Menu

     Od 1 stycznia 2008 roku nie tylko podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, ale również podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19% stawki podatku oraz podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą wskazać na zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazany 1% ich należnego podatku.

     Wcześniej samo wpłacenie kwoty tego odpisu leżało po stronie podatnika, natomiast obecnie obowiązek ten przechodzi na urzędy skarbowe. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekaże na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego wybranej przez podatnika z wykazu kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego traktować się będzie na równi ze złożeniem wniosku. Przekazania kwoty, po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego, dokona naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

     Od 2011 roku wypełniając zeznanie roczne (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38) podatnik po wyliczeniu zobowiązania podatkowego, czyli w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego, wpisuje tylko  numer wybranej organizacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Mamy też miejsce na wpisanie dokładnych danych osoby, na którą chcemy przekazać 1 procent oraz możliwość zaznaczenia, czy chcemy, aby organizacja, którą obdarowujemy, otrzymała nasze dane. Podatnik wpisuje także kwotę odpisu, którą chce przekazać dla wskazanej organizacji, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego. Wpisywaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

     Jak przekazać 1% podatku np. na rzecz Caritas Ordynariatu Polowego WP ?

1. Oblicz 1% z ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego.

2. Wpisz wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, np. 1,52 zł = 1,00 zł) w odpowiednią rubrykę twojego zeznania podatkowego.

3. Odejmij swój 1% od ogólnej sumy należnego podatku.

4. Wpisz wartość podatku pomniejszoną o 1% w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego.

5. Wybierz organizację pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Caritas Wojskowa - KRS 0000353139).

     Uwaga:

1. Można przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji!

2. Nie trzeba dokonywać żadnych wpłat. Pieniądze na konto wybranej organizacji przekazuje urząd skarbowy w terminie do trzech miesięcy.


 

 „Stwardnienie rozsiane nie jest chorobą śmiertelną, ale życie chorych bywa dramatycznie ciężkie. Wymagają oni nie tylko stałej opieki medycznej, ale też szerokiego wsparcia społecznego. Polska jest trzecią co do wielkości grupą chorych na SM w Europie, po Niemczech i Wielkiej Brytanii.”

 

     Zwracamy się z ogromną prośbą o przekazanie 1% ze swojego podatku na rzecz osoby bardzo potrzebujacej pieniędzy na leczenie.

     Wojciech Korytko (były żołnierz zawodowy) od kilku lat zmaga się z chorobą - stwardnieniem rozsianym. Do tej pory pomoc rodziny i najbliższych wystarczała, jednak w ostatnich miesiącach stan Wojtka pogorszył się w znacznym stopniu. Ten życzliwy, serdeczny, pełen optymizmu mężczyzna traci zdrowie na oczach swoich dzieci i bliskich. Pogorszył się jego wzrok, mowa, koordynacja ruchowa. Osłabienie mięśni powoduje wiele niedogodności i utrudnień życiowych. Aby zapobiec inwalidztwu Wojtek przechodzi różnego rodzaju terapie. Metody leczenia, które spowalniają proces niepełnosprawności, rehabilitacja, sanatoria, przyjmowanie leków jest bardzo kosztowne. Tak więc, jeśli mogliby Państwo niewielkim kosztem wspomóc leczenie tej osoby bylibyśmy wdzięczni.

 

W celu przekazania 1% podatku na pomoc dla Wojciecha należy w formularzu PIT wpisać :

RUBRYKA NUMER KRS: KRS 0000269579 z dopiskiem  WOJCIECH  

 


Zegar

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
15668