Menu

18 XII

 

Spotkanie opłatkowe w 18 pr

 Dnia 18 grudnia 2017 roku w klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe żołnierzy i pracowników  RON Garnizonu Białystok. W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Podlaski -Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego - Jerzy Leszczyński, Dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta Białegostoku - Waldemar Pawłowski , przedstawiciele organizacji kombatanckich, służb mundurowych, harcerze. Gości przywitał gospodarz - Dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, Dowódca Garnizonu płk dypl. Marcin Frączek. Słowa ewangelii o Bożym Narodzeniu odczytał ks. ppłk Tomasz Paroń, a życzenia świąteczne biskupa polowego ks. mjr Wojciech Szerszeń. Życzenia i modlitwę odmówili również: ks. ppłk Andrzej Jakimiuk z duszpasterstwa prawosławnego i ks. mjr Tomasz Wigłasz z duszpasterstwa ewangelickiego. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy, składaliśmy sobie życzenia dzieląc się opłatkiem i kosztując świątecznych potraw przybliżyliśmy się do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

 

29 XI

 

187 Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego.

29 listopada w Kopnej Górze w Miejscu Pamięci Narodowej – Cmentarzu Powstańców Listopadowych odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Listopadowego. Przy udziale m.in. pana Mieczysława Baszko- Posła na Sejm RP, władz wojewódzkich na czele z wojewodą podlaskim panem Bohdanem Paszkowskim i lokalnych na czele z burmistrzem Supraśla panem Radosławem Dobrowolskim oraz wojska, policji, straży granicznej i innych służb mundurowych wspólną modlitwą upamiętniono tych, którzy dochowali wierności Rzeczpospolitej.

To hołd żołnierzom poległym 187 lat temu i przywrócenie należnej im pamięci. Uroczystości patriotyczne rozpoczęły się o godzinie jedenastej. Po wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał pan poseł Mieczysław Baszko, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, oraz Burmistrz Supraśla - Radosław Dobrowolski.

Modlitwę ekumeniczną za zmarłych odmówili: ksiądz ppłk Tomasz Paroń – Proboszcz Parafii Wojskowej w Białymstoku, ks. ppłk Andrzej Jakimiuk Prawosławny Kapelan Wojskowy. W modlitwie ks. Tomasz przywołał słowa nieznanego powstańca: „Boże! Co rozkazałeś dla miłości bliźnich i dobra ogólnego wszystko poświęcić, oraz przyrzekłeś w przyszłym życiu nagrodę za wierne dochowanie praw Twoich; przyjm do swojej chwały dusze braci naszych, którzy, poznawszy wolę Twoją wyrzekli się siebie, opuścili rodziny, oddali się wyłącznie usługom Matki naszej, Polski, dla jej dobra rodzinną ziemię opuścili, a w końcu wyczerpawszy siły żywota ojczyźnie poświęconego złożyli kości swoje w ziemi. Odpuść im, Panie, winy, których się dopuścili jako zwykli ludzie, przez nieskończoną dobroć Twoją, a zalicz zasługi ich dla ludzkości i cierpienia, na jakie się dla dobra ogółu poświęcili, na zadośćuczynienie i pokutę za winy całego narodu naszego.

Spraw, aby pamięć na tęsknotę ich za krajem i rodziną, niezachwianą miłość Ojczyzny i na cały żywot ich błogosławiony była dla nas silną pobudką w służeniu sprawie Polski, a dla następnych pokoleń, była nauką czczenia praw Twoich, rozumnego używania, szanowania i należytego bronienia posiadanej niepodległości. W czym nam dopomóż Panie Boże wszechmogący. Amen (za: Zbiór modłów narodu polskiego podczas jego pokutnej niewoli, Poznań 1849)”

Następnie odbył się apel poległych z salwą honorową i złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy.

18 VIII

 

W dniu 18.08.2017 r. żołnierze, pracownicy Resortu Obrony Narodowej Garnizonu Osowiec oraz zaproszeni goście, brali udział w uroczystej zbiórce z okazji Święta Wojska Polskiego i 97 rocznicy Bitwy Warszawskiej.

