Menu

11 III

 

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk w dniu 11 marca odebrał ślubowanie od nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Uroczystość odbyła się w obecności pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej i rodzin funkcjonariuszy w komendzie oddziału w Białymstoku. W szeregi Straży Granicznej wstąpiło 10 nowych funkcjonariuszy.

Błogosławieństwa po złożeniu ślubowania udzielili kapelani oddziału: ks. ppłk Tomasz Paroń z duszpasterstwa rzymskokatolickiego i ks. mł. chor. Piotr Nestoruk z duszpasterstwa prawosławnego.

Zanim założyli mundur, nowo przyjęci funkcjonariusze musieli przejść przez procedurę kwalifikacyjną: testy psychologiczne, badania na wariografie, sprawdzenie wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych oraz wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną.

26 V

 

Święto Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

            Dzień 16 maja jest ustawowym świętem wszystkich pograniczników. W ostatnich dniach odbyły się uroczystości 26 rocznicy sformowania Straży Granicznej w Podlaskim Oddziale.

            Dnia 19 maja świętowano w placówce SG w Płaskiej. Uroczystości rozpoczęła msza św. w kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Płaskiej w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Następnie na placu apelowym przy Placówce SG w Płaskiej odbył się uroczysty apel, podczas którego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wspólnie z Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorzem Biziukiem wręczył funkcjonariuszom SG akty mianowań na wyższe stopnie w korpusie chorążych i podoficerów.

            W dniu 23 maja w Katedrze Prawosławnej w Białymstoku odprawiono nabożeństwo dziękczynne w intencji funkcjonariuszy.

            W dniu 24 maja w Katedrze Białostockiej mszę świętą odprawił w intencji funkcjonariuszy abp Edward Ozorowski, a koncelebransami byli: ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk i ks. ppłk Tomasz Paroń. W kazaniu ks. Tomasz nawiązując do roty ślubowania: „Ślubuję ściśle przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego...” mówił: „Prawda o należnych osobie prawach jest już dziś nie tylko wewnętrznym przekonaniem osoby, wynikającym z jej przeżyć poznawczo-moralnych, ale powszechnym przeświadczeniem współczesnego świata. W kontekście tych doświadczeń można zrozumieć sprawiedliwość jako szczególny rodzaj miłości. Przekonanie o należnych mi wartościach musi mieć także charakter przekonania, iż takie wartości są należne także drugiemu człowiekowi. Żyjący obok mnie człowiek jest także podmiotem tych wartości i dóbr. Tu dotykamy istoty sprawiedliwości, poprzez którą manifestuje swoją chrześcijańską obecność w świecie. Moja sprawiedliwość - to moje bezwzględne poszanowanie uprawnień drugiego człowieka do tych dóbr, które są mu należne na mocy jego człowieczeństwa. Z tego przekonania musi z kolei płynąć moje działanie i zachowanie wobec żyjących wokół mnie ludzi.

            Dnia 25 maja w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia awansów i odznaczeń funkcjonariuszom i pracownikom Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W obchodach rocznicowych wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jakub Skiba oraz Komendant Główny SG gen. bryg. SG Marek Łapiński. Z okazji Święta Straży Granicznej w korpusie oficerów awansowało 18 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych – 68 i 70 w korpusie podoficerów.

            Tego samego dnia o godzinie 17.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbył się koncert charytatywny na rzecz Agnieszki, Karola i Daniela – funkcjonariuszy z Placówki SG w Szudziałowie, poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym 8 lutego 2016 roku. Ze sprzedaży biletów i przeprowadzonej w trakcie imprezy licytacji na ich rehabilitację udało się zebrać ponad 45 tys. zł.

            W dniu 26 maja uroczystości odbywały się na placówce SG w Augustowie. Rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną przez ks. ppłk Tomasza Paronia, który w kazaniu mówił: „Każdy funkcjonariusz ślubuje ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mu zadania ale: „Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji potrzebny jest namysł, który usprawnia cnota rozwagi. Istota rozwagi sprowadza się do wyboru optymalnego wariantu rozwiązania danej trudności życiowej, przeanalizowania wszystkich „za” i „przeciw”, aby dokonanie ostatecznego wyboru było jak najtrafniejsze. Z rozwagą łączą się ściśle cztery składniki roztropności: pamięć, zmysł rzeczywistości, rada kogoś bardziej doświadczonego i domyślność.” Następnie na terenie placówki komendant ppłk SG Jarosław Oborski powitał zaproszonych gości oraz wręczył w asyście komendanta oddziału ppłk SG Grzegorza Biziuka awanse i odznaczenia. Smutną, choć pokazującą ogromną więź między służbami była minuta ciszy, którą uczczono dwoje strażaków, którzy zginęli poprzedniego dnia w czasie akcji gaśniczej w Białymstoku.

