Menu

28 I - Duszpasterska wizyta w Grodnie

     W dniu 28 stycznia 2010 roku ks. kpt. SG Wiesław Kondraciuk – kapelan Podlaskiego Oddziału SG uczestniczył w spotkaniu pełnomocników granicznych Polski i Białorusi na zaproszenie dowódcy Grodzieńskiej Pogranicznej Grupy i ks. Arkadiusza Kosjanenko – nieetatowego kapelana wojskowego i pograniczników w Grodnie.

     Po oficjalnym powitaniu na graniczy obaj kapłani udali się do Grodna, gdzie zwiedzali zabytki Grodna a przede wszystkim zabytkowe cerkwie, kościoły i parafię, w której pracuje kapelan. Nie zabrakło wymiany doświadczeń na temat pracy wśród ludzi w mundurach, gdyż na Białorusi tworzone są struktury duszpasterstwa wojskowego.

     Władze Białorusi zwróciły się z prośba Białoruskiej Prawosławnej Cerkwi i Kościoła Rzymskokatolickiego o opiekę duszpasterską nad żołnierzami.

     Ks. Arkadiusz Kosjenko jest kapłanem Białoruskiej Prawosławnej Cerkwi, pełni funkcję kapelana wojskowego i pograniczników. Kapłani rzymskokatoliccy dopiero rozpoczynają posługę wśród żołnierzy.


14 V - Promocja Absolwentów Kursu Oficerskiego (nowi oficerowie Podlaskiego Oddz. SG)

     14 maja 2010 roku w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie odbyła się uroczysta Promocja Absolwentów Kursu Oficerskiego z Centrum Szkolenia Straży Graniczne w Kętrzynie i Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie połączona z obchodami XIX rocznicy powstania Straży Granicznej. Z Podlaskiego Oddziału SG zostało promowanych 5 funkcjonariuszy.

     Uroczystość poprzedziła Msza Święta w Bazylice Mniejszej p.w. Świętego Jerzego w Kętrzynie, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp Jacek Jezierski. Wraz z nim w intencji promowanych i Straży Granicznej modli się: ks. płk SG Zbigniew Kępa, kapelani Straży Granicznej między innymi ks. kpt. SG Wiesław Kondraciuk kapelan Podlaskiego Oddziału SG, ks. Stanisław Majewski – proboszcz tutejszej parafii wraz z kapłanami ziemi kętrzyńskiej. Ksiądz biskup Jacek Jezierski w kazaniu powiedział m.in.:     „O randze zadań i odpowiedzialności służby świadczy fakt, iż Prezydent, Głowa Państwa powołuje do korpusu oficerskiego”. Biskup Jezierski wspomniał o wysokich kwalifikacjach moralnych, którymi muszą się odznaczać funkcjonariusze Straży Granicznej. „Chodzi tu o osoby, na które można liczyć, którym można zaufać, którym można powierzyć troskę Państwa i obywateli. Oficerowie Straży Granicznej winni być osobami  odpowiedzialnymi, wiernymi państwu polskiemu, którego znaki noszą na swoim mundurze…” – powiedział Ksiądz Biskup. Kaznodzieja podkreślił, że ważną sprawą jest nawiązywanie do tradycji formacji granicznych. „Ma sens nawiązywanie do chlubnych tradycji, do przeszłości, do wzorów osobowych żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza” – powiedział Bp Jezierski.

     W uroczystościach uczestniczyli licznie zaproszeni goście, m.in. Podsekretarz Stanu MSWiA Adam Rapacki. Aktu promocji na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej dokonał Komendant Główny Straży Granicznej płk SG Leszek Elas.

     W ramach obchodów 19 rocznicy powołania Straży Granicznej zostały wręczone medale, odznaczenia i akty mianowań na kolejne stopnie w korpusie oficerów starszych, oficerów młodszych, chorążych, podoficerów.

     Uroczystości promocyjne uświetnił udział Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza.