 

W uroczystości uczestniczyli Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz GWIAZDOWSKI,  przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych i mundurowych Garnizonu Białystok oraz partnerzy społeczni Jednostki w osobach dyrektorów Zespołu Szkół i Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Prezesa Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego. Tradycyjnie wydarzenie uświetniła Grupa Rekonstrukcyjna KOP i poczty sztandarowe Biebrzańskiego Parku Narodowego i Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, nadając uroczystości odbywającej się w plenerze, pod pomnikiem „Ofiar katyńskich” niepowtarzalną atmosferę.

 

Uroczystą zbiórkę inaugurowała polowa msza święta, celebrowana przez Kapelana Garnizonu Białystok, ks. płka Tomasza PARONIA i proboszcza miejscowej Parafii w Downarach ks. Ryszarda PASZKIEWICZA.

 

Podczas spotkania zostały odczytane życzenia Ministra Obrony Narodowej i Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

W swoim wystąpieniu Dowódca Garnizonu Osowiec mjr Piotr Sobański przypomniał rys historyczny wydarzeń, na cześć których ustanowiono święto, podkreślając znaczenie historycznego zwycięstwa dla Polski i Europy. W czasie uroczystości zostały wręczone listy gratulacyjne oraz nadane przez kapitułę Bazy Odznaki Pamiątkowe 2. RBLog, odczytane rozkazy o wyróżnieniach za duże zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków i nienaganną służbę.

 

W podziękowaniu za przybycie i zaszczycenie swoją obecnością obchodów Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Osowiec, dowódca mjr Piotr SOBAŃSKI wręczył Szanownym Gościom ryngrafy okolicznościowe.

 

W trakcie uroczystości delegacje przybyłych gości oraz Składu złożyły kwiaty pod pomnikiem ofiar katyńskich.

 

Obchody Święta Wojska Polskiego w Garnizonie zakończył piknik, który odbył się w malowniczej scenerii Biebrzy, pod wiatami Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 

 

 

Tekst: Skład Osowiec  Fot.: Dariusz Dec

08 VII

 

Pielgrzymka z parafii wojskowej w Białymstoku do Gietrzwałdu

 

         W dniu 8 lipca udaliśmy się na autokarową pielgrzymkę z Białegostoku do sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie. W 1877 r. Maryja objawiła się dwóm dziewczynkom w Gietrzwałdzie. W tym roku obchodzimy 140 rocznicę objawień Matki Bożej oraz 50 rocznicą koronacji Jej obrazu koronami papieskimi. Gietrzwałd jest jedynym w Polsce i jednym z 12 na świecie miejsc objawień maryjnych uznanych przez Stolicę Apostolską za autentyczne.

         27 czerwca 1877 r. 13-letnia Justyna Szafryńska wracała z kościoła w Gietrzwałdzie do domu. Przygotowywała się do I Komunii świętej i właśnie zdała egzamin u proboszcza, ks. Augustyna Weichsela. Gdy na głos dzwonu odmówiła Anioł Pański, na klonie rosnącym koło plebanii zobaczyła niezwykłą jasność, a w niej biało ubraną postać, siedzącą na złocistym tronie, udekorowanym perłami. Po chwili zauważyła jasny blask zstępujący z nieba i anioła ze złotymi skrzydłami, w białej szacie. Gdy dziewczynka odmówiła Pozdrowienie Anielskie, postać podniosła się z tronu i wraz z aniołem uniosła się do nieba. Tak rozpoczęły się objawienia Matki Bożej, które trwały do 16 września.

         W miejscu objawień maryjnych zapoznaliśmy się z historią objawień i rozwojem sanktuarium w Gietrzwałdzie. Przewodnik przedstawiał nam rozliczne cuda i łaski, jakie dokonały się w tymże sanktuarium. Powędrowaliśmy również do cudownego źródełka, które pobłogosławiła sama Matka Boża podczas objawień. Modliliśmy się przed cudownym wizerunkiem podczas mszy świętej, której przewodniczył bp Henryk Tomasik.