24 IX

 

Uroczystość nadania proporca Placówce Straży Granicznej w Rutce Tartak

         Dnia 24 września odbyła się uroczystość przekazania proporca Placówce Straży Granicznej w Rutce Tartak. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele MB Królowej Polski pod przewodnictwem ks. ppłk Tomasza Paronia. Asystę liturgiczną stanowili funkcjonariusze SG, towarzyszyły nam poczty sztandarowe i kompania honorowa Podlaskiego Oddziału SG. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk, który mówił: „(...) Dzisiaj my ludzie w mundurach polskiej straży granicznej mamy powód do świętowania – nadanie i poświęcenie proporca dla Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak. (...) Od dzisiaj ten proporzec stanie się waszym znakiem rozpoznawczym, będzie mówił o waszej służbie i będzie publicznie ostrzegał – my tu jesteśmy i nie śpimy, lecz czuwamy i działamy. I od dzisiaj stanie się symbolem służby i tradycji. I stanie się symbolem wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych Funkcjonariuszy. (...) Nadanie proporca i jego poświęcenie wpisuje się w umacnianie placówki i jej roli w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej i w całym systemie ochrony granicy. Placówka, która ma swoje tradycje i swego Patrona, która wykonuje zadania na odcinku granicy i w obszarze gdzie coś się dzieje. Współczesne zagrożenia to przedmiot i pole waszego działania, codzienna walka z nieuczciwością, z przemytem ludzi i towarów, ze współczesnym terroryzmem, oraz innymi wykroczeniami przeciw prawu. To powszedni wasz chleb. A od dzisiaj macie znak – proporzec, który was w tym jednoczy.”

         Dalsza część uroczystości odbyła się na stadionie gminnym. Tuż przed ceremonią przekazania proporca symbolicznego wbicia gwoździ w jego drzewiec dokonał miedzy innymi Pan Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ppłk. SG Grzegorz Biziuk Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, płk SG Grzegorz Opaliński z Komendy Głównej Straży Granicznej, ppłk rez. Janusz Głosek przewodniczący „Stowarzyszenia Marszałek”, które ufundowało proporzec placówce.

         Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością wczorajsze wydarzenie był również wnuk dowódcy 1. kompanii granicznej Batalionu KOP "Sejny" w latach 1936 – 1939 pan Adam Świtalski, który na ręce Komendanta Placówki SG w Rutce Tartak mjr SG Michała Łangowskiego przekazał pamiątkowy portret swojego dziadka - kpt. Marii Michała Jana Świtalskiego. Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych, które reprezentował Pan Miłosz Filipowiak wręczył placówce odznakę pamiątkową KOP 1924-2004, a przedstawiciele Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie replikę godła państwowego z granicy polsko-sowieckiej.

         Na zakończenie można było podziwiać pokaz musztry paradnej w wykonaniu 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej oraz wysłuchać pieśni w wykonaniu zespołu dziecięco-młodzieżowego "Szeszupiaki" z Rutki-Tartak pod kierownictwem pani Beaty Szyszko-Anzulewicz. Oprawę muzyczną całej imprezy zapewniła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod batutą kpt. SG Jarosława Rywalskiego, która również wystąpiła przed licznie zgromadzonymi gośćmi i mieszkańcami gminy Rutka –Tartak.

         Uroczystość połączona była z piknikiem patriotycznym, na którym pojawiły się stoiska promocyjne i prezentowano sprzęt Straży Granicznej, Wojska, Policji, Straży Pożarnej i Lasów Państwowych. Można było również obejrzeć wystawę poświęconą historii powstania i działalności Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924-1939, którą przygotował Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej oraz Muzeum Polskich Formacji Granicznych.

         Placówkę SG w Rutce - Tartak wybudowano w 1937 r. w kształcie liter „JP”, jako pomnik poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. W listopadzie 1937 roku do obiektu w Rutce – Tartak przeniesiono z Wiżajn siedzibę dowództwa 1. kompanii granicznej Batalionu KOP „Sejny”. W latach powojennych siedzibę swą znalazła w nim strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza, a dzisiaj Placówka Straży Granicznej, której w dniu 17 listopada 2006 roku nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Należy podkreślić, że jest to jedyny historyczny obiekt Korpusu Ochrony Pogranicza użytkowany współcześnie przez Straż Graniczną.