17 V - Obchody Święta Straży Granicznej w Podlaskim Oddziale

     Podlaski Oddział Straży Granicznej w dniu 17 maja 2010 roku przeżywał obchody XIX rocznicy powstania Straży Granicznej. W godzinach przedpołudniowych w kościele Parafii Wojskowej pw. św. Jerzego została odprawiona Msza św., której przewodniczył ks. kmdr Zbigniew Rećko - Proboszcz Garnizonu Białystok, homilię wygłosił ks. płk Stefan Dmoch - Dziekan Straży Granicznej.

     W kazaniu Dziekan SG pogratulował służby i pracy funkcjonariuszom Podlaskiego Oddziału SG. Mówił, że bez Boga, bez Jezusa człowiek nie zrozumie siebie, a prawość na codzień, to najlepszy sposób, aby służyć ojczyźnie. Zachęcał, aby funkcjonariusze w swej służbie kierowali się zasadą miłości i sprawiedliwości.

     Mszę św. koncelebrowali: ks. kpt. Wiesław Kondraciuk - kapelan Podlaskiego Oddziału SG, ks. Leon Grzegorczyk wojewódzki kapelan Policji.. We Mszy św. uczestniczył Prawosławny Dziekan SG Aleksy Wojciuk, Komendant Podlaskiego Oddziału SG płk Leszek Czech wraz z zastępcami oraz licznie zgromadzeni: kadra, funkcjonariusze i pracownicy cywilni oddziału.

     Następnie na terenie oddziału odbył się uroczysty apel, na który przybyli Wojewoda Podlaski, Marszałek Sejmiku, Prezydent Miasta, przedstawiciele służb mundurowych, zaprzyjaźnionych firm i instytucji oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i emerytów.

     Komendant Oddziału wręczył wraz z gośćmi odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie. W korpusie oficerskim mianowano na wyższe stopnie 18 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych 150, a w podoficerskim 435 funkcjonariuszy. Wręczono Medale za Długoletnią Służbę, za Zasługi dla Straży Granicznej, oraz Odznaki Straży Granicznej.

     Wśród odznaczonych był ks. kmdr Zbigniew Rećko – Proboszcz Garnizonu Białystok, który otrzymał Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej.Całość obchodów zakończył wspólny piknik.


21 V - Obchody Święta Straży Granicznej w placówce w Sejnach

     Uroczyste obchody XIX rocznicy powstania Straży Granicznej w Placówce SG w Sejnach odbyły się w dniu 21 maja 2010 r. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Sejneńskiej, której przewodniczył ks. płk prał. Stefan Dmoch - Dziekan Straży Granicznej wraz z miejscowym proboszczem Dziekanem ks. prał. Zbigniewm Bzdakiem. Homilię wygłosił ks. kpt. Wiesław Kondraciuk - kapelan Podlaskiego Oddziału SG.

     W kazaniu powiedział: „Chwile, które przeżywamy to czas tworzenia historii, historii Polski, historii Straży Granicznej. Ktoś kiedyś przeglądając kronikę sanktuarium przeczyta, że 21 maja Roku Pańskie 2010 Placówka Straży Granicznej tu zaczynała obchody XIX rocznicy powstania formacji.” Zaznaczył, że „ …niestety na nasze życie miały wielki wpływ dwa wydarzenia, niestety dwie katastrofy.  Pierwsza 31 października 2009 r w miejscowości Klukowicze gdzie zginęli trzej nasi koledzy lotnicy funkcjonariusze podczas pełnienia służby w ochronie granicy państwowej. Druga 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, gdzie wśród wielu znakomitości zginał nasz Biskup Polowy Tadeusz Płoski, który i tutaj w Sejnach gościł wiele razy, a także pasterze kościoła prawosławnego i ewangelickiego.” Podkreślił, że „każdy funkcjonariusz to „sztandar”. Sztandar Najświeższej Rzeczypospolitej.” Zachęcał – „Na nowo odkryjmy, że służba dla Ojczyzny jest brzemieniem i jarzmem. Służba dla Ojczyzny jest ofiarą, może być także ofiarą najwyższą, ofiarą z życia, bo „Miłość żąda ofiary”.”