         Dopełnieniem naszej pielgrzymki było zwiedzanie skansenu budownictwa ludowego w Olsztynku. Wróciliśmy zmęczeni, ale ubogaceni duchowo.

07 VII

 

         Uroczyste obchody 186 rocznicy bitwy pod Sokołdą w Kopnej Górze w Miejscu Pamięci Narodowej na Cmentarz Powstańców Listopadowych z 1831 r. odbyły się w piątek 07 lipca. W uroczystości udział wziął Bohdan Paszkowski- Wojewoda Podlaski, Burmistrz Supraśla- Radosław Dobrowolski, przedstawiciele Powiatu Sokólskiego, IPN, wojska, straży pożarnej, lasów państwowych, mieszkańcy Sokołdy oraz dzieci przebywające na koloniach w gminie Supraśl.

Modlitwę za poległych powstańców odmówił ks. ppłk Tomasz Paroń.

Wartę honorową pod pomnikiem pełnili żołnierze z 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku.

 

22 VI

 

Święto 18 pułku rozpoznawczego w Białymstoku

 

         W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyły się uroczystości związane ze świętem 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

         Rozpoczęliśmy w Kościele Garnizonowym p.w. św. Jerzego w Białymstoku, gdzie mszę świętą odprawił w intencji żołnierzy pułku kapelan garnizonu ks. ppłk Tomasz Paroń. W świątyni modlili się w intencji żołnierzy również kapelani bratnich obrządków: ks. ppłk Andrzej Jakimiuk z duszpasterstwa prawosławnego i ks. mjr Tomasz Wigłasz z duszpasterstwa ewangelickiego.

         Maszerując przy dźwiękach wojskowej orkiestry przeszliśmy ulicami miasta na teren koszar przy ulicy Kawaleryjskiej. Oficjalną część obchodów rozpoczęła uroczysta zbiórka na placu apelowym. Dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk Marcin Frączek powitał licznie przybyłych gości: przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych i organizacji kombatanckich. Podczas zbiórki odczytano życzenia skierowane do społeczności pułkowej przez ks. bpa Józefa Guzdka. W czasie zbiórki nagrodzono najlepszych żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej oraz laureatów konkursu plastycznego „Żołnierz dawniej i dziś”. Uroczystą zbiórkę na placu apelowym zakończyła defilada pododdziałów pułku.

         Dla wszystkich zgromadzonych gości 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy przygotował szereg atrakcji. W ramach festynu rodzinnego miłośnicy pułku mogli uczestniczyć w pokazach dynamicznych, podziwiać pokaz sprzętu i uzbrojenia oraz wybrać się w podróż do przeszłości dzięki rekonstrukcjom historycznym. Najmłodsi przedstawiciele sympatyków pułku entuzjastycznie korzystali z uroków wioski dziecięcej, a na wszystkich zgromadzonych czekała wojskowa grochówka i wata cukrowa. Dopełnieniem święta jednostki był bal pułkowy.

11 VI

 

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Inki

„Inko, wracaj do domu” – te słowa wielokrotnie wybrzmiewały podczas niedzielnej uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika bohaterskiej sanitariuszki podziemia niepodległościowego Danuty Siedzikówny w miejscowości Gruszki leżącej w parafii Narewka w archidiecezji białostockiej. Mszy św., która zgromadziła leśników z całego kraju, władze rządowe i samorządowe, kombatantów, a także mieszkańców przewodniczył abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki. Mszę koncelebrował ks. ppłk Tomasz Paroń.

W homilii ks. Grzegorz Kułakowski, proboszcz parafii Narewka zauważył, że historia życia i śmierci Danuty Siedzikówny od pewnego czasu porusza umysły i zapada w pamięć wielu Polakom. „Co sprawia, że piszemy o niej piosenki, książki, odsłaniamy pamiątkowe tablice i pomniki? Dlaczego ktoś, kilka lat temu nieznany większości naszego społeczeństwa, nagle zaczyna urastać do rangi pomnika naszej historycznej pamięci?” – pytał.

