Menu

CHRZEST

Sakramentu chrztu udzielamy zazwyczaj w niedziele podczas Mszy Św. o godz. 11.00.

Co najmniej na tydzień przed datą chrztu należy zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej . Przy zapisie należy przedstawić:

-         metrykę urodzenia dziecka z USC

-         akt ślubu kościelnego rodziców

-         dane potrzebne do ksiąg metrykalnych :

* dane osobowe rodziców  (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia),

* dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek).

W przypadku chrztu dziecka spoza naszej parafii wymagamy zezwolenia parafii miejsca zamieszkania rodziców.   

Odnośnie wyboru rodziców chrzestnych obowiązują następujące przepisy kościelne, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji wyboru ojca i matki chrzestnej:

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

-      osoby religijne (wyznania katolickiego), bierzmowane, przystępujące do Sakramentów Świętych, a jeśli są małżonkami, żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim,

-      muszą odznaczać się wystarczającą dojrzałością do wypełnienia swoich obowiązków (skończony przynajmniej 16 rok życia).

Kościół stawia takie wymagania rodzicom chrzestnym, ponieważ podczas obrzędu Chrztu składają wyznanie wiary we własnym imieniu oraz przyjmują na siebie współodpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy dziecko utraci jedno lub oboje rodziców.

Prosimy rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie od własnego Księdza Proboszcza zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej).

Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami Bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia (I Komunia, Ślub).  

W piątek przed niedzielą chrztu o godz. 19.00  rodzice dziecka i chrzestni (jeżeli mają taką możliwość) biorą udział w spotkaniu - katechezie będącej przygotowaniem do głębokiego i religijnego przeżycia uroczystości przyjęcia przez ich dziecko Sakramentu  Chrztu Św. ( kancelaria parafialna ). 

Rodzice dziecka powinni również przystąpić do Sakramentu Pokuty, a podczas Mszy świętej chrzcielnej do Komunii świętej (dotyczy rodziców żyjących w Sakramencie Małżeństwa).

Do pełnego liturgicznego przeżycia Chrztu Św. i związanych z nim obrzędów wymagane jest zatroszczenie się rodziców o świecę chrzcielną i białą szatę dla dziecka.

 


SAKRAMENT CHORYCH

Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością.

W liście św. Jakuba czytamy: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15).

Sakrament chorych udzielany jest na prośbę zainteresowanych.

Kapłan przychodzi do domu osoby chorej po uprzednim zgłoszeniu przez rodzinę. Prosimy w miarę możliwości o osobiste zgłaszanie potrzeby odwiedzin chorego.

Przed przybyciem kapłana z Komunią Św. w pokoju chorego prosimy o przygotowanie stolika  nakrytego białym obrusem, krzyża, świec i  szklanki wody dla chorego.

W każdy pierwszy piątek miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu przez rodzinę, ksiądz kapelan odwiedza chorych udzielając im Komunii Świętej. Istnieje wtedy możliwość przyjęcia sakramentu  chorych.

 

W nagłych przypadkach można zawsze wzywać  kapłana do osoby umierającej. 

 


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

 

Sakrament pokuty sprawowany jest w naszym kościele codziennie 15 min. przed rozpoczęciem Mszy Św.

Spowiedź Św. pierwszopiątkowa  w godz. 17.00 - 18.00

Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz podczas

rekolekcji zgodnie z podawanym w ogłoszeniach harmonogramem.

 

 

Jak się spowiadać? 

* Przychodząc do spowiedzi, trzeba wiedzieć, co złego się zrobiło. Trzeba wiedzieć, za co żałować i z czego się poprawić. Dlatego spowiedź trzeba zawsze rozpocząć od rachunku sumienia. Rachunek sumienia dobrze jest poprzedzić modlitwą do Ducha Świętego. Potem trzeba się zastanowić i przypomnieć sobie wszystkie grzechy popełnione od ostatniej spowiedzi i żałować za nie. Katechizm Kościoła Katolickiego żal za grzechy definiuje jako „znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości”. Bez żalu za grzechy nie można mówić o dobrej spowiedzi.

* Należy szczerze, konkretnie, nazywając rzeczy po imieniu, wyznać wszystkie grzechy śmiertelne (ciężkie), popełnione od ostatniej spowiedzi. Gdyby ktoś wcześniej zataił grzech ciężki, koniecznie trzeba poinformować o tym spowiednika. Grzechy te niszczą naszą więź z Bogiem i w normalnej sytuacji nie mogą być przebaczone inaczej jak przez sakramentalną spowiedź.

* Grzech śmiertelny popełnia człowiek, gdy wykracza przeciw Bożemu prawu w poważnej sprawie (ciężka materia), w pełni świadomie i zupełnie dobrowolnie. Poważną materię czynu wyznaczają Boże przykazania. Naruszenie każdego z przykazań w ważnej sprawie jest traktowane jako grzech ciężki. Grzechem ciężkim ze względu na materię jest np. stosowanie in vitro.