     We Mszy św. uczestniczył: przedstawiciel Komendanta POSG mjr Adam Pacuk, Komendant Placówki ppłk Kazimierz Kozicki wraz z funkcjonariuszami, przedstawiciele służb mundurowych Wojska, Policji, Straży Pożarnej, przedstawiciele samorządowych, emeryci SG i WOP.

     Następnie – już na terenie placówki – po powitaniu i wystąpieniach zaproszonych gości, przedstawiciel Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Adam Pacuk wręczył awanse i wyróżnienia dla funkcjonariuszy placówki. Na zakończenie odbył się piknik.


21 V - Obchody Święta Straży Granicznej w placówce w Płaskiej

     Uroczyste obchody XIX rocznicy powstania Straży Granicznej w Placówce SG w Płaskiej odbyły się w dniu 21 maja 2010 r.

     Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w kaplicy w Płaskiej, której przewodniczył ks. płk prał. Stefan Dmoch - Dziekan Straży Granicznej wraz z miejscowym proboszcz ks. Wojciechem Jabłońskim – kustoszem Sanktuarium MB Studzieniczańsiej i ks. kpt. SG Wiesławem Kondraciukiem - kapelanem Podlaskiego Oddziału SG, który wygłosił homilię. W kazaniu ks. Kapelan powiedział, że „…niestety na nasze życie miały wielki wpływ dwa wydarzenia, niestety dwie katastrofy.  Pierwsza 31 października 2009 r w miejscowości Klukowicze gdzie zginęli trzej nasi koledzy lotnicy funkcjonariusze podczas pełnienia służby w ochronie granicy państwowej. Druga 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, gdzie wśród wielu znakomitości zginał nasz Biskup Polowy Tadeusz Płoski, który i tutaj w Sejnach gościł wiele razy, a także pasterze kościoła prawosławnego i ewangelickiego.” Kaznodzieja zaznaczył, „święto jest to okazja, aby wspólnie spojrzeć z dystansem na naszą służbę i codzienne działania. Trzeba znowu powiedzieć, że służba jest niełatwa, wymagająca poświęcenia, bycia w gotowości na stanowisku, jest to także służba wymagająca dysponowaniem fachową wiedzą i umiejętnościami” Podkreślił, że „każdy funkcjonariusz to „sztandar”. Sztandar Najświeższej Rzeczypospolitej.” Zachęcał – „Na nowo odkryjmy, że służba dla Ojczyzny jest brzemieniem i jarzmem. Służba dla Ojczyzny jest ofiarą, może być także ofiarą najwyższą, ofiarą z życia, bo „Miłość żąda ofiary”.”

     We Mszy św. uczestniczyli: Wójt gminny Płaska Wiesław Gołaszewski, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Augustowie Cezary Tkaczuk, były Komendant Główny SG gen. dyw. w spocz. Józef Klimowicz, oraz Komendant Placówki ppłk Krzysztof Pampuch wraz z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi.

     Następnie – już na terenie placówki – po powitaniu i wystąpieniach zaproszonych gości wręczone zostały awanse i wyróżnienia dla funkcjonariuszy placówki. Na zakończenie odbył się piknik.


11 - 15 VI - Oprawa księży Kapelanów Dekanatu SG w Żegocinie

     W dniach 11 – 15 czerwca kapelani Dekanatu Straży Granicznej przeżywali odprawę w Żegocinie na terenie działalności Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Odprawa była połączona z jubileuszem 25 lecia kapłaństwa Dziekana Straży Granicznej ks. płk prałata Zbigniewa Kępy.