Odwołując się do historii życia młodej bohaterki z okolic Narewki przypominał, że rok po wkroczeniu na te tereny wojsk sowieckich we wrześniu 1939 r., jej ojca Wacława wywieziono do łagru. Rodzina wynajęły pokój w Narewce, a Danusia podjęła pracę jako kancelistka w miejscowym nadleśnictwie. Gdy w 1941 r. Białostocczyzna przeszła w ręce Niemców. Eugenia Siedzik, współpracująca z podziemiem została aresztowana i we wrześniu 1943 r. zamordowana przez gestapo w lesie k. Białegostoku. Trzy miesiące po śmierci matki Danuta, w wieku 15 lat, wstąpiła, tak jak jej starsza siostra do Armii Krajowej. Zgłaszając się do polskiego wojska podziemnego, przyjęła pseudonim „Inka”.

Kaznodzieja, opisując jej kolejne wojenne losy wskazywał, że prawdziwy dramat „Inki” rozpoczął się 13 lipca 1945 r., kiedy pojechała do Gdańska. Zdradzona, aresztowana, po brutalnym śledztwie, które prowadzili funkcjonariusze gdańskiego WUBP, pomimo tortur i udręczeń, odmówiła składania zeznań obciążających kolegów z AK, za co zapłaciła własną śmiercią.

Zastanawiam się, czy rzeczywistym powodem zamordowania „Inki” był fakt, że nie wydała swoich towarzyszy, czy też jej niezłomna postawa w śledztwie. Niewątpliwie zrobiła wrażenie na ubekach, nie co dzień spotyka się u tak młodych ludzi sumienie wyrzeźbione w krysztale” – mówił ks. Kułakowski.

            Przypominając słowa św. Pawła: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” – stwierdził, że podobny przekaz zawiera się w słynnym grypsie napisanym przez Danutę Siedzikównę. „Mimo jego dość ogólnikowej treści, nie ma wątpliwości, że pod słowami „zachowałam się jak trzeba” kryje się głębokie przekonanie o wypełnieniu życiowego powołania. Danusia pisała, że zbliżająca się śmierć napełnia ją smutkiem, ale nie lękiem, nie prosiła o ratunek. Martwiła się, żeby nie zawieść w chwili próby. Zbyt rzadko mówimy o tym, że odwaga i prawość Danki miały swoje źródło w głębokiej wierze” – podkreślał.

Uroczystości poprzedził patriotyczny występ formacji muzycznej „Panny Wyklęte” Darka Malejonka i Maleo Reggae Rockers.

            Pomnik przedstawia postać młodej sanitariuszki, która przez ramię ma przewieszoną torbę sanitarną, a w ręku trzyma bandaż. Jak mówił jeden z pomysłodawców inicjatywy, ks. Tomasz Duszkiewicz, duszpasterz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, zależało im na przedstawieniu Inki jako młodej kobiety w działaniu, zaś jego przesłanie mówi o tym, że warto być dobrym człowiekiem i warto pomagać drugiemu człowiekowi. Dodał, że odsłonięcie tego pomnika to „symboliczny powrót sanitariuszki w rodzinne strony”.

 

21 V

 

Przysięga w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

            W Białymstoku 84 żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę na sztandar wojskowy.

            W obecności ministra obrony i najważniejszych dowódców, pierwsi żołnierze wojsk obrony terytorialnej wypowiedzieli słowa wojskowej przysięgi. – To najważniejszy moment w życiu żołnierza. Symbolicznie rozpoczynacie istnienie piątego rodzaju sił zbrojnych – mówił minister Antoni Macierewicz.

