Menu

 

Sprawozdanie z działalności Garnizonowej Caritas w 2017 roku.


Rozchody w 2017 roku

         obiady szkolne dla 10 dzieci ze SP nr 50                6125 zł

         indywidualna zapomoga                                         808,35 zł

         dom dziecka nr 2 w Białymstoku                           1000 zł

         Fundacja „Pomóż Im” – zbiórka w dn. 28 V         1182 zł

         wpłata do Caritas OPWP                                         5755 zł

         wpłata do Caritas A. Białostockiej                          1565 zł

         wyprawki szkolne „tornistry”                                  1265,12 zł

         faktura za opłatki świąteczne                                   985 zł

         paczki świąteczne dla dzieci ze świetlicy                1054,02 zł

         paczki dla cudzoziemców z Ośrodka Strzeżonego  1738,21 zł

         wsparcie głuchoniemych – „Migające studio”         1000 zł

         wsparcie leczenia dziecka żołnierza 18 pr                 500 zł

         wsparcie leczenia dziecka funkcjonariuszy POSG    1000 zł

         wsparcie rehabilitacji funkcjonariuszy POSG            400 zł

         wsparcie dla dzieci ze świetlicy „Stokrotka”              1489,5 zł

         adopcja szkoły w RŚA                                                1000 zł

         wysyłka paczki misyjnej do Papui Nowej Gwinei      2341 zł

         zakup środków opatrunkowych na misje                    1088,02 zł

         zakup koców, ręczników i prześcieradeł na misje      1434 zł

         obsługa rachunku bankowego                                     379,08 zł

                                               RAZEM:     32109,3 zł


Przychody w 2017 roku

         ofiary od osób indywidualnych                              9081,5 zł

         zbiórki do puszek przed kościołem                         6345 zł

         ofiary ze skarbony w kościele                                 1551 zł

         ofiary składane podczas święcenia pokarmów       320 zł

         taca na Caritas z dnia 23 IV                                    1846 zł

         ofiary ze skarbonki „jałmużna postna”                    2450,5 zł

         ofiary ze sprzedaży świec WDPD                            2600 zł

         ofiary ze sprzedaży opłatków                                   4950 zł

         kwesta do puszek – Poszkodowanym na Pomorzu  1359 zł

         kwesta do puszek – Kilometry Dobra                      350 zł

         kwesta do puszek – Pomoc Syrii                              1714 zł

         kwesta do puszek – Bezpieczna Polska                    1025 zł

         ofiary składane podczas odpustu                               522 zł

         ofiary ze skarbony – Aniołek                                    409 zł

                                                     RAZEM        34523 zł

 

Stan konta Garnizonowego Zespołu Caritas

na dzień 31 grudnia 2017 roku           + 2413,7 zł

 

Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy w 2017 roku włączyli się w działalność naszej Garnizonowej Caritas.

Zegar

Święta

Niedziela, III Tydzień Adwentu
Rok C, I
Trzecia Niedziela Adwentu

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8280