Menu

 


 

W sobotę 15 grudnia 2018 r. wspólnota Żywego Różańca uczestnicząc w comiesięcznym spotkaniu formacyjnym uroczyście przyjęła do swojego grona nową czcicielkę Matki Najświętszej. Po wspólnej modlitwie nabrały aktualności słowa przysłowia do tańca i różańca, odbyło się spotkanie opłatkowe przy wspólnym stole, nie zabrakło wspólnego śpiewu i wspomnień o wigiliach sprzed lat w rodzinnych domach.


 

W niedziele 9 grudnia 2018r. na mszy świętej o godz. 11.00

została uroczyście odsłonięta przez

płk Zbigniewa Redziaka i ppłk Mariusza Woźniaka

i poświęcona przez ks. prof. zw. dr hab. Edwarda Sienkiewicza

tablica, która będzie przypominać datę 5 lutego 1919 roku.

Wtedy to papież Benedykt XV powołał biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej

Stanisława Galla na pierwszego biskupa polowego Wojsk Polskich.

 


 

W sobotę 8 grudnia o godz. 19.00

żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej

im. gen.bryg. Władysława Liniarskiego, ps. „Mścisław”

uczestniczyli w Mszy Świętej przed przysięgą,

która była sprawowana w ich intencji i w intencji przełożonych.

Wszystkim żołnierzom, którzy włączyli się w liturgie składamy serdeczne podziękowanie.

 


 

W sobotę 8 grudnia 2018r.  w naszej parafii odbyło się spotkanie mikołajkowe dla dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to spotkanie

szczególnie pani Agacie i św. Mikołajowi.

 


 

Dekoracja z okazji 100 lecia odzyskania przez Polske Niepodległości.

 


 

Obchody 25-lecia Parafii połączone z konsekracją kościołą.

3 listopada w Wojskowej Parafii pw. św. Jerzego w Białymstoku odbyły się obchody 25-lecia Parafii,  połączone z konsekracją kościoła przez Biskupa Polowego Józefa Guzdka.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili przedstawiciele służb mundurowych, włodarze miasta Białegostoku oraz województwa podlaskieg. Mszę Świętą koncelebrowali poprzedni proboszczowie parafii oraz zaprzyjaźnieni kapłani. Z okazji tej uroczystości została ufundowana monstrancja jako dar Parafian i Sympatyków którzy przychodzą tu się modlić.         

Prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski ufundował kielich mszalny i patene, kielich jest ozdobiony symbolami narodowymi. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński ofiarował stułę - symbol kapłaństwa.

Podczas uroczystości Pan kościelny st.chor.sztab. Franciszek Jasiński został odznaczony przez Biskupa Polowego medalem św. Jerzego Popiełuszki.

Oprawę muzyczną dopełnili: Orkiestra Wojskowa z Siedlec oraz Chór z Parafii św. Kazimierza w Białymstoku

 


 

9. rocznica katastrofy śmigłowca Straży Granicznej

 

31 października mija dziewięć lat od tragicznej śmierci por. SG Andrzeja Żukowskiego, chor. szt. SG Bartłomieja Bartnickiego i chor. SG Marcina Bezubika - lotników z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Nasi funkcjonariusze zginęli podczas rutynowego lotu patrolowego z Białegostoku do Mielnika. Śmigłowiec, którym lecieli, roztrzaskał się tuż za granicą po stronie białoruskiej.

W kościele Garnizonowym w Białymstoku odprawiona została Msza Święta w intencji funkcjonariuszy, którzy zginęli podczas służby. Rodzinom tragicznie zmarłych lotników w uroczystościach towarzyszyli Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Stasiulewicz, przyjaciele, funkcjonariusze i pracownicy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił kapelan Podlaskiego Oddziału SG ks. kpt. SG Marcin Czuchraniuk.

07 IX

XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru.

Jego celem jest utrwalanie pamięci o tragicznych losach obywateli polskich zesłanych do Związku Radzieckiego w latach 40. i 50. XX wieku. Marsz jest znakiem pamięci Polskiej Golgoty Wschodu.

Tegoroczna uroczystość odbyła  się 7 września. W tym roku marszowi towarzyszyło hasło „Przez Sybir do Niepodległej” – w związku ze stuleciem uzyskania przez Polskę niepodległości. 7 września przy pomniku Katyńskim rozpoczeła  się część oficjalna marszu. Uczestnicy przeszli stąd tradycyjnie pod Pomnik – Grób Nieznanego Sybiraka przy kościele Ducha Świętego.

BIERZMOWANIE W BIAŁYMSTOKU

 

         W niedzielę, 04 marca 2018 roku, w godzinach popołudniowych Biskup Polowy, Józef Guzdek przybył z wizytą duszpasterską do garnizonu białostockiego. W murach kościoła garnizonowego Ordynariusza Polowego WP powitał ks. ppłk Tomasz Paroń - proboszcz parafii wojskowej p.w. św. Jerzego. W czasie powitania kapelan garnizonu mówił: Hasłem obecnego roku duszpasterskiego są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – w czasie trzyletniego przygotowania do sakramentu bierzmowania staraliśmy się odkrywać Ducha Świętego oraz jego dary. Poznawaliśmy skutki bierzmowania i przez to lepiej rozumiemy, w jaki sposób dochodzi się do dojrzałości chrześcijańskiej. Uczyliśmy się budować, tworzyć i wspierać środowisko wzrostu wiary. Coraz lepiej rozumiemy wagę osobistego wyboru Chrystusa i odkryliśmy, że to parafia jest najlepszą wspólnotą rozwoju i dojrzewania wiary. Rodzice poprosili Księdza Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania grupie trzynastu młodych parafian z tej wspólnoty.