* Grzech ciężki może popełnić tylko ta osoba, która wie,że robi źle. Jeśli ktoś mało dba o poznanie nauki Kościoła albo jej się sprzeciwia, nie jest wolny od poważnej winy moralnej. Przymus zewnętrzny lub wewnętrzny zmniejsza odpowiedzialność moralną. Warto jednak w tych kwestiach nie decydować samodzielnie, ale zapytać spowiednika. Podobnie należy postąpić, gdy mamy wątpliwości co do materii popełnionego czynu.

* Z grzechami powszednimi (lekkimi) mamy do czynienia, „gdy w materii lekkiej nie przestrzega się normy prawa moralnego lub gdy nie przestrzega się prawa moralnego w materii ciężkiej, lecz bez pełnego poznania czy całkowitej zgody” (KKK 1862). Wyznawanie ich w konfesjonale nie jest konieczne, jednak warto to robić, gdyż dzięki temu spowiednik ma pełniejszy obraz naszej osoby. Może się też zdarzyć, że dzięki temu będzie mógł wyjaśnić nasze błędne przekonanie co do wagi grzechu.

* Nie wolno lekceważyć grzechów lekkich, bo one także osłabiają naszą więź z Bogiem i przyczyniają się do stępienia sumienia.

* Po spowiedzi należy odprawić zadaną pokutę (najczęściej oznacza to odmówienie wyznaczonej przez spowiednika modlitwy) oraz jeżeli to konieczne naprawić wyrządzoną szkodę. Wypada też podziękować Panu Bogu za łaskę przebaczenia grzechów.

 


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

 

 

Ślub osób należących do parafii św. Jerzego

tzn. przynajmniej jeden z narzeczonych jest naszym parafianinem

 

 

Odpowiednio wcześnie należy dokonać wstępnej rezerwacji terminu ślubu.

W ustalonym czasie należy potwierdzić datę ślubu.

 Nie dokonanie osobistego potwierdzenia terminu ślubu w okresie ważności rezerwacji powoduje jej wygaśnięcie.

 

3 miesiące 

przed datą ślubu należy przybyć do kancelarii parafialnej 

w celu odbycia rozmowy duszpasterskiej i spisania protokołu przedmałżeńskiego

przynosząc ze sobą :

 

1.  Dokumenty z USC do ślubu konkordatowego z data ważności upływającą nie wcześniej aniżeli data ślubu (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich) lub odpis aktu małżeństwa zawartego w USC

2.  Dowód osobisty

3.  Metrykę chrztu  (ważna jest 6 miesiące od dnia wystawienia). Nie przynoszą jej osoby ochrzczone w naszym kościele 

4.  Świadectwo katechezy szkolnej z ostatniej klasy (należy przypomnieć sobie również datę i parafię Pierwszej Komunii świętej)

5.  Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeżeli nie ma tej informacji na metryce)

6.  Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, czyli tzw. kursu przedmałżeńskiego  oraz zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni rodzinnej (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich) 

 

 

Ślub osób nie należących do parafii św. Jerzego

tzn. żaden z narzeczonych nie jest naszym parafianinem

 

 

 

Odpowiednio wcześnie należy dokonać wstępnej rezerwacji terminu ślubu.

W ustalonym czasie należy potwierdzić datę ślubu uzyskując ustną obietnicę  w parafii miejsca zamieszkania iż wszelkie formalności przedmałżeńskie zostaną tam przeprowadzone. 

Nie dokonanie osobistego potwierdzenia terminu ślubu w okresie ważności rezerwacji powoduje jej wygaśnięcie.

 

 

3 miesiące 

przed datą ślubu należy udać się do kancelarii w jednej z parafii

 miejsca zamieszkania  narzeczonych 

w celu odbycia rozmowy duszpasterskiej i spisania protokołu przedmałżeńskiego

przynosząc ze sobą :

 

 

1.     Dokumenty z USC do ślubu konkordatowego z datą ważności upływającą nie wcześniej aniżeli data ślubu (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich) lub odpis aktu małżeństwa zawartego w USC

2.      Dowód osobisty

3.     Metrykę chrztu  (ważna jest 6 miesiące od dnia wystawienia). Nie przynoszą jej osoby ochrzczone w naszym kościele 

4.     Świadectwo katechezy szkolnej z ostatniej klasy (należy przypomnieć sobie również datę i parafię Pierwszej Komunii świętej)

5.     Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeżeli nie ma tej informacji na metryce)

6.  Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, czyli tzw. kursu przedmałżeńskiego  oraz zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni rodzinnej (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich)

 

Po wygłoszeniu zapowiedzi i skompletowaniu wymaganych dokumentów

wspomniana parafia wystawia

licencję na parafię wojskową św. Jerzego w Białymstoku,

którą wraz z 3 egzemplarzami dokumentów z USC lub aktem małżeństwa cywilnego

należy dostarczyć  do naszej kancelarii na co najmniej 14 dni przed ślubem.

 

Narzeczeni przyjmują do wiadomości, że zawarcie sakramentu małżeństwa w kościele św. Jerzego w uzgodnionym terminie

będzie możliwe tylko i wyłącznie po dostarczeniu do kancelarii parafialnej w/w dokumentów.

 

Zegar

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
27758