Menu

20 XII 2012 - czwartek

     W godzinach wieczornych w klubie 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego miało miejsce Żołnierskie  Rodzinne  Spotkanie  Opłatkowe. Na uroczystość zaproszono rodziny żołnierzy z białostockiej jednostki pełniących aktualnie misję w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Ci ostatni, to co działo się w klubie 18pr, mogli obserwować na monitorze zestawu do telekonferencji. Spotkanie rozpoczął Dowódca Jednostki płk dypl. Wiesław Podlecki witając władze Podlasia i Białegostoku. Swoją obecnością zaszczycił zebranych najstarszy żołnierz Białegostoku – 94-letni oficer 10 Pułku Ułanów Litewskich rotmistrz Bernard Wasilewski.

     Część artystyczną rozpoczęły dzieci z klasy III A Szkoły Podstawowej nr 45 w Białymstoku, które w słowno-muzycznym występie przypomniały historię Narodzenia Zbawiciela. Całość spotkania uświetniały kolędy w wykonaniu: Chóru Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego oraz Doroty Pietraszuk - wychowanki klubu 18pr. Gdy dzieci wyczekiwały Świętego Mikołaja pojawił się nieproszony gość w postaci diabła i oznajmił, że porwał wielkiego przyjaciela dzieci. Szybka interwencja drużyny żołnierzy 6 kompanii rozpoznawczej doprowadziła do aresztowania wysłannika piekieł i odbicia Świętego Biskupa Miry. Problem utraconych w zamieszaniu prezentów rozwiązali: Wojewoda Podlaski - Pan Maciej Żywno, Prezydent Miasta Białegostoku – w osobie Zastępcy Pana Aleksandra Sosny i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego - Pani Kamila Ostrowska. Dostarczone przez nich prezenty mógł rozdać Święty Mikołaj ku wielkiej uciesze dzieci żołnierzy służących w Afganistanie. Kilka paczek ufundowała również białostocka parafia garnizonowa.

     Świąteczne życzenia, których głównym przesłaniem był szczęśliwy powrót z misji, wszystkim po obu stronach urządzenia telekonferencyjnego, złożyli Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 18pr oraz Dowódca 18pr. Z zza 7 gór i z zza 7 rzek, czyli z Afganistanu życzenia składali: Dowódca XII Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, gen. Bryg. Andrzej Tuz oraz Dowódca Grupy Rozpoznawczej - kpt. Marcin Samburski (oficer z pułku).

     Bożonarodzeniowe Słowo Pasterskie wygłosili kapelani białostockiego pułku: rzymsko-katolicki ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, prawosławny ks. ppłk Igor Siegień i ewangelicki ks. kpt. Tomasz Wigłasz. Po tej części spotkania nastąpiło ogólne łamanie się opłatkiem z życzeniami indywidualnymi. Bardzo pozytywnymi emocjami nacechowane były życzenia słane przez bliskich tym, którzy służą ponad pięć tysięcy kilometrów od Białegostoku. Na zakończenie, zebrani na opłatku mogli skosztować potraw wigilijnych ufundowanych przez Gospodarza Podlasia Pana Jarosława Dworzańskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego.

11 XI 2012 - niedziela

     Uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie w narodowe Święto Niepodległości w bazylice archikatedralnej przewodniczył Metropolita Białostocki Abp Edward Ozorowski. Eucharystię koncelebrowali kapelan garnizonu ks. ppłk Zbigniew Rećko, kapelani czasu „W” z Archidiecezji Białostockiej oraz księża profesorowie Seminarium Duchownego.

     Świątynię licznie wypełnili mieszkańcy Stolicy Podlasia, wśród nich parlamentarzyści, przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich i samorządowych, delegacja wojska na czele z Dowódcą Garnizonu, płk Ireneuszem Prokockim oraz Dowódcą 18 Pułku Rozpoznawczego, płk Wiesławem Podleskim, służby mundurowe, kombatanci, harcerze, młodzież szkolna oraz liczne poczty sztandarowe.