            „Zawsze gotowi, zawsze blisko” to motto wojsk obrony terytorialnej. I zgodnie z tą maksymą będzie działać najmłodszy rodzaj sił zbrojnych. Żołnierze pododdziałów OT mają rekrutować się z najbliższej okolicy, doskonale znać teren i służyć na „swojej ziemi”. Dzięki temu będą w stanie lepiej wypełniać powierzone im zadania. W czasie pokoju będą przeciwdziałać klęskom żywiołowym i zwalczać ich skutki, prowadzić akcje ratownicze w przypadku sytuacji kryzysowych. Podczas wojny ich zadaniem będzie natomiast wsparcie operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych.

            Uroczystość odbyła się na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Żołnierze przysięgali na historyczny sztandar oddziału por. Antoniego Burzyńskiego, „Kmicica”, dowódcy Okręgu Wileńskiego AK. – Składacie przysięgę na święty sztandar waszych przodków, którzy położyli najwyższą ofiarę krwi, aby Polska była niepodległa – przypominał minister obrony.

            Błogosławieństwa po rocie przysięgi wojskowej udzielili kapelani wojskowi z Białegostoku: ks. ppłk Tomasz Paroń z duszpasterstwa katolickiego, ks. ppłk Andrzej Jakimiuk z duszpasterstwa prawosławnego i ks. mjr Tomasz Wigłasz z duszpasterstwa ewangelickiego.

            Antoni Macierewicz podkreślał, że służba obrony terytorialnej w sposób szczególny wiąże obowiązek żołnierski z własnym terytorium, ojcowizną, lokalnym społeczeństwem. Przywołał sylwetkę „od dziś generała" Władysława Liniarskiego „Mścisława” – patrona 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, legendarnego szefa białostockiego okręgu Armii Krajowej i komendanta białostockiego okręgu Armii Krajowej.

            Dowódcą 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest płk Sławomir Kocanowski.

            W uroczystościach wzięli udział: gen. bryg. Wiesław Kukuła, dowódca wojsk obrony terytorialnej, Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jarosław Zieliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, parlamentarzyści, samorządowcy z województwa podlaskiego.

            W ceremonii uczestniczyły m.in. kompania honorowa z 18 Pułku Rozpoznawczego, pododdziały żołnierzy terytorialnej służby wojskowej z Kompanii Szkolenia Podstawowego i Kompanii Szkolenia Wyrównawczego, harcerze. Oprawę muzyczną przygotowała orkiestra wojskowa z Giżycka. Uroczystość zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów z klasy mundurowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

19 V

 


Modlitwę za poległych przy pomniku Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie odmówił ks. ppłk Tomasz Paroń


Modlitwa za poległych

Gromadząc się dzisiaj w 73. Rocznicę Zwycięskiej Bitwy o Monte Cassino chcemy przez naszą pamięć i modlitwę podziękować Bogu za tych wszystkich, którzy nie wahali się oddać własnego życia, by Ojczyzna była wolna.

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej.

Juda, książę izraelski, uczyniwszy składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda — była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Oto słowo Boże.

 

Módlmy się:

Boże Wszechmogący, polecam Twojemu miłosierdziu dusze poległych naszych żołnierzy, którzy oddali swe życie w drodze do drogiej Ojczyzny i którzy przelali krew swoją w obronie nie tylko kraju naszego, ale i ziemi Włoskiej, nadto i w obronie Wiary Świętej. Niech ich męczeństwo poniesione w obronie Wiary i Ojczyzny uwolni ich dusze od mąk czyśćcowych i wyjedna im wieczną nagrodę w Niebie. Błagamy Cię o to przez Mękę i Śmierć Zbawiciela Naszego, przez Jego Serce Najświętsze, przez zasługi i przyczynę Jego Niepokalanej Matki oraz świętych Patronów i Patronek Narodu naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

24 IV

 

Uroczystości odpustowe w Białymstoku

 

         W poniedziałek, 24 kwietnia, garnizonowa wspólnota parafialna w Białymstoku przeżywała dzień swego patrona - św. Jerzego.

