Menu

 

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w Naszej Parafii odbędzie się w

Sobotę 13 Maja 2023r. o godz. 1100

 

 Najbliższe spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do 

I Komunii Świętej odbędzie się w niedziele 16 października na Mszy Świętej o godzinie 1200.

 

Siedem grzechów głównych

1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

 


 

KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

odmawiamy na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątek

________________________________________

Na początku

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych
i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

________________________________________

Na dużych paciorkach (1 raz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

________________________________________

Na małych paciorkach (10 razy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

________________________________________

Na zakończenie (3 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

FORMUŁA  PIERWSZEJ  SPOWIEDZI  ŚWIĘTEJ

 

Dziecko: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Kapłan: Na wieki wieków. Amen.

Dziecko Znak krzyża: "W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego"

Mam 9 lat. Przystępuje po raz pierwszy do SpowiedziŚwiętej. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:

(wymień szczerze WSZYSTKIE swoje grzechy,)

Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy szczerze żałuję. Poprawę obiecuję. A ciebie, Ojcze Duchowny, proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

(wypowiadam swoje konkretne dobre postanowienie)

(kapłan może Cię o coś zapytać, odpowiedz).

Kapłan cicho modli się za Ciebie prosząc Boga, by odpuścił Ci grzechy:[ BÓG, OJCIEC MIŁOSIERDZIA, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego SYNA i zesłał DUCHA Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę KOŚCIOŁA].

Dziecko:  (bijesz się piąstką w piersi i mówisz cichutko)

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu  (3 x)

Kapłan udziela Ci rozgrzeszenia słowami:

I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY
W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO

DzieckoPrzeżegnaj się w tej chwili znakiem Krzyża świętego i odpowiedz:

AMEN

Kapłan: Wysławiajmy Pana, bo jest DOBRY

DzieckoBo Jego MIŁOSIERDZIE trwa na wieki.

Kapłan: Pan odpuścił Ci grzechy. Idź w pokoju Chrystusa. 

Dziecko: Bóg zapłać.

(Kapłan puka w kratkę konfesjonału,  odchodzisz).

 


 

Jak odmawiać różaniec?
Przesuwaj palce kolejno po odpowiednich paciorkach i odmawiaj formuły.
1.Krzyżyk – W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (wykonaj znak krzyża) + Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2.Pierwszy, osobny paciorek po krzyżyku – 1x Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.
3.Trzy paciorki między krzyżykiem a medalikiem maryjnym – 3x Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4.Ostatni, osobny paciorek przed medalikiem maryjnym – Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. + O mój Jezu: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5.Przed pierwszym paciorkiem pierwszej dziesiątki – Wypowiedz tajemnicę różańca (warto rozważyć jej treść) + 1x Ojcze Nasz,
6.Dziesięć paciorków pierwszej dziesiątki różańca – 10x Zdrowaś Maryjo,
7.Ostatni, osobny paciorek pierwszej dziesiątki – 1x Chwała Ojcu + 1x O mój Jezu.
8.W ten sposób (trzy powyższe kroki) odmawiasz pozostałe tajemnice – druga, trzecia, czwarta i piąta dziesiątka różańca.
9.Kończysz na medaliku maryjnym – Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
Na zakończenie: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (wykonaj znak krzyża).
Części i tajemnice różańca
Część 1. Tajemnice radosne rozważane w poniedziałek i sobotę:
1.Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2.Nawiedzenie świętej Elżbiety
3.Narodzenie Pana Jezusa
4.Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
5.Odnalezienie Jezusa w Świątyni
Część 2. Tajemnice światła rozważane w czwartek:
1.Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2.Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
3.Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4.Przemienienie Pańskie na górze Tabor
5.Ustanowienie Eucharystii
Część 3. Tajemnice bolesne rozważane we wtorek i piątek:
1.Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
2.Biczowanie Jezusa
3.Cierniem ukoronowanie Jezusa
4.Dźwiganie krzyża na Kalwarię
5.Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
Część 4. Tajemnice chwalebne rozważane w środę i niedzielę:
1.Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
2.Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3.Zesłanie Ducha Świętego
4.Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5.Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
 
Krótka historia różańca świętego
Geneza różańca świętego sięga tradycji monastycznej i medytacyjnych praktyk powtarzania krótkich modlitw skierowanych do Boga, połączonych z regularnym oddechem. Św. Paweł podpowiadał “Nieustannie się módlcie” (1Tes 5,17). To nie frazes. Np. o. Pio potrafił modlić się wewnętrznie różańcem non stop, jednocześnie wykonując bieżące czynności.
Gdy ok. XIII i XIV w. kształtowała się modlitwa “Zdrowaś Mario”, miało to związek z epidemią dżumy i innymi trudnymi wydarzeniami. Wzywano wówczas wstawiennictwa Matki Bożej powtarzając wezwanie 150 razy. Z czasem podzielono tę liczbę na 3x 50 “Zdrowaś Maryjo” i tak powstały trzy pierwotne części, radosna, bolesna i chwalebna. Dopiero w 2002 r. papież Jan Paweł II zaproponował czwartą tajemnicę (choć tak naprawdę, chronologicznie drugą) – światła. W miarę stała formuła różańca wyklarowała się w XV w. i zakładała powtarzanie wezwania “Zdrowaś Mario…” połączonego z rozważaniem tajemnic, czyli wątków z Ewangelii. Zatwierdził ją oficjalnie w XVI w. papież św. Pius V.