     W pierwszym dniu odwiedzili komendę Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu. Wizytę rozpoczęli od Mszy św. w kaplicy pw. Bożego Miłosierdzia. Następnie spotkali się z  z komendantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, płk. SG Józefem Ostapkowiczem i zwiedzili Izbę Tradycji. Wysłuchali koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, oraz spotkali się z funkcjonariuszami. Wieczorem odbyła się odprawa gdzie kapelani zdali relację ze swojej posługi, wymieniono uwagi i spostrzeżenia.

     W kolejnym dniu kapelani zapoznawali się z tradycjami religijno-patriotycznymi ziemi sądeckiej, limanowskiej i bocheńskiej. Zwiedzili  sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej oraz cmentarzy wojennych z I wojny światowej na terenie gminy Żegocina w powiecie bocheńskim.

     W niedzielny poranek kapelani SG ze swoim Dziekanem Ks. Kępą byli gośćmi szkoły w Żegocinie i zapoznawali się z klasą Straży Granicznej w miejscowym LO.

     Później uczestniczyli w Mszy św. jubileuszowej w kościele parafialnym pw. św, Mikołaja w Żegocinie. Jubileusz Dziekana Straży Granicznej był włączony w uroczystości 717 rocznicę powstania jego rodzinnej miejscowości. Przed żegocińskim kościołem można było tego dnia obejrzeć wystawę fotograficzną poświęconą Janowi Pawłowi II, zorganizowaną przez Zbigniewa Gretkę.     Po południu odbyły się uroczystości patriotyczne na boisku sportowym w Żegocinie zakończone Apelem Poległych i pokazem musztry paradnej Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod dowództwem kpt. SG Sławomira Gumulaka i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej kierowanej przez naczelnika orkiestry ppłk. SG dr. Stanisława Strączka.      Młodzież trzymała biało-czerwone transparenty, opisujące kolejne odsłony naszej dramatycznej historii najnowszej. Tę polską Golgotę otwierał transparent z datą tragedii pod Smoleńskiem – 10 kwietnia 2010 r., były zbrodnie komunizmu 1944-1989, stanu wojennego, Powstanie Warszawskie, Katyń 1940.

     Ks. Kępa wraz z księżmi kapelanami ze Straży Granicznej, nawiedzili grób legionisty ks. Franciszka Juszczyka - kapelana najstarszego szpitala wojskowego – Szpitala Ujazdowskiego i powstańca warszawskiego. Na cmentarzu odbyło się krótkie nabożeństwo i zostały złożone kwiaty na grobach żołnierzy.

Uroczystości uświetnił występ Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z koncertem pieśni patriotycznych.


28 VI - 11 VII - Dzieci z Dekanatu SG znowu nad Bałtykiem w Ustce

     Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, jak co roku zorganizował obóz dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz żołnierzy i pracowników Warszawskiego Dekanatu Wojskowego w Ustce.

     W I turnusie koloni brało udział 34 dzieci z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ( w tym 4 dzieci z Domu Dziecka z Bartoszyc), Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz 48 dzieci z jednostek Garnizonu Warszawa.

     Kolonie rozpoczęły się 28 czerwca i trwały do 11 lipca. Komendantem był ks. kpt. Wiesław Kondraciuk - kapelan Podlaskiego Oddziału SG, a jego zastępcą ks. ppor. Tomasz Krawczyk - kapelan z Legionowa. 

     Każdy dzień obozu rozpoczynał się od porannej zaprawy, później wspólny poranny pacierz, śniadanie i chwila odpoczynku na porządki w namiotach. Słoneczna pogoda przez cały turnus pozwoliła spędzać dużo czasu na plaży i zażywać kąpieli zarówno w morzu jak i słonecznych. Nie zabrakło czasu na wspólną Eucharystie, wieczory pogodne gdzie dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy piosenek.

     W trakcie koloni realizowano program obejmujący: szkolenie BHP, medyczne, przeciwpożarowe, naukę pływania na basenie, musztrę. Zostały przeprowadzone zajęcia sportowe i wojskowe na obiektach wojskowych CSMW.

