, ks. ppłk Stefan Zdasienia i ks. ppor. Stanisław Gudel, a także ks. ppłk Andrzej Jakimiuk, prawosławny kapelan Garnizonu Białystok.

         Przed ołtarzem stanęły poczty sztandarowe 18 Pułku Rozpoznawczego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a także liczne grono parafian i sympatyków białostockiej, garnizonowej świątyni na czele z dowódcą 18 pułku rozpoznawczego, płk Marcinem Frączkiem i komendantem 25 WOG, ppłk Krzysztofem Lenkiewiczem, dowódcą 1 Podlaskiej Brygady OT płk Sławomirem Kocanowskim, oraz szefem WSzW płk Zbigniewem Redziakiem. Nie zabrakło również bratnich służb mundurowych, które reprezentowali m.in. zastępca komendanta Podlaskiego Oddziału SG płk Stanisław Supiński, naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno Skarbowego podinspektor Maciej Fiłończuk, zastępca dyrektora izby administracji skarbowej inspektor Dariusz Muszyński, Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Jarosław Wendt, komendant miejski PSP st. bryg. Robert Wierzbowski, komendant wojewódzki Policji, nadinspektor Daniel Kołnierowicz oraz komendant miejski Policji, inspektor Wojciech Macutkiewicz, oraz zastępca szefa Inspekcji Transportu – Waldemar Dobrzyniewicz. Wielką niespodzianką była dla nas obecność Sekretarza Stanu w MSWiA pana Jarosława Zielińskiego. Oprawę muzyczną podczas mszy świętej zapewnił chór i orkiestra pod dyrygenturą pani Reginy Sulik z Różanegostoku.

         Po skończonej liturgii na placu przed świątynią rozpoczął się festyn parafialny „Świętojerskie Igraszki AD 2017”, którego główną atrakcją był pokaz musztry paradnej w wykonaniu młodzieży klas mundurowych z Ciechanowca oraz wystawa sprzętu 18 pułku rozpoznawczego, ŻW, SG i 1 PBOT, a także wojskowa grochówka, bigos oraz inne smakołyki kulinarne. Najmłodsi uczestnicy odpustowego spotkania mogli pod okiem instruktorów wyplatać kolorowe baloniki oraz wziąć udział w malowaniu twarzy i układaniu fantazyjnych fryzur. Pobyt na festynie umilała muzyka na żywo w wykonaniu białostockiego zespołu „Whitestok”.

15 IV

 

Błogosławieństwo nowej chrzcielnicy

         Podczas Wigilii Paschalnej proboszcz parafii wojskowej w Białymstoku poświęcił nową chrzcielnicę.

         Drodzy bracia i siostry, przez modlitwę Kościoła pobłogosławimy to źródło prosząc, aby moc Ducha Świętego zstąpiła na tryskającą z niego wodę. Pokornie błagajmy Boga Ojca, aby w naszej wspólnocie zachował prawdziwą wiarę chrześcijańska i wewnętrzna zgodę. Albowiem łaska płynąca ze źródła chrztu wtedy owocnie działa, kiedy otwieramy swe uszy na słowo Boże. Światło Chrystusa oświeca nasze umysły, gdy odrzucamy ciemności grzechu. Złączeni jesteśmy z Bogiem całym sercem wówczas, gdy stanowczo wyrzekamy się złego ducha i jego uczynków.

