Menu

09 III

 

Biskup polowy w Garnizonie Białystok

 

        W dniu 09 marca biskup polowy Józef Guzdek odwiedził społeczność mundurową w garnizonie białostockim. W ciągu dnia były spotkania w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Ksiądz biskup zapoznał się z kierowniczą kadrą i zadaniami pograniczników. Ksiądz biskup przebywał również w jednostkach wojskowych białostockiego garnizonu. Dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski zaprezentował ks. biskupowi wyposażenie wojsk OT, a także przedstawił aktualny stan formującej się brygady i batalionów OT w województwie podlaskim. Następnie odbyło się spotkanie środowiskowe z kadrą i pracownikami wojska 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Ordynariusz wojskowy odwiedził również żandarmów w nowo powstałym Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku.

        Wieczorem ordynariusz polowy udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży w parafii wojskowej p.w. św. Jerzego. W homilii ks. biskup przywołując słowa z ewangelii według św. Jana pytał młodzież tak jak Jezus Piotra: Czy miłujesz mnie „bardziej”? Młodzież podziękowała księdzu biskupowi za udzielenie im sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i zapewniła, że będzie mądrze korzystała z udzielonych im Darów Ducha Świętego. Ta uroczystość jest też okazją do spotkania w kościele garnizonowym społeczności mundurowej. Przybyli zatem na spotkanie z biskupem polowym dowódcy wszystkich jednostek wojskowych z Białegostoku, Łomży i Osowca. Społeczność mundurowa już z niecierpliwością wyczekuje kolejnego spotkania w Białymstoku.

20 I

 

Modlitwa ekumeniczna w Garnizonie Białystok

    Tegoroczny tydzień modlitwy ekumenicznej przebiega pod hasłem: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”. Na wspólną modlitwę ekumeniczną w Białymstoku służby mundurowe zaprosił w tym roku do cerkwi Prawosławnej Parafii Wojskowej ks. ppłk Andrzej Jakimiuk. Przybył dowódca garnizonu płk Marcin Frączek, przyjaciele z Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej. Liturgii przewodniczył prawosławny kapelan wojska polskiego, w czasie której Słowo Boże odczytał kapelan ewangelicki ks. mjr Tomasz Wigłasz. Okolicznościową homilię wygłosił ks. ppłk Tomasz Paroń z wojskowego duszpasterstwa rzymsko-katolickiego. W kazaniu nawiązującym do słów z Listu do Efezjan: „(Postępujcie) w sposób godny powołania, do którego zostaliście wezwani: z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością, znosząc się nawzajem z miłości. Starajcie się strzec jedności ducha za pomocą więzi, którą jest pokój. Jest jedno Ciało i jeden Duch, jak jest tylko jedna nadzieja, którą daje wasze powołanie. Jest tylko jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (Ef 4, 1-6)”, kaznodzieja pokazał historię podziałów w chrześcijaństwie, w której winę ponoszą zarówno Żydzi, którzy nie rozpoznali Jezusa jako Mesjasza, jak też muzułmanie, którzy nie poznając życia wspólnot chrześcijańskich zaczęli z nimi walczyć, jak też sami chrześcijanie, którzy aż po dzień dzisiejszy brakiem świadectwa życia chrześcijańskiego oddalają wielu od poznania Chrystusa. Konkluzja została zawarta w trzech punktach:

1. Jedność nie przysługuje Kościołowi automatycznie. Jest ona darem Boga i należy o nią prosić.

2. Jedność Kościoła odzwierciedla jedność pomiędzy Ojcem a Synem. Tak jak Chrystus jest całkowicie z Ojcem, a Ojciec z Nim, tak samo Kościół powinien być całkowicie z Chrystusem; tylko wówczas możliwa jest jedność.

3. To, czy świat rozpozna posłanie, a tym samym istotę Chrystusa, zależy od jedności Kościoła. Boga nikt przecież nie widział, a Chrystusa, Jego obrazu i odblasku, nie ma już na świecie. To, co można zobaczyć, to Kościół. Jeśli nie jest on już jednością, lecz jest podzielony, wówczas świat może rozpoznać tajemnicę Chrystusa jedynie w sposób niewyraźny. Zwierciadło się stłukło. Podział ludu Bożego niemal nie pozwala na to, by świat uwierzył.

Modlitwy ekumeniczne zakończyły się koncertem kolęd w wykonaniu prawosławnego chóru.

W przyszłym roku organizatorem modlitwy ekumenicznej będzie rzymsko-katolicka parafia wojskowa w Białymstoku.

Zegar

Święta

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
199