     W homilii ks. prof. Tadeusz Krahel przypomniał historię ustanowienia Święta Niepodległości. Podkreślił, że miłość do Ojczyzny jest właściwie pojętym patriotyzmem. „Gdy obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości, czynimy to nie tylko ze względu na przeszłość, ale przede wszystkim ze względu na naszą teraźniejszość i przyszłość, aby budząc szacunek dla naszych dziejów, móc tym lepiej pracować dla dobra naszego kraju” - mówił. Wspominając ciężkie doświadczenia narodu polskiego w historii, kaznodzieja apelował o odpowiedzialność za kształt dzisiejszej Polski. Wymieniając dzisiejsze „choroby” państwa polskiego mówił m. in. o matactwach wokół katastrofy smoleńskiej, na której traci naród i państwo, dziedzinę sądownictwa, sprawę mediów katolickich i nauczania historii w szkołach. Ks. Krahel wzywał do prawdziwego patriotyzmu, „opartego na wartościach nieprzemijających, na prawdzie, miłości, szacunku do drugiego człowieka i jego wolności”. Przywołując słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Jeśli zmienia się wasze serca, to i władza będzie musiał się zmienić”, wzywał do przemiany serc. „Szanujmy naszą Ojczyznę, poznawajmy jej dzieje i dla niej ofiarnie pracujmy. Trzeba nam jedności, zespolenia wysiłków dla dobra kraju, nie do partyjnych swarów” – mówił.

     Na zakończenie liturgii Arcybiskup Metropolita stwierdził, że „Ojczyzna i patriotyzm są święte, gdyż swe źródło mają w Bogu, najlepszym Ojcu. Dla nas Polaków tym bardziej, gdyż zapłaciliśmy za nie wielką cenę”. „Podczas świąt patriotyzm manifestuje się wspaniale, w codziennym życiu jest z nim znacznie gorzej” – mówił Abp Ozorowski zwracając uwagę na potrzebę patriotyzmu w wielu przestrzeniach codziennego życia współczesnych Polaków. Abp Ozorowski podkreślał, że wielu wyłącza z pojęcia „patriotyzm” Kościół katolicki i jego wyznawców, „którzy dawniej i dziś w wielu miejscach na świecie są prześladowani, jak w krajach muzułmańskich, a w innych jak w Polsce ośmieszani i spychani na margines”. Przypominał, że Polska powstała po przyjęciu chrztu przez księcia Mieszka I i jego drużynę, a przez następnych dziesięć wieków „to nie kto inny, tylko Kościół, bronił tejże Ojczyzny, uczył, jak ją należy kochać i jak o nią należy zabiegać” – mówił Arcybiskup. Metropolita Białostocki apelował do zgromadzonych na Mszy św. za Ojczyznę o obronę prawdziwych wartości, zakorzenionych w Polakach od setek lat, by to, co dziś wydaje się dla ludzi wyzwalające, nie zamieniło się w niewolę i nie doprowadziło do zguby. „Oby ci, którzy przyjdą po nas mogli nas błogosławić, jesteśmy bowiem ogniwem w tym łańcuchu dziejów i tej sztafecie, która się jeszcze nie kończy” – mówił Arcybiskup.

     Po Mszy św. w archikatedrze, główne uroczystości patriotyczne odbyły się tradycyjnie przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Złożenie meldunku, podniesienie Flagi Państwowej oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego to stałe punkty w scenariuszu obchodów świąt narodowych. Tradycyjnie już głos zabrali Wojewoda Podlaski Maciej Żywno oraz Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Apel poległych i salwa honorowa poprzedziły składanie kwiatów i wieńców pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przy dźwiękach „Warszawianki” odbyła się defilada pododdziałów, a tym samym nastąpiło zakończenie głównych obchodów 11 Listopada.

15 IX 2012 - sobota

     Dnia 15 września 2012 r. w Białymstoku odbyło się pożegnanie przez Dowództwo Wojsk Lądowych, władze wojewódzkie i miejskie oraz mieszkańców Białegostoku żołnierzy z Bojowej Grupy Rozpoznawczej, która udaje się na półroczną misję do Afganistanu. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w białostockiej Archikatedrze, podczas której modlono się za żołnierzy. Eucharystii przewodniczył delegat biskupa polowego Wojska Polskiego ks. płk. Sławomir Niewęgłowski, a koncelebrowali ks. dr Jarosław Grzegorczyk, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej oraz kapelani wojskowi. Wzięło w niej udział 40. żołnierzy z 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego wyjeżdżających do Afganistanu wraz z rodzinami oraz dowództwem, na czele z Dowódcą Wojsk Lądowych z generałem broni Zbigniewem Głowienką.