         W wygłoszonym kazaniu Biskup Polowy wyjaśnił znaczenie sakramentu bierzmowania, oraz uwrażliwił na kanwie ewangelii o synu marnotrawnym, abyśmy dokonywali w życiu mądrych wyborów. Kaznodzieja zachęcił kandydatów do bierzmowania by byli Jego czytelnymi świadkami w swej codzienności, dokonując mądrych życiowych wyborów w duchu miłości Boga i bliźniego.

         Po przyjęciu sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzież wyraziła radość i podziękowała Księdzu Biskupowi za zaufanie i udzielenie tego sakramentu. Każdemu przyjmującemu sakrament bierzmowania Ordynariusz Wojskowy wręczył katechizm Kościoła Katolickiego.

W uroczystości wzięli udział księża kapelani rezerwy WP z Archidiecezji Białostockiej, a także dowódca garnizonu, a zarazem dowódca 18. pułku rozpoznawczego - płk Rafał Lis, płk Zbigniew Redziak - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, ppłk Grzegorz Konopko - komendant białostockiego WKU, ppłk Mieczysław Gurgielewicz z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ppłk Krzysztof Lenkiewicz – komendant 25 WOG-u, ppłk Cezary Wójcik – komendant Wydziału ŻW w Białymstoku i płk SG Grzegorz Biziuk - komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,

         Przed udzieleniem błogosławieństwa Biskup Polowy Józef Guzdek został poproszony przez księdza proboszcza, aby w 25 rocznicę powstania parafii wojskowej w Białymstoku konsekrować świątynię garnizonową. Wspomniana uroczystość zaplanowana jest na 03 listopad 2018 r.

 

 

Modlitwa ekumeniczna w Garnizonie Białystok

 

Tegoroczny tydzień modlitwy ekumenicznej przebiegał pod hasłem: „Prawica Twoja wsławiła się mocą”. Na wspólną modlitwę ekumeniczną w Białymstoku służby mundurowe zaprosił w tym roku do Parafii Wojskowej ks. ppłk Tomasz Paroń. Przybył dowódca garnizonu w zastępstwie ppłk Mariusz Woźniak, ppłk Jerzy Filimoniuk z WSzW, płk Sławomir Kocanowski z 1PBOT, ppłk Krzysztof Lenkiewicz z 25 WOGu, ppłk Cezary Wójcik z Wydziału ŻW, przyjaciele ze Służby Celno - Skarbowej, Straży Granicznej i Straży Ochrony Kolei. Liturgii nieszporów ekumenicznych przewodniczył kapelan Wojska Polskiego ks. ppłk Tomasz Paroń w asyście ks. mjr Wojciecha Szerszenia i ks. Dariusza Mateuszuka. W czasie nieszporów słowo boże odczytał kapelan ewangelicki ks. mjr Tomasz Wigłasz, który następnie wygłosił okolicznościowe kazanie odnosząc się do słów z księgi Iz 11, 12-13. Duszpasterz ewangelicki mówił: „tak jak poszczególne pokolenia z Izraela zazdrościły sobie wzajemnie króla, tak i dziś wielu z nas zazdrości bliźniemu lepszego powodzenia, szczęścia, zdrowia, bogactwa... toteż, aby przezwyciężyć wszelkie podziały potrzeba odrzucić wzajemną zazdrość. Po wspólnym odśpiewaniu Magnificat prośby i modlitwy wstawiennicze zanosił do Boga ks. ppłk Andrzej Jakimiuk z duszpasterstwa prawosławnego. Wspólne odśpiewanie modlitwy Ojcze nasz zakończyło nieszpory.

Po modlitwie ekumenicznej wysłuchaliśmy koncertu kolęd w wykonaniu zespołu 21 Gram.

 

 

Przekazanie obowiązków na stanowisku dowódcy 18 pułku rozpoznawczego

 

12 stycznia 2018 r. na placu apelowym odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. W tak ważnym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich oraz służb mundurowych, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych, kombatanci oraz żołnierze i pracownicy RON 18. pr.

Po przekazaniu sztandaru płk dypl. Marcin FRĄCZEK złożył meldunek o zdaniu obowiązków, a płk Rafał LIS o przyjęciu obowiązków Dowódcy Inspektorowi Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Sławomirowi OWCZARKOWI.

W Sali Tradycji 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk dypl. Marcin FRĄCZEK i płk Rafał LIS podpisali protokoły zdania i objęcia obowiązków Dowódcy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Uroczystość zakończyła się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.

Listy gratulacyjne przesłał na ręce zdającego i obejmującego dowódcy biskup polowy WP Józef Guzdek.

Zegar

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
7061