Menu

07 IX

XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru.

Jego celem jest utrwalanie pamięci o tragicznych losach obywateli polskich zesłanych do Związku Radzieckiego w latach 40. i 50. XX wieku. Marsz jest znakiem pamięci Polskiej Golgoty Wschodu.

Tegoroczna uroczystość odbyła  się 7 września. W tym roku marszowi towarzyszyło hasło „Przez Sybir do Niepodległej” – w związku ze stuleciem uzyskania przez Polskę niepodległości. 7 września przy pomniku Katyńskim rozpoczeła  się część oficjalna marszu. Uczestnicy przeszli stąd tradycyjnie pod Pomnik – Grób Nieznanego Sybiraka przy kościele Ducha Świętego.

04 III

BIERZMOWANIE W BIAŁYMSTOKU

 

         W niedzielę, 04 marca 2018 roku, w godzinach popołudniowych Biskup Polowy, Józef Guzdek przybył z wizytą duszpasterską do garnizonu białostockiego. W murach kościoła garnizonowego Ordynariusza Polowego WP powitał ks. ppłk Tomasz Paroń - proboszcz parafii wojskowej p.w. św. Jerzego. W czasie powitania kapelan garnizonu mówił: Hasłem obecnego roku duszpasterskiego są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – w czasie trzyletniego przygotowania do sakramentu bierzmowania staraliśmy się odkrywać Ducha Świętego oraz jego dary. Poznawaliśmy skutki bierzmowania i przez to lepiej rozumiemy, w jaki sposób dochodzi się do dojrzałości chrześcijańskiej. Uczyliśmy się budować, tworzyć i wspierać środowisko wzrostu wiary. Coraz lepiej rozumiemy wagę osobistego wyboru Chrystusa i odkryliśmy, że to parafia jest najlepszą wspólnotą rozwoju i dojrzewania wiary. Rodzice poprosili Księdza Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania grupie trzynastu młodych parafian z tej wspólnoty.

         W wygłoszonym kazaniu Biskup Polowy wyjaśnił znaczenie sakramentu bierzmowania, oraz uwrażliwił na kanwie ewangelii o synu marnotrawnym, abyśmy dokonywali w życiu mądrych wyborów. Kaznodzieja zachęcił kandydatów do bierzmowania by byli Jego czytelnymi świadkami w swej codzienności, dokonując mądrych życiowych wyborów w duchu miłości Boga i bliźniego.

         Po przyjęciu sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzież wyraziła radość i podziękowała Księdzu Biskupowi za zaufanie i udzielenie tego sakramentu. Każdemu przyjmującemu sakrament bierzmowania Ordynariusz Wojskowy wręczył katechizm Kościoła Katolickiego.

W uroczystości wzięli udział księża kapelani rezerwy WP z Archidiecezji Białostockiej, a także dowódca garnizonu, a zarazem dowódca 18. pułku rozpoznawczego - płk Rafał Lis, płk Zbigniew Redziak - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, ppłk Grzegorz Konopko - komendant białostockiego WKU, ppłk Mieczysław Gurgielewicz z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ppłk Krzysztof Lenkiewicz – komendant 25 WOG-u, ppłk Cezary Wójcik – komendant Wydziału ŻW w Białymstoku i płk SG Grzegorz Biziuk - komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,

         Przed udzieleniem błogosławieństwa Biskup Polowy Józef Guzdek został poproszony przez księdza proboszcza, aby w 25 rocznicę powstania parafii wojskowej w Białymstoku konsekrować świątynię garnizonową. Wspomniana uroczystość zaplanowana jest na 03 listopad 2018 r.

 

25 I

 

Modlitwa ekumeniczna w Garnizonie Białystok


Tegoroczny tydzień modlitwy ekumenicznej przebiegał pod hasłem: „Prawica Twoja wsławiła się mocą”. Na wspólną modlitwę ekumeniczną w Białymstoku służby mundurowe zaprosił w tym roku do Parafii Wojskowej ks. ppłk Tomasz Paroń. Przybył dowódca garnizonu w zastępstwie ppłk Mariusz Woźniak, ppłk Jerzy Filimoniuk z WSzW, płk Sławomir Kocanowski z 1PBOT, ppłk Krzysztof Lenkiewicz z 25 WOGu, ppłk Cezary Wójcik z Wydziału ŻW, przyjaciele ze Służby Celno - Skarbowej, Straży Granicznej i Straży Ochrony Kolei. Liturgii nieszporów ekumenicznych przewodniczył kapelan Wojska Polskiego ks. ppłk Tomasz Paroń w asyście ks. mjr Wojciecha Szerszenia i ks. Dariusza Mateuszuka. W czasie nieszporów słowo boże odczytał kapelan ewangelicki ks. mjr Tomasz Wigłasz, który następnie wygłosił okolicznościowe kazanie odnosząc się do słów z księgi Iz 11, 12-13. Duszpasterz ewangelicki mówił: „tak jak poszczególne pokolenia z Izraela zazdrościły sobie wzajemnie króla, tak i dziś wielu z nas zazdrości bliźniemu lepszego powodzenia, szczęścia, zdrowia, bogactwa... toteż, aby przezwyciężyć wszelkie podziały potrzeba odrzucić wzajemną zazdrość. Po wspólnym odśpiewaniu Magnificat prośby i modlitwy wstawiennicze zanosił do Boga ks. ppłk Andrzej Jakimiuk z duszpasterstwa prawosławnego. Wspólne odśpiewanie modlitwy Ojcze nasz zakończyło nieszpory.

Po modlitwie ekumenicznej wysłuchaliśmy koncertu kolęd w wykonaniu zespołu 21 Gram.

12 I

 

 

Przekazanie obowiązków na stanowisku dowódcy 18 pułku rozpoznawczego

 

12 stycznia 2018 r. na placu apelowym odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. W tak ważnym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich oraz służb mundurowych, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych, kombatanci oraz żołnierze i pracownicy RON 18. pr.

Po przekazaniu sztandaru płk dypl. Marcin FRĄCZEK złożył meldunek o zdaniu obowiązków, a płk Rafał LIS o przyjęciu obowiązków Dowódcy Inspektorowi Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Sławomirowi OWCZARKOWI.

W Sali Tradycji 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk dypl. Marcin FRĄCZEK i płk Rafał LIS podpisali protokoły zdania i objęcia obowiązków Dowódcy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Uroczystość zakończyła się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.

Listy gratulacyjne przesłał na ręce zdającego i obejmującego dowódcy biskup polowy WP Józef Guzdek.

Zegar

Święta

Niedziela, XXX Tydzień zwykły
Rok B, I
Trzydziesta Niedziela zwykła

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
5446