30 X

 

Msza w 8 rocznicę tragicznej śmierci funkcjonariuszy SG.

Mija osiem lat od tragicznej śmierci por. SG Andrzeja Żukowskiego, chor. szt. SG Bartłomieja Bartnickiego i chor. SG Marcina Bezubika - lotników z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusze zginęli w katastrofie śmigłowca Kania, który 31 października 2009 r. wykonywał lot patrolowy wzdłuż granicy. Szczątki maszyny znaleziono po stronie białoruskiej, ok. 200 metrów od granicy na wysokości miejscowości Klukowicze (woj. podlaskie).

Uroczystości rocznicowe w Podlaskim Oddziale SG odbyły się 30 października i rozpoczęły się mszą świętą w intencji tragicznie zmarłych funkcjonariuszy w kościele Garnizonowym w Białymstoku. Mszy przewodniczył ks. ppłk Tomasz Paroń, a koncelebrował ks. ppor. rez. Paweł Grzeszek. W kazaniu ks. Tomasz mówił o solidarności z tymi, którzy utracili swoich najbliższych krewnych, czy też kolegów wspólnej służby: Człowiek wierzący, doświadczając Bożej miłości i uczestnicząc w niej, winien w codziennym swoim życiu realizować wskazanie Chrystusa: Miłujcie się wzajemnie jak Ja was umiłowałem (J 13,34). W ten sposób solidarność nabiera charakteru etycznego, ponieważ staje się zaangażowaniem na rzecz miłości i sprawiedliwości. Najbardziej podstawową formą miłości jest sprawiedliwość, tj. zaangażowanie się na rzecz realizacji praw ludzkich (jednostkowych i społecznych), które winny być nie tylko ogłoszone, ale faktycznie realizowane, oraz do zaspokajania elementarnych potrzeb ludzkich. Solidarność jednak nie może ograniczać się tylko do praktykowania sprawiedliwości. Miałaby w ten sposób tylko charakter przedmiotowy. Winna natomiast kierować się ku integralnemu dobru całego człowieka. Podkreślając aspekt podmiotowy, zmierzać powinna nie tylko w kierunku reform strukturalnych - ekonomicznych, społecznych, politycznych - ale służyć winna przede wszystkim pełnemu wyzwoleniu człowieka. Solidarność jest cnotą moralną - nie opiera się na pewnych uwarunkowaniach naturalnych, nie zależy od przynależności do takiej czy innej grupy społecznej, ale jest wolną decyzją człowieka próbującego przyjąć i zrozumieć „bliźniego". Solidarność jest kwalifikacją etyczną osób, która winna prowadzić przede wszystkim do „upodmiotowienia życia społecznego", a nie tylko do zmian strukturalnych państwa. Papież Jan Paweł II w Encyklice Sollicitudo rei socialis w doniosły sposób podkreśla solidarność jako autentyczną cnotę chrześcijańską, bardzo zbliżoną do cnoty miłości. Solidarność jako cnota, pisze Jan Paweł II, „nie jest tylko nieokreślonym współczuciem czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wielu osób, bliskich czy dalekich. Przeciwnie, jest to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich. Wola ta opiera się na gruntownym przekonaniu, że zahamowanie pełnego rozwoju jest spowodowane żądzą zysku i owym pragnieniem władzy". Chrześcijańska cnota solidarności zawiera wiele odniesień do cnoty miłości, która jest znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa (J 13,35). „Bliźni nie jest tylko istotą ludzką z jej prawami i podstawową równością wobec wszystkich, ale staje się żywym obrazem Boga Ojca, odkupionym krwią Jezusa Chrystusa i poddanym stałemu działaniu Ducha Świętego". Cnota solidarności przejawia się w konkretnej rzeczywistości poprzez:umiejętność budowania jedności i współzależności pośród wszystkich ludzi; zdolność integrowania przestrzeni publicznej i prywatnej życia społecznego; otwarcie się na „drugiego", zrozumienie, wdzięczność, hojność, wierność i wreszcie przebaczenie drugiemu.

Przy pomniku znajdującym się w pobliżu miejsca katastrofy po białoruskiej stronie granicy złożono wieńce i wiązanki.

Rodzinom zmarłych lotników w uroczystości towarzyszyli: Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Wierzbowski, kapelani Straży Granicznej, przedstawiciele białoruskich służb granicznych, funkcjonariusze z Wydziału Lotniczego Zarządu Granicznego Komendy Głównej SG oraz funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zegar

Święta

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
12170