     Dzieci odwiedziły Placówkę Straży Granicznej w Darłowie, gdzie zapoznały się ze specyfiką służby i ochrony granicy morskiej. Zwiedziły 29 Eskadrę Lotnictwa Marynarki Wojennej w Darłówku, gdzie zaznajomiły się z zadaniami śmigłowców ratownictwa morskiego. Uczestniczyły w pokazie psów służbowych (do wykrywania narkotyków i patrolowo – obronnego) z PSG w Ustce

     Organizowane były wycieczki: do Gdyni, gdzie dzieci zwiedziły Wojenny Port Marynarki Wojennej i ORP „Pułaski”, Westerplatte oraz Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej oraz do Słupska i Darłowa, gdzie dzieci nawiedziły między innymi kościół garnizonowy i tamtejszy zamek.


4 - 5 IX - Oprawa kapelanów Dekanatu Straży Granicznej w Żarnowie

     W dniach 04 - 05 września kapelani Dekanatu Straży Granicznej przeżywali odprawę w Żarnowie koło Augustowa. Celem odprawy było podsumowanie wakacyjnej działalności oraz wyznaczenie zadań na najbliższy kwartał.

     W imieniu komendanta Podlaskiego Oddziału SG kapelanów powitał ppłk Zdzisław Łukowicz w towarzystwie ppłk. SG Krzysztofa Pampucha – komendanta placówki SG w Płaskiej oraz ppłk. Janusza Głoska – komendanta placówki SG w Augustowie.

     Księża kapelani w godzinach porannych celebrowali Mszę św., podczas której polecano Bogu Straż Graniczną, posługę duszpasterską w tej formacji oraz ks. płk. SG Dmocha z okazji jego imienin. Koncelebrze przewodniczył ks. prał. kan. płk SG w st. spocz. Kazimierz Tuszyński. Okolicznościową homilię wygłosił ks. prał. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan SG. Kaznodzieja zwrócił pokreślił bycia świadkiem Jezusa i Jego Ewangelii wśród funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Tylko wtedy, powiedział kaznodzieja, można proponować innym ewangeliczny styl życia i zachęcać do zachowywania drogi ukazanej przez Jezusa Chrystusa.

     Podczas odprawy księża kapelani podsumowali wakacyjną działalność. Ks. kpt. SG Wiesław Kondraciuk podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi prowadzenia kolonii. Stwierdził, że dużo wysiłku muszą włożyć wychowawcy, aby nauczyć dzieci i młodzież wspólnego bycia razem i podporządkowania się ustalonemu programowi. Wspomniał o dużej pomocy ze strony komendantów oddziałów SG w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kolonii w Ustce.

     Ks. ppłk. Ryszard Rozdeba przedstawił udział funkcjonariuszy i pracowników SG w pielgrzymce do Częstochowy. Na Jasną Górę w dniach 13 i 14 sierpnia pielgrzymowało 270 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.     Ks. ppor. Jacek Dzwonek przedstawił program uroczystości otwarcia nowej placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich, która odbędzie się 14 września br. Przybliżył formy i sposoby pełnienia służby granicznej na odcinku służbowej działalność Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

     Podczas narady przeanalizowano sposoby i metody pomocy rodzinom, których bliscy zginęli w katastrofach lotniczych. Ks. kpt. Wiesław Kondraciuk opowiedział o formach pomocy duszpasterskiej świadczonej rodzinom ofiar katastrofy śmigłowca SG, który 31 października 2009 r. rozbił się przy granicy polsko-białoruskiej. Dziekan SG przedstawił zaangażowanie kapelanów SG w pomoc świadczoną rodzinom ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego.     Ostatnim zagadnieniem poruszonym na odprawie było omówienie przez Dziekana SG sytuacji prawnej i duszpasterskiej Ordynariatu Polowej WP po śmierci Biskupa Polowego śp. gen. broni Tadeusza Płoskiego.

