Menu

wnętrze kaplicy garnizonowej w baraku przy ul. Kawaleryjskiej - 1997 r.

procesja rezurekcyjna na placu przy kaplicy - 1999 r.

ks. bp. polowy Sławoj Leszek Głódź wizytuje plac budowy obecnego kościoła - IV.2000 r.

zakończenie procesji Bożego Ciała przed frontonem powstajacego kościoła - VI.2001 r.

poświęcenie dzwonu kościelnego - VI.2001 r.

 Historia parafii i kościoła w III Rzeczypospolitej

 

Parafia Wojskowa w Białymstoku została powołana do istnienia w dniu 3 listopada 1993 r. dekretem Biskupa Polowego WP gen. Sławoja Leszka Głódzia. Otrzymała wówczas tytuł św. Maksymiliana Marii Kolbego. Jej pierwszym proboszczem został ks. Marian Wydra - profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Prócz rodzin wojskowych zamieszkujących na terenie miasta swą opieką duszpasterską parafia garnizonowa objęła również następujące jednostki:

- 18 Brygadę Zmechanizowaną (obecnie 18 Pułk Rozpoznawczy),

- Wojewódzki Sztab Wojskowy,

- Regionalną Składnicę Kwatermistrzowską (obecnie nieistniejącą),

- Wojskową Komendę Uzupełnień,

- Wojskową Administrację Koszar (obecnie 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy)

- Garnizonową Przychodnię Lekarską,

- Ganizonowy Węzeł Łączności,

- Wojskową Agencję Mieszkaniową. 

W dniu 15 czerwca 1996 r. nastąpiła zmiana proboszcza. Nowym kapelanem Garnizonu Białystok został ks. ppłk Tadeusz Pałuska. Początkowo parafialna wspólnota wojskowa korzystała gościnnie z przedwojennej świątyni garnizonowego, a obecnie kościoła parafialnego Archidiecezji Białostockiej pw. św. Stanisława, jednakże w kwietniu 1997 r. powstała tymczasowa kaplica oraz kancelaria parafialna usytuowane w jednym z wojskowych baraków przy ul. Kawaleryjskiej 70 i wówczas wokół nich zaczęło koncentrować się posługiwanie duszpasterskie oraz życie liturgiczne.

Z dniem 1 grudnia 1997 r. nastąpiła zmiana tytułu parafii, która otrzymała nowego patrona jakim został św. Jerzy, rzymski oficer legionów i męczennik z III w. W marcu 1998 r. zapadła decyzja o powstaniu stałego kościoła wojskowego. Po wielu propozycjach i konsultacjach z Dowódcą Garnizonu i miejscowej jednostki podjęto decyzję o adaptacji połowy budynku warsztatowego WAK nr 126 w kompleksie koszarowym białostockiej brygady. Wykonanie projektu kościoła zlecono architektowi Andrzejowi Poraszko. Jego propozycja uprzednio zaakceptowana przez Biskupa Polowego oraz cała dokumentacja zostały ukończone w październiku 1998 r. i zatwierdzone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Warszawie. Wraz z projektem nowej, garnizonowej świątyni powstał również plan zagospodarowania terenu przy kościele: drogi dojazdowej, parkingów i terenów zieleni. W całości kompleksu przewidziano również pomieszczenia przeznaczone na plebanię i kancelarię parafialną. W dniu 23 kwietnia 1999 r. zawiązał się Komitet Budowy Kościoła i rozpoczęto prace adaptacyjno-budowlane przy nowej świątyni. Głównym wykonawcą budowy została firma „MERAT”.

Na początku grudnia 2000 r. doprowadzono budowę do stanu surowego i zaczęto prace wykończeniowe. W kwietniu 2001 r. w prezbiterium świątyni zamontowano sygnaturkę - swoistą relikwię, dzwon pochodzący zezburzonego w latach pięćdziesiątych z polecenia ówczesnych władz kościoła garnizonowego w Regnach (JW 1530) koło Łodzi. Wspomniany dzwon został ukryty i przechowany ponad 40 lat przez żołnierza II Armii WP pana Mieczysława Puzyrewskiego.

W prezbiterium świątyni został umieszczony ołtarz i tabernakulum, które swym wyglądem nawiązują do rękojeści „Szczerbca” - miecza koronacyjnego królów polskich od czasu Władysława Łokietka. Ścianę ozdabiają sztukaterie przedstawiające sztandary bojowe z czasów króla Zygmunta Augusta, logo Ordynariatu Polowego WP, tarcze z Orłem i Pogonią oraz proporce z barwami białostockich jednostek wojskowych z okresu II Rzeczypospolitej: 42 Pułku Piechoty, 14 Dywizjonu Artylerii Konnej i 10 Pułku Ułanów Litewskich. Ich twórcą jest białostocki artysta plastyk pan Jerzy Grygorczyk.

fronton kościoła garnizonowego w nocy

widok prezbiterium kościoła garnizonowego

ołtarz Jezusa Miłosiernego

ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej

Otoczenie kościoła

Zegar

Święta

Czwartek, IV Tydzień Wielkanocny
Rok B, II
Święto św. Marka, ewangelisty

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
22750