Menu

 


30.10.2018

9. rocznica katastrofy śmigłowca Straży Granicznej

 

31 października mija dziewięć lat od tragicznej śmierci por. SG Andrzeja Żukowskiego, chor. szt. SG Bartłomieja Bartnickiego i chor. SG Marcina Bezubika - lotników z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Nasi funkcjonariusze zginęli podczas rutynowego lotu patrolowego z Białegostoku do Mielnika. Śmigłowiec, którym lecieli, roztrzaskał się tuż za granicą po stronie białoruskiej.

W kościele Garnizonowym w Białymstoku odprawiona została Msza Święta w intencji funkcjonariuszy, którzy zginęli podczas służby. Rodzinom tragicznie zmarłych lotników w uroczystościach towarzyszyli Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Stasiulewicz, przyjaciele, funkcjonariusze i pracownicy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił kapelan Podlaskiego Oddziału SG ks. kpt. SG Marcin Czuchraniuk.

 


 

08.10.2018r.

Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy otrzymała imię 2. Pułku Strzelców Podhalańskich.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele podlaskich służb mundurowych, samorządowcy, duchowieństwo oraz licznie zgromadzeni goście. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy realizuje swoje ustawowe zadania w regionie, gdzie 2. Pułk Strzelców Podhalańskich toczył krwawe boje w ramach Bitwy Niemeńskiej w 1920 r. Do historii przeszły trudne walki z wojskami sowieckimi stoczone o Kuźnicę 23 września 1920 r. Nadanie placówce imienia 2. Pułku Strzelców Podhalańskich to hołd złożony żołnierzom tego pułku, przywołanie ich męstwa ale także godne uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość poprzedziła msza św. odprawiona w kościele parafialnym w Kuźnicy, której przewodniczył ks. abp Tadeusz Wojda, wspólnie z biskupem grodzieńskim Aleksandrem Kaszkiewiczem. Homilię wygłosił kapelan Podlaskiego Oddziału SG ks. kpt. SG Marcin Czuchraniuk.

Podczas przemówienia okolicznościowego Wiceminister Jarosław Zieliński powiedział: "Nadanie imienia bohaterskiej formacji zobowiązuje do pełnienia profesjonalnej i odpowiedzialnej służby na rzecz bezpieczeństwa i szczelności polskiej granicy państwowej. Wasza odpowiedzialność jest jeszcze większa, bo chronicie nie tylko polską granicę, ale i granicę Unii Europejskiej. Czynicie to z wielką ofiarnością i profesjonalnie. Chcę Wam za to podziękować i pogratulować."

Na zakończenie uroczystości Wiceminister dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej, którą następnie poświęcił arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda.

12 III

Ślubowanie w Podlaskim Oddziale SG

Dnia 12 marca 2018 r. w komendzie oddziału odbyło się ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

Na apelu służbowym w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorza Biziuka, kadry kierowniczej oraz zaproszonych gości słowa roty ślubowania wypowiedziało 9 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Już za kilka dni funkcjonariusze ci rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie w Kętrzynie lub Koszalinie. Następnie po pomyślnie zdanych egzaminach będą zdobywać doświadczenie w jednej z placówek na granicy polsko-białoruskiej.

Wśród składających ślubowanie znalazł się nowoprzyjęty kapelan oddziału – ks. Paweł Grzeszek.

27 V

Święto Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

W niedzielę, 27 maja, odbył się uroczysty apel z okazji 27. rocznicy powołania Straży Granicznej. W tym roku świętowaliśmy na dziedzińcu Pałacu Branickich razem z mieszkańcami Białegostoku i okolic.

Uroczyste obchody rozpoczęły się w piątek 25 maja br. o godz. 9.30 mszą świętą w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w Katedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. Mszy świętej przewodniczył bp Henryk Ciereszko, a koncelebrowali kapelani – ks. ppor. SG Paweł Grzeszek i ks. ppłk Tomasz Paroń. W tej samej intencji modliliśmy się również w Katedrze Prawosławnej p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Uroczystość rozpoczął Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk witając przybyłych gości. A swoją obecnością zaszczycił święto SG Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych naszego województwa, duchowieństwo, służby mundurowe, także delegacja litewskiej służby granicznej, przedstawiciele urzędów, firm, instytucji na co dzień współdziałających z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej oraz licznie zgromadzeni goście.