         Odpustowe uroczystości rozpoczęły się w kościele garnizonowym o godz. 16.00 Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem dziekana Marynarki Wojennej, ks. kmdr Zbigniewa Rećki, byłego proboszcza tutejszej parafii, który został powitany gromkimi brawami. Oprócz niego w prezbiterium wojskowej świątyni zasiedli zaproszeni kapłani: ks. ppłk Wiesław Kondraciuk, ks. ppłk Stefan Zdasienia i ks. ppor. Stanisław Gudel, a także ks. ppłk Andrzej Jakimiuk, prawosławny kapelan Garnizonu Białystok.

         Przed ołtarzem stanęły poczty sztandarowe 18 Pułku Rozpoznawczego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a także liczne grono parafian i sympatyków białostockiej, garnizonowej świątyni na czele z dowódcą 18 pułku rozpoznawczego, płk Marcinem Frączkiem i komendantem 25 WOG, ppłk Krzysztofem Lenkiewiczem, dowódcą 1 Podlaskiej Brygady OT płk Sławomirem Kocanowskim, oraz szefem WSzW płk Zbigniewem Redziakiem. Nie zabrakło również bratnich służb mundurowych, które reprezentowali m.in. zastępca komendanta Podlaskiego Oddziału SG płk Stanisław Supiński, naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno Skarbowego podinspektor Maciej Fiłończuk, zastępca dyrektora izby administracji skarbowej inspektor Dariusz Muszyński, Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Jarosław Wendt, komendant miejski PSP st. bryg. Robert Wierzbowski, komendant wojewódzki Policji, nadinspektor Daniel Kołnierowicz oraz komendant miejski Policji, inspektor Wojciech Macutkiewicz, oraz zastępca szefa Inspekcji Transportu – Waldemar Dobrzyniewicz. Wielką niespodzianką była dla nas obecność Sekretarza Stanu w MSWiA pana Jarosława Zielińskiego. Oprawę muzyczną podczas mszy świętej zapewnił chór i orkiestra pod dyrygenturą pani Reginy Sulik z Różanegostoku.

         Po skończonej liturgii na placu przed świątynią rozpoczął się festyn parafialny „Świętojerskie Igraszki AD 2017”, którego główną atrakcją był pokaz musztry paradnej w wykonaniu młodzieży klas mundurowych z Ciechanowca oraz wystawa sprzętu 18 pułku rozpoznawczego, ŻW, SG i 1 PBOT, a także wojskowa grochówka, bigos oraz inne smakołyki kulinarne. Najmłodsi uczestnicy odpustowego spotkania mogli pod okiem instruktorów wyplatać kolorowe baloniki oraz wziąć udział w malowaniu twarzy i układaniu fantazyjnych fryzur. Pobyt na festynie umilała muzyka na żywo w wykonaniu białostockiego zespołu „Whitestok”.

15 IV

 

Błogosławieństwo nowej chrzcielnicy

         Podczas Wigilii Paschalnej proboszcz parafii wojskowej w Białymstoku poświęcił nową chrzcielnicę.

         Drodzy bracia i siostry, przez modlitwę Kościoła pobłogosławimy to źródło prosząc, aby moc Ducha Świętego zstąpiła na tryskającą z niego wodę. Pokornie błagajmy Boga Ojca, aby w naszej wspólnocie zachował prawdziwą wiarę chrześcijańska i wewnętrzna zgodę. Albowiem łaska płynąca ze źródła chrztu wtedy owocnie działa, kiedy otwieramy swe uszy na słowo Boże. Światło Chrystusa oświeca nasze umysły, gdy odrzucamy ciemności grzechu. Złączeni jesteśmy z Bogiem całym sercem wówczas, gdy stanowczo wyrzekamy się złego ducha i jego uczynków.

