Menu

     Przynosi ono wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu - Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób, chociaż każdy odmawia tylko jedno "Ojcze nasz", dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jedno "Chwała Ojcu", rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca Św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: "Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę".

     * Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.

     * Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.

     * Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.

     * Zmiana tajemnic odbywa się co miesiąc albo przez losowanie, albo - co jest praktyczne - w porządku kolejnym, to znaczy, kto na przykład miał w pierwszym miesiącu Tajemnicę 3., to na przyszły miesiąc już wiadomo, że będzie miał Tajemnicę 4., itd.

     * Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.

     * Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca Świętego.

     W naszej parafii wspólnota Żywego Różańca istnieje od 2008 roku. Obecnie mamy dwie Róże, w których 40 osób codziennie odmawia jedną tajemnicę różańcową. Przy tym każdy ma taką zasługę jakby odmawiał cały Różaniec, tj. część radosną, bolesną, chwalebną i światła.

     Spotkania formacyjne połączone ze wspólnotową modlitwą różańcową odbywają się pod przewodnictwem księdza proboszcza w dni fatimskie, czyli w każdy trzynasty dzień miesiąca, w ramach wieczornej Mszy św. o godz. 18.00.

 

ZAPRASZAMY ZATEM DO WSPÓLNEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 

Obietnice Matki Najświętszej

dla czcicieli Różańca św. dane św. Dominikowi i bł. Alanowi

1. Którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając Różaniec św., otrzymają pewną, szczególną łaskę.

2. Wszystkim odmawiającym pobożnie Różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielki łaski.

3. Różaniec będzie najpotężniejsza zbroją przeciwko piekłu, wyniszczy zdrożności, usunie grzechy, wytępi herezje.

4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Boga, serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata a pociągnie do miłości Boga i pożądania rzeczy wiecznych. O, ileż dusz uświęci się tą modlitwą!

5. Dusza, która poleca mi się przez Różaniec św. nie zginie.

6. Ktokolwiek odmawiać będzie Różaniec św. pobożnie rozmyślając równocześnie tajemnice św., nie dozna nieszczęść, nie zazna gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią, nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym, wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

7. Prawdziwi czciciele mego Różańca nie umrą bez sakramentów św.

8. Chcę, by odmawiający mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask; w życiu i w śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych.

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze czczące mnie modlitwą różańcową.

10. Prawdziwi synowie mego Różańca wielką chwałę osiągną w niebie.

11. O cokolwiek przez Różaniec prosić będzie, otrzyma.

12. Rozszerzającym mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.

13. Uzyskam u Syna mojego, ażeby wpisani do mojego Różańca mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców niebios.

14. Odmawiający mój Różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mego Jednorodzonego.

15. Nabożeństwo do mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do niebios.

Różaniec, przy całej swojej prostocie formy, umożliwia nam modlitewne przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. Odmawiając Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie rozważamy w dwudziestu tajemnicach życie Pana Jezusa i Jego Matki ujętych w cztery części.

W części pierwszej - radosnej - przeżywamy tajemnicę Bożej miłości: „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). Rozważamy (w poniedziałki i soboty):

1. Zwiastowanie
2. Nawiedzenie
3. Boże Narodzenie
4. Ofiarowanie Jezusa
5. Znalezienie Jezusa w świątyni.

Część druga - światłości - przypomina, że całe misterium Chrystusa jest światłem. On jest «światłością świata» (J 8, 12). Jednak ten wymiar wyłania się szczególnie w latach życia publicznego, kiedy głosi On Ewangelię Królestwa. Rozważamy (w czwartki):

1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. ustanowienie Eucharystii.

Część trzecia - bolesna - pozwala nam przeżywać tajemnicę naszego Odkupienia, które dokonało się przez ofiarę Krzyża. Rozważamy (we wtorki i piątki):

1. Modlitwę w Ogrójcu
2. Biczowanie
3. Cierniem ukoronowanie
4. Drogę krzyżową
5. Ukrzyżowanie.

Część czwarta - chwalebna - to wpatrzenie się w uwielbionego Zbawiciela, przez którego i za którym dążymy do życia wiecznego. Spośród odkupionych Maryja pierwsza to życie wieczne w całej pełni już osiągnęła. Rozważamy (w środy i niedziele):

1. Zmartwychwstanie
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie Maryi.

Zegar

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
19999