Z okazji Święta Straży Granicznej łącznie awansowano 242 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów – 19 osób, w tym 14 na pierwszy stopień oficerski, 131 w korpusie chorążych oraz 92 w korpusie podoficerów. Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej odznaczono 15 osób, 21 funkcjonariuszy – Medalem za Długoletnią Służbę i 10 funkcjonariuszy – Odznaką Straży Granicznej. Medalem za zasługi dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżniono 3 osoby.

28 V

Święto Straży Granicznej w Suwałkach

 

Z okazji 27 rocznicy powołania Straży Granicznej dnia 28 maja 2018 r. w Suwałkach odbył się uroczysty apel, w którym udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński.

W tym roku Podlaski Oddział Straży Granicznej świętuje 27. rocznicę powstania. Dzisiejsze regionalne uroczystości zostały zorganizowane przez Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak, Sejnach, Augustowie, Płaskiej i Lipsku. Suwalskie obchody rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele pw. Św. Aleksandra. Mszy świętej przewodniczył ks. ppłk Tomasz Paroń, a okolicznościowe kazanie wygłosił kapelan POSG ks. ppor. SG Paweł Grzeszek. Następnie uroczystości przeniosły się do Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.

Podczas uroczystego apelu w asyście kompanii i pocztów sztandarowych odśpiewano hymn i podniesiono flagę państwową. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk przywitał wszystkich zaproszonych gości. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia, medale i awanse na kolejne stopnie służbowe funkcjonariuszom Straży Granicznej z Placówek SG, które zorganizowały dzisiejsze święto.

Na koniec zgromadzeni goście mogli obejrzeć defiladę, pokaz tresury psów służbowych oraz spróbować wojskowej grochówki. Całość spotkania zwieńczył pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska.

11 VI

Poświęcenie placu pod budowę nowej placówki w Nowym Dworze

Dnia 11.06.2018 odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Grzegorz Niemiec, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk, przedstawiciel wojewody podlaskiego Pan Mirosław Sienkiewicz, Wójt Gminy Nowy Dwór Pan Andrzej Humienny, wykonawca Pan Mariusz Pawłowski podpisali akt erekcyjny pod budowę nowego obiektu placówki. Następnie dokument został wmurowany w fundamenty powstającego budynku. Cała budowa została poświęcona przez kapelanów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej: ks. ppor. SG Pawła Grzeszka i ks. ppor. SG Piotra Nestoruka. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele władz samorządowych powiatu sokólskiego i białostockiego, służby mundurowe, funkcjonariusze pełniący służbę w Placówce SG w Nowym Dworze, uczniowie i harcerze z miejscowej szkoły oraz uczniowie klasy mundurowej z Dąbrowy Białostockiej.

Budowa nowego obiektu Placówki SG w Nowym Dworze w znacznym stopniu usprawni wykonywanie zadań związanych z ochroną granicy państwowej. W ramach realizacji tego zadania powstaną m.in. budynek administracyjny, garaże, kojce z budami, wybieg oraz tor przeszkód dla psów służbowych, wieża łączności radiowej z przyłączami i instalacjami, a także ogrodzenie kompleksu z monitoringiem.

Placówkę SG w Nowym Dworze utworzono w 1997 r. Położona jest w odległości 6 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 13,6 km.

29 VI

Ślubowanie funkcjonariuszy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

29 czerwca o godz. 10.00 w siedzibie komendy POSG odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Dziesięciu funkcjonariuszy w asyście pocztu sztandarowego złożyło ślubowanie przed Zastępcą Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Stanisławem Supińskim. W ślubowaniu uczestniczyły rodziny funkcjonariuszy, zaproszeni goście oraz kadra kierownicza oddziału.

Błogosławieństwa po złożonym ślubowaniu udzielił funkcjonariuszom kapelan oddziału ks. ppor. SG Paweł Grzeszek.

Zanim założyli mundur nowo przyjęci funkcjonariusze musieli przejść przez procedurę kwalifikacyjną. Obejmuje ona testy psychologiczne, badania na wariografie, sprawdzenie wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych oraz test sprawności fizycznej. W poniedziałek cała grupa - 5 funkcjonariuszek i 5 funkcjonariuszy, wyjedzie na szkolenie do Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Następnie po pomyślnie zdanych egzaminach będą zdobywać doświadczenie w jednej z placówek na granicy polsko-białoruskiej.

Zegar

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
8737