 

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła.

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


Dzieci przygotowujące się do I Komunii  mają obowiązek uczestnictwa w Niedzielnej Mszy Świętej za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Nasze oglądanie telewizyjnej transmisji Mszy św. lub słuchanie jej przez radio pozwala nam duchowo przenieść się  do kościoła lub pomyśleć o Panu Bogu. Aby tak się jednak stało nie możemy jej oglądać  jak meczu lub serialu. Ten czas należy potraktować zupełnie wyjątkowo. Oto kilka propozycji:

vNależy zaplanować wcześniej, której transmisji chcemy wysłuchać. Trzeba zatem znaleźć odpowiednią godzinę, która będzie wszystkim odpowiadać, tak aby wszelkie inne zajęcia w domu ustały. Wskazane jest żeby wszyscy domownicy wysłuchali tej samej transmisji. By nikt nikogo nie rozpraszał

vNależy aby wszyscy domownicy zadbali o odpowiedni strój, tak jak to zazwyczaj robimy przygotowując się do wyjścia do kościoła. Niech na ten czas ten jeden pokój z telewizorem lub radiem stanie się naszą kaplicą. Dlatego należy przygotować odpowiednie miejsca dla wszystkich domowników - najlepiej krzesła, na których będziemy siedzieć. Stół czy też stolik znajdujący się w tym pokoju mógłby nabrać wyjątkowego charakteru poprzez nakrycie go białym obrusem, położenie na nim krzyża, obrazu lub figurki Matki Bożej oraz zapalonej świecy. Oczywiście chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że nie wypada przygotowywać napojów czy też jedzenia.

vPrzed rozpoczęciem transmisji uświadommy sobie i zwłaszcza dzieciom, że teraz oglądając Mszę chcemy i będziemy się wspólnie modlić.

vNasza modlitwa wyraża się nie tylko w słuchaniu. Jeżeli tylko potrafimy włączmy się w śpiew transmitowanej Mszy, a jeżeli wiemy, że nie mamy zdolności muzycznych, to lepiej zaoszczędzić domownikom dodatkowego rozproszenia i z uwagą słuchajmy śpiewanych pieśni. Odpowiadajmy na słowa kapłana tak jak w kościele. Pozwólmy by ta transmisja nas zaangażowała. Bóg jest przecież obecny tam, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w jego imię na wspólną modlitwę.

vZadbajmy też o odpowiednie postawy ciała. Powinniśmy zatem wstawać, siadać i klękać tak jak na Mszy w kościele. Jednak szczególną uwagę zwróćmy na postawę klęczącą. Nie powinniśmy klęczeć zwróceni do telewizora.  Bardziej odpowiednie będzie uklęknięcie w kierunku stołu, na którym przygotowaliśmy krzyż lub święty obraz ze świecą.  A słuchając słów Modlitwy eucharystycznej wyobraźmy sobie, że jesteśmy w naszym kościele, w którym jest obecny Pan Jezus w tabernakulum. Będzie to lepsze od patrzenia w telewizor w tym momencie. I to już będzie nas przygotowywać do komunii św. duchowej. W tym momencie zamiast klęczeć możemy również stać zwróceni do telewizora.

vMożemy przyjąć komunię duchową w tym czasie, kiedy ona jest rozdawana wiernym obecnym w transmitowanej mszy. Warto wtedy znów uklęknąć w kierunku krzyża, delikatnie przyciszyć odbiornik, by śpiew był delikatnym tłem do naszej modlitwy. Niech ojciec lub matka przeczyta z pobożnością jedną z zaproponowanych formuł, które ułatwiają przyjęcie takiej komunii. A potem niech każdy modli się w ciszy własnym słowami jak po przyjęciu komunii św.

vUnikajmy komentowania i rozmów w czasie transmisji. Ale kiedy ona już się skończy, może warto jeszcze chwile pozostać i porozmawiać o tym, czego doświadczyliśmy. W jaki sposób Pan Bóg do nas przemówił przez czytania czy też kazanie. Porozmawiajmy o tym, czy potrafiliśmy się modlić w tak nietypowej sytuacji.  Co sprawiało nam trudność albo co było pięknego w tym czasie wspólnej modlitwy rodzinnej. Nie zapomnijmy o tym, że była to wspólna modlitwa rodzinna, a nie zwykłe oglądanie lub słuchanie Mszy św.

Zegar

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
20464