     Na początku Eucharystii, po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, ks. płk. Niewęgłowski odczytał słowa biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, który mówiąc o wielkim szacunku i podziwie dla służby żołnierzu poza granicami kraju, przypomniał, że ?służba chrześcijan dla pokoju przejawia się w godności człowieka, w obronie słusznych praw ludzi biednych i uciśnionych?. Prosił, aby żołnierze pozostali wierni wartościom opartym na Dekalogu i Ewangelii?. Wyjeżdżających na misje ich rodziny polecił opiece Matki Bożej.

Ks. Grzegorczyk w imieniu Metropolity Białostockiego przekaz żołnierzom i ich rodzinom zapewnienia o modlitewnej pamięci w czasie trudnej i odpowiedzialnej służby z dala od Ojczyzny oraz pasterskie błogosławieństwo.

     W homilii ks. mjr SG Wiesław Kondraciuk, administrator parafii wojskowej w Białymstoku, odnosząc się do tekstów liturgii słowa pytał zebranych: - „Kim jest dla was Jezus Chrystus?”. W odpowiedzi na to pytanie kaznodzieja upatrywał wyjaśnienie  najbardziej egzystencjalnego pytania człowieka wierzącego: „Kim jestem dla Boga?”. „Jestem dzieckiem Boga, ukochanym synem i córką, kimś bardzo ważnym, bo Jezus chciał umrzeć za każdego” - wyjaśniał ksiądz major.

Kolejne ważne dla zgromadzonych  pytanie, zdaniem kaznodziei, dotyczyło stosunku do samego siebie: „To co robicie, to nie tylko służba, to również powołanie” - mówił do żołnierzy. „Wszystkie zadania służbowe na misji, również wszystkie trudności, po dobrym wypełnieniu służby, dają satysfakcję i poczucie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi” - tłumaczył. Odwołując się do słów św. Pawła o „postępowaniu w sposób godny powołania”, ks. Kondraciuk postawił zebranym kolejne pytanie: - „Kim jesteście dla Ojczyzny?”. Wyjaśniając potrzebę i sens wyjazdu żołnierzy na misje odpowiadał na stawiane przez wieku pytanie : „Po co tam jedziecie?".  „Bo nosicie mundur żołnierza polskiego. Służba spowodowała, że staliście się własnością Rzeczypospolitej Polskiej. A Ojczyzna mówi, że jej bezpieczeństwa i niepodległości broni się w ten sposób, uczestnicząc dziś w misjach. Trzeba być tam, by tu, na polskiej ziemi było spokojnie i bezpiecznie”. „Służąc na ojczystej ziemi i w górach Afganistanu jesteście strażnikami życia, ludzkiego bezpieczeństwa, szczęścia i radości” - podkreślał. Na zakończenie, zapewniając o codziennej modlitwie w białostockiej parafii wojskowej za wszystkich wyjeżdżających do Afganistanu, życzył żołnierzom „bezpiecznej i skutecznej służby, Bożej opieki i błogosławieństwa na co dzień oraz żołnierskiego szczęścia”.

     Po uroczystości w Archikatedrze Białostockiej główne uroczystość pożegnania Bojowej Grupy Rozpoznawczej odbyły się na Rynku Kościuszki. Odczytany został rozkazu o utworzeniu Bojowej Grupy Rozpoznawczej, wręczenie okolicznościowego proporca z emblematami jednostek oraz herbami województw dowódcy Grupy, wręczenie flag miast, w których stacjonują jednostki. Część oficjalną zakończyła defilada pododdziałów. Kolejnym punktem programu było spotkanie z żołnierzami i ich rodzinami oraz pokazy wyszkolenia i prezentacja sprzętu.