     Odprawę zakończyło okolicznościowe spotkanie z księży kapelanów Straży Granicznej z księżmi trzech dekanatów augustowskich zorganizowane przez wicedziekana SG ks. płk Stefana Dmocha.  


29 X - Msza św. w I rocznicę tragicznej śmierci lotników - funkcjonariuszy

     W dniu 29 listopada 2010 r. w kościele garnizonowym w Białymstoku, została odprawiona Msza św. w intencji lotników - funkcjonariuszy, którzy w ubiegłym roku zginęli w katastrofie śmigłowca Kania na terenie Republiki Białorusi podczas wykonywania zadań w ochronie granicy Rzeczypospolitej.

     Mszy św. przewodniczył ks. prał. kmdr Zbigniew Rećko, proboszcz garnizonu Białystok. Celebransami Mszy św. byli: ks. prał. płk Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej, ks. prał. kan. Stefan Dmoch, wicedziekan SG, Ks. kpt. Wiesław Kondraciuk, kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Ks. Kan. Ryszard Puciłowski. Obecny był Prawosławny Dziekan Straży Granicznej ks. płk Aleksy Wojciuk.

     W uroczystości uczestniczyli: płk Leszek Krok, dyrektor Biura Lotnictwa Straży Granicznej, płk Leszek Czech, komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, przedstawiciele wydziałów lotniczych poszczególnych oddziałów, żony, dzieci i rodziny zmarłych funkcjonariuszy.

     W kazaniu dziekan SG ks. płk Zbigniew Kępa powiedział m.in.:     Rok temu dodarła do nas smutna wiadomość. Trzech funkcjonariuszy poniosło śmierć w wypadku lotniczym. W katastrofie lotniczej zginęli: por. SG Andrzej Żukowski, liczący 49 lat, specjalista-pilot III Wydziału Lotniczego Komendy Głównej Straży Granicznej; chor. sztab. SG Bartłomiej Bartnicki, lat 35, nawigator - operator; chor. SG Marcin Bezubik, lat 34, kontroler-operator. Naszych braci, którzy zginęli rok temu powierzyliśmy Jezusowi Chrystusowi Ukrzyżowanemu dla naszego zbawienia. (…) Wciąż, bowiem jesteśmy zasmuceni śmiercią naszych bliskich. Duży ciężar dźwigają najbliżsi: żony, ojcowie i matki, dzieci. Ich powierzamy Chrystusowi i prosimy o pociechę płynącą z wiary w zmartwychwstanie. (…) Bóg okazuje swoją pomoc w różnoraki sposób. Posługuje się w tym dziele ludźmi. Dziś tym wszystkim, którzy okazali Rodzinom Funkcjonariuszy, którzy zginęli w katastrofie śmigłowca rok temu składamy podziękowanie i upraszamy dla nich Boże błogosławieństwo. W tej liczbie są także funkcjonariusze białoruskich służb granicznych. Pamiętamy o wielkiej życzliwości i pomocy ze strony Białorusi okazanej przy realizacji wielu spraw związanych z katastrofą śmigłowca. O pełnym majestatu i dostojeństwa przekazaniu ciał funkcjonariuszy. Pamiętać będziemy o pięknym geście ufundowania po stronie białoruskiej pomnika – w miejscu katastrofy śmigłowca. W naszej pamięci zachowamy życzliwość i w zorganizowaniu jutrzejszej uroczystości.”