 

 

chwila modlitwy w ciszy

 

         Boże, Stwórco świata i Ojcze wszystkich ludzi, dziękujemy Ci, ze pozwalasz nam uroczyście pobłogosławić to źródło, z którego płynie zbawienie Twojego Kościoła. Jak po grzechu zamknęła się przed ludźmi brama raju, tak tutaj otwiera się dla nich brama duchowego życia Kościoła. Ci, którzy przychodzą na świat skażeni brudem grzechu pierworodnego, przez obmycie w tej kąpieli stają się czyści i nieskalani. Strumienie tej wody oczyszczają ich z grzechów i bogactwem cnót użyźniają ich dusze. Stąd tryska woda, która wypływa z przebitego boku Chrystusa, zaspokaja wszelkie pragnienie i daje życie wieczne. Tutaj zapala się pochodnia wiary, której święty płomień rozprasza ciemności umysłu i odsłania odrodzonym niebieskie tajemnice. Wierzący, zanurzeni w tej wodzie, jednoczą się z Chrystusem w Jego śmierci i razem z Nim powstają do nowego życia. Prosimy Cię, Boże, ześlij na tę wodę płodną moc Ducha Świętego. Jak On osłonił Maryję Dziewicę, aby zrodziła Pierworodnego Syna, tak niech zapłodni łono Kościoła Oblubienicy, aby jako matka zrodził dla Ciebie, Ojcze, wiele dzieci i mieszkańców nieba.

Spraw, Panie, niech ci, którzy odrodzą się z tego źródła, czynami potwierdzają to, co przyrzekać będą przez wiarę; niech życiem okazują godność, którą otrzymają mocą Twojej łaski. Chociaż pochodzić będą z różnych narodów i stron świata, niech po obmyciu w tym życiodajnym źródle staną się braćmi żyjącymi w miłości i wzajemnej zgodzie. Niech jako dzieci naśladują dobroć Boga Ojca, jako uczniowie wiernie strzegą słów Chrystusa Nauczyciela, niech głos Ducha Świętego rozbrzmiewa w nich jak w świątyni. Niech będą świadkami Ewangelii i wykonawcami sprawiedliwości. Niech mocy Chrystusowego Ducha poddają doczesną wspólnotę ludzi, a kiedyś staną się mieszkańcami wiecznego Jeruzalem.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen

13 IV

 

 Poświęcenie Krzyża Katyńskiego      


Z inicjatywy Rodziny Katyńskiej w Białymstoku odsłonięty został 13 kwietnia Krzyż Katyński, którego budowę sfinansowało miasto w ramach budżetu obywatelskiego. Będzie on dopełnieniem istniejącego już od 17 lat Pomnika Katyńskiego.

         W czwartkowej uroczystości odsłonięcia krzyża, która miała miejsce w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci, młodzież, służby mundurowe. Krzyż poświęcili duchowni trzech wyznań: katolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego. Duszpasterstwo katolickie reprezentował ks. ppłk Tomasz Paroń, który modlił się również w intencji ofiar na Wschodzie.

         - Jesteśmy winni im pamięć, winni cześć, winni honor. Tak naprawdę zostały po nich tylko te nieśmiertelne guziki. Niech to miejsce symboliczne przypomina nam o tej strasznej zbrodni, po to tylko, aby nigdy więcej już ona się nie powtórzyła - mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

         - Nasza wspólnota, jaką jest Rodzina Katyńska, nie żywi uczuć zemsty czy nienawiści do narodu rosyjskiego. Byłoby to zaprzeczeniem, przyjętego przez nas ponad tysiąc lat temu, chrześcijaństwa - dodał, w imieniu tej organizacji, Tadeusz Borowski.

09 III

 

Biskup polowy w Garnizonie Białystok

 

        W dniu 09 marca biskup polowy Józef Guzdek odwiedził społeczność mundurową w garnizonie białostockim. W ciągu dnia były spotkania w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Ksiądz biskup zapoznał się z kierowniczą kadrą i zadaniami pograniczników. Ksiądz biskup przebywał również w jednostkach wojskowych białostockiego garnizonu. Dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski zaprezentował ks. biskupowi wyposażenie wojsk OT, a także przedstawił aktualny stan formującej się brygady i batalionów OT w województwie podlaskim. Następnie odbyło się spotkanie środowiskowe z kadrą i pracownikami wojska 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Ordynariusz wojskowy odwiedził również żandarmów w nowo powstałym Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku.