Przed południem  Dowódca Wojsk Lądowych wraz z Dowódcą 18 Pułku Rozpoznawczego złożyli kwiaty i zapalą znicze na grobie śp. Abp. gen. dyw. Mirona, w Supraślu.

     Następnie dowódców wojsk lądowych przyjął Metropolita Białostocki Abp. Edward Ozorowski. Hierarcha przekazał dowódcom zapewnienie o modlitwie za wszystkich żołnierzy wyruszających na misję do Afganistanu oraz ich rodziny.

     Żołnierze z Bojowej Grupy Rozpoznawczej wyjedzą na półroczną misję do Afganistanu na początku października. Dowódcą Grupy będzie oficer z 18. Pułku Rozpoznawczego z Białegostoku, dlatego pożegnanie żołnierzy odbyło się w Stolicy Podlasia. W skład Grupy wchodzą żołnierze z pięciu jednostek: 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego  z Białegostoku (województwo podlaskie, 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy z Lidzbarka warmińskiego (województwo warmińsko-mazurskie), Dywizjonu Rozpoznania Powietrznego  BSR z  Pruszcza Gdańskiego (województwo pomorskie), 2 Ośrodku Radioelektronicznego  „OREL” z Przasnysza (województwo mazowieckie), Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie).

     Głównym kapelanem dobiegającej końca obecnej misji polskiej w Afganistanie jest kapłan Archidiecezji Białostockiej, proboszcz parafii garnizonowej w Białymstoku ks. kmdr por. Zbigniew Rećko. Wraz z nim posługę kapelana na misji pełni inny kapłan z Białegostoku, ks. ppor. Artur Samsel.

7 IX 2012 - piątek

     W dniu 7 września odbył się XII Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, w którym wzięło udział ponad 13 tys. osób. Byli wśród nich Sybiracy z całej Polski oraz z zagranicy, ich potomkowie, młodzież szkolna, harcerze, 270 pocztów sztandarowych, służby mundurowe, parlamentarzyści, najwyżsi przedstawiciele władz lokalnych oraz liczni mieszkańcy Stolicy Podlasia. Gościem honorowym uroczystości była Karolina Kaczorowska, wdowa po zmarłym w katastrofie smoleńskiej prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim.

     Uroczystości sybirackie rozpoczęły się przy Pomniku Katyńskim. Następnie uczestnicy przeszli ulicami Białegostoku do kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji Sybiraków. Przewodniczył jej Arcybiskup Metropolita Białostocki Edward Ozorowski .W homilii ks. kan. dr Tadeusz Kasabuła przypomniał dzieje wywózek na Syberię, kiedy to całe rodziny zostały zmuszone przez Sowietów do opuszczenia swojej Ojczyzny. Kaznodzieja podkreślał tragizm położenia zwłaszcza tych osób, które pozostały „na nieludzkiej ziemi”. Mówił, że nie trzeba dziś na nowo rozdrapywać ran, że trudno w tym momencie domagać się zadośćuczynienia za zbrodnie, jednak należy domagać się ujawnienia całej prawdy o wywózkach na Syberię: „To niewielkie wymagania, to minimum, ale i tak wydaje się być kremlowskim dysydentom zbyt wygórowane, bo archiwa dawnego KGB, kryjące tę okrutną prawdę, pozostają dla nas niedostępne” – stwierdził.„Sybirakom, którzy wciąż dają świadectwo prawdzie, chcemy wyprosić jeszcze dużo zdrowia i mocy ducha i powiedzieć „nie płaczcie”. To wiara pomagała przetrwać im tak wiele, broniła przed beznadziejnością, chroniła przed załamaniem. To wiara pozwalała usłyszeć Chrystusowe słowa pocieszenia: „nie płaczcie” – apelował kaznodzieja. Na zakończenie liturgii Pasterz Kościoła Białostockiego, mówiąc o trudnych i często tragicznych doświadczeniach i cierpieniach Polaków na przestrzeni ostatnich stuleci, podkreślił siłę ducha narodu, który nigdy nie upadał, gdyż swoją codzienność budował na wierze. „To wiara w Jezusa Chrystusa utwierdzała Polaków, że jeśli razem z Chrystusem współumieramy, to razem z Nim będziemy powstawać. Ta wiara wciąż uczy nas, że dla Chrystusa i drugiego człowieka warto cierpieć, dobrze czyniąc” – mówił Arcybiskup. Po Eucharystii, przy Grobie Nieznanego Sybiraka odbyła się ekumeniczna modlitwa w intencji wszystkich poległych oraz odśpiewany został hymn Związku Sybiraków. Uroczystości zakończył uroczysty apel poległych z salwą honorową żołnierzy 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. W przededniu dorocznych uroczystości sybirackich pamięć Sybiraków uczcił Prezydent RP, Bronisław Komorowski, który spotkał się z Sybirakami i złożył kwiaty przy Grobie Nieznanego Sybiraka oraz pod Pomnikiem Mordu Katyńskiego.