 

 

chwila modlitwy w ciszy

 

         Boże, Stwórco świata i Ojcze wszystkich ludzi, dziękujemy Ci, ze pozwalasz nam uroczyście pobłogosławić to źródło, z którego płynie zbawienie Twojego Kościoła. Jak po grzechu zamknęła się przed ludźmi brama raju, tak tutaj otwiera się dla nich brama duchowego życia Kościoła. Ci, którzy przychodzą na świat skażeni brudem grzechu pierworodnego, przez obmycie w tej kąpieli stają się czyści i nieskalani. Strumienie tej wody oczyszczają ich z grzechów i bogactwem cnót użyźniają ich dusze. Stąd tryska woda, która wypływa z przebitego boku Chrystusa, zaspokaja wszelkie pragnienie i daje życie wieczne. Tutaj zapala się pochodnia wiary, której święty płomień rozprasza ciemności umysłu i odsłania odrodzonym niebieskie tajemnice. Wierzący, zanurzeni w tej wodzie, jednoczą się z Chrystusem w Jego śmierci i razem z Nim powstają do nowego życia. Prosimy Cię, Boże, ześlij na tę wodę płodną moc Ducha Świętego. Jak On osłonił Maryję Dziewicę, aby zrodziła Pierworodnego Syna, tak niech zapłodni łono Kościoła Oblubienicy, aby jako matka zrodził dla Ciebie, Ojcze, wiele dzieci i mieszkańców nieba.

Spraw, Panie, niech ci, którzy odrodzą się z tego źródła, czynami potwierdzają to, co przyrzekać będą przez wiarę; niech życiem okazują godność, którą otrzymają mocą Twojej łaski. Chociaż pochodzić będą z różnych narodów i stron świata, niech po obmyciu w tym życiodajnym źródle staną się braćmi żyjącymi w miłości i wzajemnej zgodzie. Niech jako dzieci naśladują dobroć Boga Ojca, jako uczniowie wiernie strzegą słów Chrystusa Nauczyciela, niech głos Ducha Świętego rozbrzmiewa w nich jak w świątyni. Niech będą świadkami Ewangelii i wykonawcami sprawiedliwości. Niech mocy Chrystusowego Ducha poddają doczesną wspólnotę ludzi, a kiedyś staną się mieszkańcami wiecznego Jeruzalem.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen

13 IV

 

 Poświęcenie Krzyża Katyńskiego      


Z inicjatywy Rodziny Katyńskiej w Białymstoku odsłonięty został 13 kwietnia Krzyż Katyński, którego budowę sfinansowało miasto w ramach budżetu obywatelskiego. Będzie on dopełnieniem istniejącego już od 17 lat Pomnika Katyńskiego.

         W czwartkowej uroczystości odsłonięcia krzyża, która miała miejsce w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci, młodzież, służby mundurowe. Krzyż poświęcili duchowni trzech wyznań: katolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego. Duszpasterstwo katolickie reprezentował ks. ppłk Tomasz Paroń, który modlił się również w intencji ofiar na Wschodzie.

         - Jesteśmy winni im pamięć, winni cześć, winni honor. Tak naprawdę zostały po nich tylko te nieśmiertelne guziki. Niech to miejsce symboliczne przypomina nam o tej strasznej zbrodni, po to tylko, aby nigdy więcej już ona się nie powtórzyła - mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

         - Nasza wspólnota, jaką jest Rodzina Katyńska, nie żywi uczuć zemsty czy nienawiści do narodu rosyjskiego. Byłoby to zaprzeczeniem, przyjętego przez nas ponad tysiąc lat temu, chrześcijaństwa - dodał, w imieniu tej organizacji, Tadeusz Borowski.

09 III

 

Biskup polowy w Garnizonie Białystok

 

        W dniu 09 marca biskup polowy Józef Guzdek odwiedził społeczność mundurową w garnizonie białostockim. W ciągu dnia były spotkania w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Ksiądz biskup zapoznał się z kierowniczą kadrą i zadaniami pograniczników. Ksiądz biskup przebywał również w jednostkach wojskowych białostockiego garnizonu. Dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski zaprezentował ks. biskupowi wyposażenie wojsk OT, a także przedstawił aktualny stan formującej się brygady i batalionów OT w województwie podlaskim. Następnie odbyło się spotkanie środowiskowe z kadrą i pracownikami wojska 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Ordynariusz wojskowy odwiedził również żandarmów w nowo powstałym Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku.