     Dziekan Straży Granicznej ks. płk Zbigniew Kępa, po zakończonej liturgii wręczył rodzinom VI tom kazań Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego, w którym zostało zamieszczone kazanie Ordynariusza Wojskowego wygłoszone podczas uroczystości pogrzebowych załogi śmigłowca Straży Granicznej.      Na zakończenie Mszy św. w imieniu rodzin przemówiła córka por. SG pil. Andrzeja Żukowskiego Katarzyna:

„Przed rokiem, na terenie Republiki Białorusi rozegrała się straszna tragedia, w której stracili życie nasi najbliżsi. (…) Mieli oni jeszcze przed sobą wiele marzeń i zamiarów na przyszłość, lecz Bóg miał inne plany wobec nich. Tragedia ta na zawsze zmieniła życie trzech rodzin. Napełniła nas bólem i bezsilnością. Ciągle trudno nam pogodzić się z faktem, że nigdy nie zobaczymy ich uśmiechniętych twarzy. Nie pomogą nam zmierzyć się z przeciwnościami losu, nie będą obecni z nami zarówno w chwilach smutnych jak i radosnych. Życie musi toczyć się dalej i rzeczywiście się toczy się, jednakże pustka i bezgraniczna tęsknota ciągle mu towarzyszy.”

     Podziękowała: władzom województwa, funkcjonariuszom Straży Granicznej, duchowieństwu, służbom mundurowym województwa, wszystkim osobom, które rok temu ofiarnie uczestniczyły w akcji poszukiwawczej, współorganizowały uroczystości pogrzebowe naszych bliskich, oraz przyczyniły się do powstania tego pomnika na terenie Białorusi.

     Po Mszy św. delegacje służbowe udały się na cmentarze, gdzie zostali pochowani zmarli w katastrofie funkcjonariusze. Rodzinom, funkcjonariuszom Straży Granicznej towarzyszyli księża kapelani, którzy nad mogiłami odmówili modlitwy za zmarłych.


30 X - Odsłonięcie pomnika lotników – funkcjonariuszy na Białorusi

     W dniu 30 listopada 2010 r. na terenie Republiki Białorusi w pobliżu miejsca katastrofy śmigłowca „Kania”, w której śmierć poniosło trzech lotników funkcjonariuszy odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika. Gospodarzami uroczystości byli funkcjonariusze Białoruskich Służb Granicznych.

     Na uroczystość przybyli: komendanci polskiej i białoruskiej straży granicznej:płk SG Leszek Elas i generał Igor Raczkowski, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych na czele z wojewodą podlaskim – Maciejem Żywno, szefowie i przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Izby Celnej,

     Przybyli przedstawiciele Biura Lotnictwa Komendy Głównej SG i poszczególnych wydziałów na czele z dyrektorem płk Leszkiem Krokiem, funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na czele z komendantem płk Leszkiem Czechem. Przedstawiciele duchowieństwa zarówno z polski i Białorusi na czele bp. Jerzym – Prawosławnym Ordynariuszem i ks. płk Zbigniewem Kępą Dziekanem Straży Granicznej. Obecni byli mieszkańcy pobliskich miejscowości i uczestnicy akcji ratowniczej przed roku.

     Najważniejszymi uczestnikami uroczystości były żony wraz z dziećmi, rodzice, koledzy i przyjaciele.

     Uroczystość rozpoczęło podniesienie flag państwowych, odegranie hymnów. Następnie w licznych wystąpieniach podkreślano, że załoga polskiego statku powietrznego zginęła w trakcie służby. Chronimy granicę wspólnie, z obu stron, dlatego ta tragedia nie jest tylko sprawą polską, ale sprawą dwóch służb, wspólnej świadomości i pamięci o wspólnej granicy

     Modlitwę za zmarłych i poświęcenia pomnika rozpoczął Prawosławny Ordynariusz Wojskowy bp Jerzy wraz z kapłanami kościoła Prawosławnego, a następnie liturgii za zmarłych z modlitwa poświęcenia przewodniczył ks. płk Zbigniew Kępa raz z obecnymi kapelanami i kapłanami

     Uroczystość zakończyła salwa honorowa, złożenie wieńców od delegacji i rodzin. Białoruski śmigłowiec, który przeleciał nad miejscem katastrofy oddał honory według rytuału lotniczego.