        Wieczorem ordynariusz polowy udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży w parafii wojskowej p.w. św. Jerzego. W homilii ks. biskup przywołując słowa z ewangelii według św. Jana pytał młodzież tak jak Jezus Piotra: Czy miłujesz mnie „bardziej”? Młodzież podziękowała księdzu biskupowi za udzielenie im sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i zapewniła, że będzie mądrze korzystała z udzielonych im Darów Ducha Świętego. Ta uroczystość jest też okazją do spotkania w kościele garnizonowym społeczności mundurowej. Przybyli zatem na spotkanie z biskupem polowym dowódcy wszystkich jednostek wojskowych z Białegostoku, Łomży i Osowca. Społeczność mundurowa już z niecierpliwością wyczekuje kolejnego spotkania w Białymstoku.

20 I

 

Modlitwa ekumeniczna w Garnizonie Białystok

    Tegoroczny tydzień modlitwy ekumenicznej przebiega pod hasłem: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”. Na wspólną modlitwę ekumeniczną w Białymstoku służby mundurowe zaprosił w tym roku do cerkwi Prawosławnej Parafii Wojskowej ks. ppłk Andrzej Jakimiuk. Przybył dowódca garnizonu płk Marcin Frączek, przyjaciele z Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej. Liturgii przewodniczył prawosławny kapelan wojska polskiego, w czasie której Słowo Boże odczytał kapelan ewangelicki ks. mjr Tomasz Wigłasz. Okolicznościową homilię wygłosił ks. ppłk Tomasz Paroń z wojskowego duszpasterstwa rzymsko-katolickiego. W kazaniu nawiązującym do słów z Listu do Efezjan: „(Postępujcie) w sposób godny powołania, do którego zostaliście wezwani: z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością, znosząc się nawzajem z miłości. Starajcie się strzec jedności ducha za pomocą więzi, którą jest pokój. Jest jedno Ciało i jeden Duch, jak jest tylko jedna nadzieja, którą daje wasze powołanie. Jest tylko jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (Ef 4, 1-6)”, kaznodzieja pokazał historię podziałów w chrześcijaństwie, w której winę ponoszą zarówno Żydzi, którzy nie rozpoznali Jezusa jako Mesjasza, jak też muzułmanie, którzy nie poznając życia wspólnot chrześcijańskich zaczęli z nimi walczyć, jak też sami chrześcijanie, którzy aż po dzień dzisiejszy brakiem świadectwa życia chrześcijańskiego oddalają wielu od poznania Chrystusa. Konkluzja została zawarta w trzech punktach:

1. Jedność nie przysługuje Kościołowi automatycznie. Jest ona darem Boga i należy o nią prosić.

2. Jedność Kościoła odzwierciedla jedność pomiędzy Ojcem a Synem. Tak jak Chrystus jest całkowicie z Ojcem, a Ojciec z Nim, tak samo Kościół powinien być całkowicie z Chrystusem; tylko wówczas możliwa jest jedność.

3. To, czy świat rozpozna posłanie, a tym samym istotę Chrystusa, zależy od jedności Kościoła. Boga nikt przecież nie widział, a Chrystusa, Jego obrazu i odblasku, nie ma już na świecie. To, co można zobaczyć, to Kościół. Jeśli nie jest on już jednością, lecz jest podzielony, wówczas świat może rozpoznać tajemnicę Chrystusa jedynie w sposób niewyraźny. Zwierciadło się stłukło. Podział ludu Bożego niemal nie pozwala na to, by świat uwierzył.

Modlitwy ekumeniczne zakończyły się koncertem kolęd w wykonaniu prawosławnego chóru.

W przyszłym roku organizatorem modlitwy ekumenicznej będzie rzymsko-katolicka parafia wojskowa w Białymstoku.

Zegar

Święta

Wtorek, XII Tydzień zwykły Rok A, I Dzień powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
731