1 IX 2012 - sobota

     Obchody 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się od złożenia w południe kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci, miedzy innymi na Cmentarzu Wojskowym, Cmentarzu Miejskim, Cmentarzu w Lesie Banieczki. Główne uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele Zmartwychwstania Pańskiego pod przewodnictwem Abp. Edwarda Ozorowskiego w intencji obrońców Białegostoku z 1939 r. i wszystkich poległych w obronie Ojczyzny. Na wspólną modlitwę przybyli: władze lokalne, żołnierze, służby mundurowe, kombatanci, harcerze, młodzież oraz mieszkańcy Białegostoku

     Arcybiskup Metropolita przypomniał, że odkąd sięgają dzieje, zawsze potężne i sprzymierzone państwa starały się zawładnąć Polską. „Obecnie cieszymy się wolnością polityczną, ale mamy świadomość, że w miejsce jednych zniewoleń przychodzą inne” – mówił. Wskazując na przeszłe uwarunkowania historyczne i geograficzne stwierdził, że w dzisiejszych czasach Polacy mają do czynienia z niewolą ekonomiczną i ideową, która dyktuje człowiekowi sposób myślenia, mówienia i zachowania. Arcybiskup zachęcał wiernych, by w zaufaniu Bogu i w modlitwie znajdywali siłę do przeciwstawienia się złu, które dziś w wielorakich wymiarach dotyka społeczeństwo, gdyż jedynie wiara i modlitwa „hartują charakter Polaków”.

     Homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. Dariusz Grelecki. Podkreślał w niej, że historia to nie tylko daty, miejsca czy wydarzenia. „Ma ona także swój duchowy wymiar. Może ona stać się historią świętości” – mówił, podając przykłady życia i śmierci św. Edyty Stein i św. o. Maksymiliana Kolbego. Kaznodzieja, przywołując w pamięci zebranych, wojnę obronną jaką prowadzili Polacy w 1939 r., odnosił się do IV i V przykazania pozostawionego Mojżeszowi na górze Synaj. Wyjaśniał, że zadawanie śmierci, nawet w czasie wojny, zawsze jest złem. „Wojny biorą się z żądzy władzy, chciwości, sławy, chęci panowania nad drugim człowiekiem czy narodem, przejścia do historii za wszelką cenę. Miłość zaś do Ojczyzny jest jak miłość do matki, która jest naszym obowiązkiem” - tłumaczył. Zgromadzonym na Eucharystii wskazał na istotnie dla wszystkich zadanie, jakim dziś jest troska o pokój, który ma swój początek w ludzkich sercach i później udziela się innym. Podkreślił, że odpowiedzialność za szerzenie pokoju spoczywa na każdym, bez wyjątku, człowieku.

     Po Mszy św., w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego odbył się koncert pieśni patriotycznej. Ze świątyni uroczystości przeniosły się pod Pomnik Obrońców Białegostoku, gdzie po wciągnięciu flagi państwowej na maszt, została odmówiona przez kapelanów Wojska Polskiego ekumeniczna modlitwa za poległych w obronie Białegostoku. Następnie odbył się Apel Poległych, a przedstawiciele władz złożyli pod pomnikiem kwiaty.

