Menu

 

Sprawozdanie z działalności Garnizonowej Caritas w 2016 roku.

Rozchody w 2016 roku

         obiady szkolne dla 10 dzieci ze SP nr 50                6120 zł

         stypendia programu „Skrzydła”                              3840 zł

         paczka dla więźnia                                                  174 zł

         indywidualna zapomoga                                         200 zł

         dom dziecka Casa Hogar w Kolumbii                    1000 zł

         Fundacja „Pomóż Im” – zbiórka w dn. 10 IV         1228 zł

         wpłata do Caritas OPWP                                         2760 zł

         wpłata do Caritas A. Białostockiej                          2218 zł

         środki czystości na misje                                         773,08 zł

         wyprawki szkolne „tornistry”                                  571,97 zł

         zakupy do akcji „kup pan szczotkę”                        285,72 zł

         faktura za opłatki świąteczne                                   835 zł

         paczki świąteczne dla dzieci ze świetlicy                745 zł

         paczki dla cudzoziemców z Ośrodka Strzeżonego  1403,27 zł

         obsługa rachunku bankowego                                  376,89 zł

                                                                  RAZEM:     22531,24 zł

 

Przychody w 2016 roku

         ofiary od osób indywidualnych                              10048,5 zł

         zbiórki do puszek przed kościołem                         8118 zł

         ofiary ze skarbony w kościele                                 1459 zł

         ofiary składane podczas święcenia pokarmów       770 zł

         taca na Caritas z dnia 10 IV                                    1581 zł

         ofiary ze skarbonki „jałmużna postna”                    2041,6 zł

         ofiary ze sprzedaży świec WDPD                            2789 zł

         ofiary ze sprzedaży opłatków                                   4782 zł

                                                                  RAZEM        31589,1 zł

 

Stan konta Garnizonowego Zespołu Caritas na dzień 31 grudnia 2016 roku    + 13950 zł

 

Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy w 2016 roku włączyli się w działalność naszej Garnizonowej Caritas.

Zegar

Święta

Piątek, II Tydzień Adwentu Rok B, II Dzień Powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7249