     Pomnik ufundowano ze składek żołnierzy Państwowego Komitetu Wojsk Granicznych Białorusi. Są to dwie granitowe płyty rozdzielone wycięciem w kształcie krzyża. Na pomniku znajdują się również tablice – w dwóch językach - z nazwiskami poległych lotników.


12 XI - Obchody 92. rocznicy odzyskania Niepodległości i „ Dęby Katyńskie”

     W Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji z 92 rocznicy Odzyskania Niepodległości na terenie Białegostoku.

     W uroczystości uczestniczyli: Wojewoda Podlaski, Marszałek Sejmiku, Prezydent Miasta, przedstawiciele służb mundurowych, zaprzyjaźnionych firm i instytucji oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i emerytów. Komendant Oddziału wręczył wraz z gośćmi odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie. Wręczono Medale za Długoletnią Służbę, za Zasługi dla Straży Granicznej, oraz Odznaki Straży Granicznej. Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne posadzenie 13 „Dębów Pamięci" oraz poświęcenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej żołnierzy KOP oraz funkcjonariuszy SG ochraniających północno-wschodnią granicę państwową II RP zamordowanych w Katyniu, Ostaszkowie, Starobielsku oraz innych miejscach kaźni na wschodzie w 1940 r.

     Ogólnopolska akcja sadzenia dębów odbywa się w ramach programu "Katyń - ocalić od zapomnienia". Celem tego programu jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej poprzez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci.    Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonała Pani Krystyna Zawadzka - Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Białymstoku.


Boże Narodzenie na granicy i w komendzie oddziału

     Święta Bożego Narodzenia najbardziej rodzinne są dla wielu funkcjonariuszy czasem służby w Placówkach Straży Granicznej czy bezpośrednio na granicy czy w komendzie oddziału. Mimo służby wszyscy przeżywamy ten czas z akcentami świątecznymi w naszej wielkiej rodzinie mundurowej.

     W dniach poprzedzających święta kapelan oddziału ks. kpt. SG Wiesław Kondraciuk udał się na spotkania opłatkowe w placówkach na granicy.

     W dniu 16 grudnia spotkania opłatkowe odbyły się w placówkach w: Mielniku, Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży i Narewce.

     17 grudnia delegacja Podlaskiego Oddziału SG na czele z komendantem płk SG Leszkiem Czechem udała się na spotkanie opłatkowe służb mundurowych, które w tym roku organizował Państwowa Straż Pożarna, zaś w godzinach popołudniowych swoje spotkanie na terenie komendy oddziału miała „Rodzina Katyńska”

     W dniu 20 grudnia odbywały się kolejne spotkania na granicy, gdzie do ks. Wiesława dołączył wicedziekan Strazy Granicznej ks. płk Stefan Dmoch i w tym dniu odwiedzili placówki: Płaska, Sejny i Rutka Tartak.

     Następnego dnia tj. 21 grudnia placówki: Augustów, Lipsk, Nowy Dwór i Kuźnicę.

     W dniu 22 grudnia spotkania opłatkowe odbyły się w placówkach Krynkach i Szudziałowie, a po południu w komendzie oddziału odbyło się spotkanie opłatkowe dla funkcjonariuszy i pracowników organizowany przez komendanta i związki zawodowe.

     Ostatnie spotkanie opłatkowe miało miejsce w dniu 23 grudnia w Bobrowniach. Ks. ppor. rez. Piotr Radkiewicz w dniu 21 grudnia uczestniczył w spotkaniu w placówce w Michałowie.

     Tradycyjnie każde spotkanie rozpoczynała modlitwa poprzedzona odczytaniem fragm. ewangelii o narodzeniu Pańskim, wspólne życzenia i dzielenie się opłatkiem.

     W spotkaniach uczestniczyli miejscowi księża obu kościołów, przyjaciele placówek i miejscowe władze. Rodzinna atmosferę podkreślał także bogato zastawiony stół wigilijny z regionalnymi potrawami.

Zegar

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
24510