Menu

 

Biskup Polowy Wojska Polskiego z wizytą w Podlaskim Oddziale SG

Biskup Polowy Wojska Polskiego dr Józef Guzdek, przebywając z wizytą duszpasterską w Białymstoku, odwiedził Podlaski Oddział Straży Granicznej.

Księdza Biskupa powitał płk SG Andrzej Rytwiński – Komendant Oddziału w asyście swoich zastępców. Czcigodny gość zapoznał się z historią oddziału oraz specyfiką zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG. Bp Józef Guzdek zwiedził Salę Tradycji oraz kompleks koszarowy. Na zakończenie odwiedził Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców.

 

18 maja 2016r. w Białymstoku odbyła się uroczystość z okazji 25. rocznicy powołania Straży Granicznej.

         Uroczyste obchody rozpoczęły się o godz. 9.30 liturgią w Katedrze Prawosławnej p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy, a o godz. 11.00 mszą świętą w Archikatedrze Białostockiej odprawionych w intencji funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Mszę św. w intencji funkcjonariuszek i funkcjonariuszy odprawili kapelani Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniew Kępa i ks. mjr Tomasz Paroń pod przewodnictwem ks. abpa Edwarda Ozorowskiego. O godzinie 13.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbył się uroczysty apel, na którym wręczono awanse, medale i wyróżnienia.

         Również w placówkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z okazji 25 rocznicy powołania Straży Granicznej odbyły się lokalne uroczystości.

20 maja 2016 r. w Augustowie ks. mjr Tomasz Paroń odprawił mszę św. w intencji funkcjonariuszek i funkcjonariuszy z placówek w Augustowie, Płaskiej i Lipska.

25 maja 2016 r. w Sejnach ks. mjr Tomasz Paroń odprawił mszę św. w intencji funkcjonariuszek i funkcjonariuszy z tejże placówki.

 

 

Nowy Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

16 czerwca 2016 r. w siedzibie komendy oddziału w Białymstoku odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

W uroczystości uczestniczył Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Główny Straży Granicznej ppłk SG Marek Łapiński, kadra kierownicza Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk i ks. mjr Tomasz Paroń oraz zaproszeni goście na czele z Wojewodą Podlaskim Bohdanem Paszkowskim oraz Marszałkiem Województwa Podlaskiego Jerzym Leszczyńskim.

Odchodzący Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Rytwiński pożegnał się ze sztandarem oddziału i przekazał go w ręce nowego Komendanta ppłk. SG Grzegorza Biziuka.

 

 

Ślubowanie w Podlaskim Oddziale SG

Dnia 5 sierpnia, w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste ślubowanie 20 nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Ślubowanie odebrał Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk. Uroczystość odbyła się w asyście pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej i rodzin funkcjonariuszy. Błogosławieństwa ślubującym udzielił kapelan katolicki ks. ppłk Tomasz Paroń i ks. mł. chor. Piotr Nestoruk z duszpasterstwa prawosławnego. Nowo przyjęci funkcjonariusze 8 sierpnia br. wyjadą do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, gdzie będą zdobywać niezbędną wiedzę do wykonywania przyszłych obowiązków służbowych. Po pomyślnie zdanych egzaminach powrócą, by pełnić służbę w placówkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

 

Poświęcenie obiektów na przejściu granicznym w Połowcach

 

         Dnia 20 października 2016 r. w Połowcach odbyło się zakończenie projektu "Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

         W uroczystości, która odbyła się na terenie drogowego przejścia granicznego w Połowcach udział wzięli m.in.: wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk, Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku mł. insp. Tomasz Węgiel, a także Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Guido Beltrani, oraz przedstawiciele władz samorządowych.

         Poświęcenia nowo oddanych obiektów dokonał ks. ppłk Tomasz Paroń, pełniący obowiązki kapelana Straży Granicznej.

         Po apelu goście mieli okazję zapoznać się z infrastrukturą przejścia, obejrzeć obiekty ostatnio oddane do użytku w tym: budynek izolatorium, myjnię przejazdową z dezynfekcją kół i podwozi samochodów ciężarowych, lądowisko dla śmigłowców. Na zakończenie realizacji projektu odbyła się konferencja podsumowująca całość przedsięwzięcia, zorganizowana przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Koszt zrealizowanych inwestycji wyniósł 56 mln. zł.

 

VII rocznica katastrofy śmigłowca „Kania” Straży Granicznej

Dnia 28 października 2016 r. w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej miały miejsce obchody VII rocznicy katastrofy śmigłowca „Kania”, w której zginęło 3 lotników - funkcjonariuszy, podczas wykonywania zadań w ochronie granicy Rzeczypospolitej. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św., której przewodniczył ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk - kapelan Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z księdzem mjr Wojciechem Szerszeniem. Obecny był ks. mł. chor. Piotr Nestoruk - prawosławny kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na początku Mszy św. po wprowadzeniu sztandaru i przywitaniu gości, w którym ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk powiedział m.in. „Kończy się powoli miesiąc październik, i gromadzimy się już po raz VII by przeżywać rocznicę katastrofy śmigłowca „Kania”. Chcemy przywołać ich pamięć, przed obecnym wśród żywym Jezusem Chrystusem, i powiedzieć o tym wydarzeniu, które mocno wryło się w nasze życie. Chcemy Jezusowi Chrystusowi powiedzieć o tym, co nas jeszcze boli, co jest trudne, ale także o tym czego się nauczyliśmy”. Wdowy postawiły przy tablicy upamiętniającej katastrofę 3 znicze pamięci.