        Wieczorem ordynariusz polowy udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży w parafii wojskowej p.w. św. Jerzego. W homilii ks. biskup przywołując słowa z ewangelii według św. Jana pytał młodzież tak jak Jezus Piotra: Czy miłujesz mnie „bardziej”? Młodzież podziękowała księdzu biskupowi za udzielenie im sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i zapewniła, że będzie mądrze korzystała z udzielonych im Darów Ducha Świętego. Ta uroczystość jest też okazją do spotkania w kościele garnizonowym społeczności mundurowej. Przybyli zatem na spotkanie z biskupem polowym dowódcy wszystkich jednostek wojskowych z Białegostoku, Łomży i Osowca. Społeczność mundurowa już z niecierpliwością wyczekuje kolejnego spotkania w Białymstoku.

20 I

 

Modlitwa ekumeniczna w Garnizonie Białystok

    Tegoroczny tydzień modlitwy ekumenicznej przebiega pod hasłem: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”. Na wspólną modlitwę ekumeniczną w Białymstoku służby mundurowe zaprosił w tym roku do cerkwi Prawosławnej Parafii Wojskowej ks. ppłk Andrzej Jakimiuk. Przybył dowódca garnizonu płk Marcin Frączek, przyjaciele z Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej. Liturgii przewodniczył prawosławny kapelan wojska polskiego, w czasie której Słowo Boże odczytał kapelan ewangelicki ks. mjr Tomasz Wigłasz. Okolicznościową homilię wygłosił ks. ppłk Tomasz Paroń z wojskowego duszpasterstwa rzymsko-katolickiego. W kazaniu nawiązującym do słów z Listu do Efezjan: „(Postępujcie) w sposób godny powołania, do którego zostaliście wezwani: z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością, znosząc się nawzajem z miłości. Starajcie się strzec jedności ducha za pomocą więzi, którą jest pokój. Jest jedno Ciało i jeden Duch, jak jest tylko jedna nadzieja, którą daje wasze powołanie. Jest tylko jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (Ef 4, 1-6)”, kaznodzieja pokazał historię podziałów w chrześcijaństwie, w której winę ponoszą zarówno Żydzi, którzy nie rozpoznali Jezusa jako Mesjasza, jak też muzułmanie, którzy nie poznając życia wspólnot chrześcijańskich zaczęli z nimi walczyć, jak też sami chrześcijanie, którzy aż po dzień dzisiejszy brakiem świadectwa życia chrześcijańskiego oddalają wielu od poznania Chrystusa. Konkluzja została zawarta w trzech punktach:

1. Jedność nie przysługuje Kościołowi automatycznie. Jest ona darem Boga i należy o nią prosić.

2. Jedność Kościoła odzwierciedla jedność pomiędzy Ojcem a Synem. Tak jak Chrystus jest całkowicie z Ojcem, a Ojciec z Nim, tak samo Kościół powinien być całkowicie z Chrystusem; tylko wówczas możliwa jest jedność.

3. To, czy świat rozpozna posłanie, a tym samym istotę Chrystusa, zależy od jedności Kościoła. Boga nikt przecież nie widział, a Chrystusa, Jego obrazu i odblasku, nie ma już na świecie. To, co można zobaczyć, to Kościół. Jeśli nie jest on już jednością, lecz jest podzielony, wówczas świat może rozpoznać tajemnicę Chrystusa jedynie w sposób niewyraźny. Zwierciadło się stłukło. Podział ludu Bożego niemal nie pozwala na to, by świat uwierzył.

Modlitwy ekumeniczne zakończyły się koncertem kolęd w wykonaniu prawosławnego chóru.

W przyszłym roku organizatorem modlitwy ekumenicznej będzie rzymsko-katolicka parafia wojskowa w Białymstoku.

Zegar

Święta

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
13661