24 IV 2012 - wtorek

     We wtorek 24 IV garnizonowa wspólnota parafialna w Białymstoku przeżywała dzień swego patrona - św. Jerzego. Odpustowe  uroczystości rozpoczęły się w kościele garnizonowym o godz. 17.00 Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem ks. prałata płk Stefana Dmocha, a z tej okazji wygłosił okolicznościową homilię ks. prał. Dariusz Mateuszuk Oprócz niego w prezbiterium wojskowej świątyni zasiedli zaproszeni kapłani z Archidiecezji Białostockiej, w tym księża kapelani rezerwy przeszkoleni na czas „W”, a także ks. płk Igor Siegień Prawosławny kapelan Garnizonu Białystok. Przed ołtarzem stanęły poczty sztandarowe 18 Pułku Rozpoznawczego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a także liczne grono parafian i sympatyków białostockiej, garnizonowej świątyni na czele z dowódcą garnizonu płk Ireneuszem Prokockim. Nie zabrakło również bratnich służb mundurowych, które reprezentowali m.in. Komendant Podlaskiego Oddziału SG płk Leszek Czech wraz z zastępcami, Dyrektor Izby Celnej Mirosław Sienkiewicz wraz z zastępcami, Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Komendant Miejski PSP st. bryg. Jan Popławski wraz z zastępcą, druh Jan Gradkowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego, Komendant Miejski Policji pani inspektor Irena Doroszkiewicz wraz zastępcami, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu oraz Inspekcji Transportu – Pan Wiesław Stalewski z zastępcą. Po skończonej liturgii na placu przed świątynią rozpoczął się festyn parafialny „Świętojerskie Igraszki AD 2012”, którego główną atrakcją był pokaz sprzętu 18 pułku rozpoznawczego, SG, Straży Pożarnej i Inspekcji Transportu Drogowego a także wojskowa grochówka, bigos oraz inne smakołyki kulinarne.. Najmłodsi uczestnicy odpustowego spotkania mogli pod okiem instruktorów wyplatać kolorowe baloniki oraz wziąć udział w malowaniu twarzy i układaniu fantazyjnych fryzur. Pobyt na festynie umilała muzyka na żywo w wykonaniu białostockiego zespołu „WhiteStok”.

15 III 2012 - czwartek

     W godzinach popołudniowych biskup Józef Guzdek przybył z wizytą duszpasterską do garnizonu białostockiego. W murach kościoła garnizonowego Biskupa Polowego powitał ks. kmdr por. Zbigniew Rećko – proboszcz par. wojskowej pw. Św. Jerzego. Rodzice poprosili Księdza Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania grupie 19. młodych parafian tej wspólnoty. W wygłoszonym kazaniu Biskup Polowy wyjaśnił znaczenie sakramentu bierzmowania, oraz uwrażliwił słuchających na potrzebę wyraźnego opowiedzenia się za Chrystusem, by byli Jego świadkami w swej codzienności. Po przyjęciu sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzież wyraziła radość i podziękowała Księdzu Biskupowi za zaufanie i udzielenie tego sakramentu. Każdemu przyjmującemu sakrament bierzmowania Ordynariusz Wojskowy wręczył katechizm Kościoła Katolickiego. Na zakończenie Liturgii Pasterz Wojskowy odczytał dwa dekrety. Najpierw odwołujący ks. kmdr por. Zbigniewa Rećko z funkcji proboszcza i skierowujący go do Afganistanu w charakterze kapelana XI zmiany PKW ISAF, a następnie ustanawiający dotychczasowego rezydenta ks. mjr SG Wiesława Kondraciuka, administratorem parafii garnizonowej.

     W uroczystości wzięli udział: księża kapelani czasu „W” z Archidiecezji Białostockiej, płk Ireneusz Prokocki – szef WSzW i zarazem dowódca garnizonu, płk Piotr Oleszczak – dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, ppłk Krzysztof Idec – komendant 25 WOG, ppłk Bogusław Korsan – komendant WKU, płk SG Leszek Czech – Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Mirosław Sienkiewicz – dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, st. bryg. Antoni Ostrowski – komendant wojewódzki PSP, insp. Irena Doroszkiewicz – komendantka miejska Policji oraz płk Mirosław Dudar – dyrektor Okręgowy Służby Więziennej. Uroczystość zakończyło wspólne pozowanie do „rodzinnego” zdjęcia.

 

Zegar

Święta

Czwartek, VIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
13818