W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciel Lotnictwa Straży Granicznej kpt. SG Krzysztof Lewczuk, ppłk SG Grzegorz Biziuk – Komendant Podlaskiego Oddziału SG, kadra, funkcjonariusze i pracownicy oddziału, vice Przewodniczący Związków Zawodowych Funkcjonariuszy pan Piotr Baranicz przedstawicielami organizacji terenowych, oraz liczna grupa przedstawicieli Lotnictwa Straży Granicznej.

W kazaniu ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk powiedział m.in.: „31 października 2009 roku sobota normalny dzień przygotowaliśmy się, aby pojechać na groby bliskich. I wtedy stało się wydarzenie, które zmieniło historię naszego życia. I do dzisiaj tego wydarzenia nie rozumiemy, nikt tego nam nie wytłumaczył, nikt z nas sobie tego nie wytłumaczył. Następnie nawiązując do ewangelii powiedział: Bóg ofiaruje człowiekowi życia za darmo i z zapasem darów i łask potrzebnych do naszego powołania. I każdego podobnie jak Apostołów do czegoś wybiera. Bóg każdego z nas do siebie przywołał, do czegoś wybrał. I 7 lat temu przywołał do siebie Andrzeja, Bartka i Marcina i wybrał ich z ludzi na ziemi dla siebie na własność.  Po co ich wybrał? Abyśmy my byli inni. Ile przez te 7 lat się wydarzyło w naszym życiu, ile w nas rzeczy się zburzyło, Ile w nas na nowo się zbudowało i jesteśmy inni. Każdy z nas, każdy funkcjonariusz to „sztandar”, Sztandar Najświeższej Rzeczypospolitej. By kogoś reprezentować trzeba tez pokochać. Nasi koledzy Andrzej, Bartek i Marcin siedem lat temu nie polecieli na patrol dla siebie, ale dla ojczyzny i z miłości do niej.”

Podczas Mszy św. modlitwę odmówił ks. mł. chor. Piotr Nestoruk - prawosławny kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Przemówił przedstawiciel Lotnictwa Straży Granicznej, który podziękował za pamięć i modlitwę. Przed Mszą św. delegacje służbowe udały się na cmentarze, gdzie zostali pochowani zmarli w katastrofie funkcjonariusze. Na grobach zostały złożone wieńce i odmówiono wspólnie modlitwy.

Po Mszy św. 30 osobowa delegacja udała się na miejsce katastrofy na terenie Republiki Białoruś. Tam przybył także Vice Marszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno. Przy pomniku zostały odmówione modlitwy przez kapelanów: ks. ppłk SG Wiesława Kondraciuka – rzymsko - katolickiego kapelana Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i ks. Piotra Nestoruka - prawosławnego kapelana Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie zostały złożone wieńce i zapalone znicze.

 

Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy

Dnia 4 listopada 2016 r., Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk odebrał ślubowanie od nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Uroczystość odbyła się w obecności pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej i rodzin funkcjonariuszy w komendzie oddziału w Białymstoku.

Błogosławieństwa po złożonym ślubowaniu udzielili funkcjonariuszom kapelani: ks. ppłk Tomasz Paroń i ks. mł. chor. Piotr Nestoruk z duszpasterstwa prawosławnego.

W szeregi Straży Granicznej wstąpiło 30 nowych funkcjonariuszy.

Zanim założyli mundur, nowo przyjęci funkcjonariusze musieli przejść przez procedurę kwalifikacyjną: testy psychologiczne, badania na wariografie, sprawdzenie wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych oraz wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną.

 

 

Nowy ambulans w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

Dnia 9 listopada br., Marszałek Województwa Podlaskiego uroczyście przekazał na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ambulans zakupiony dzięki wsparciu z budżetu województwa podlaskiego

W komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w obecności Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jerzego Leszczyńskiego, Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk. SG Grzegorza Biziuka, kadry kierowniczej oddziału oraz zaproszonych gości nastąpiło uroczyste przekazanie ambulansu. Podczas uroczystości księża kapelani ks. ppłk. Tomasza Paroń proboszcz Parafii Wojskowej w Białymstoku oraz ks. ppłk Andrzej Jakimiuk proboszcz Prawosławnej Parafii Wojskowej w Białymstoku dokonali poświęcenia ambulansu.

Ten specjalny samochód został zakupiony dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa podlaskiego. Dzięki wsparciu w wysokości 150 tys. zł jakie otrzymał Podlaski Oddział Straży Granicznej prócz ambulansu zakupione zostały dwie kamery GSM, dwa zewnętrzne reflektory podczerwieni oraz namiot zabezpieczający miejsca zdarzeń.

Zegar

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
10405