Menu

10 IV - Narodowa pielgrzymka do Katynia

     Dnia 10 kwietnia 2011 r. specjalnym pociągiem rządowym, do Smoleńska i Katynia udali się pielgrzymi z całej Polski - Rodziny Katyńskie wraz z delegacjami, aby uczcić pamięć pomordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni, oficerów polskich w 71 rocznicę ich mordu, oraz ofiary katastrofy samolotowej rządowego na lotnisku Siewiernyj pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010r. 

     Wśród pielgrzymów jadących pociągiem na uroczystości byli m.in. sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr hab. Andrzej Kunert, prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabela Sariusz-Kępska, Rodziny Katyńskie z całej Polski ponad 230 osób, Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, Orkiestra Reprezentacyjna WP, kapłani - ks. kmdr Janusz Bąk kapelan Federacji Rodzin Katyńkich, ks. kmdr por. Ryszard Preuss kapelan Gdańskiego Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, ks. kpt. SG Wiesław Kondraciuk – reprezentujący Ordynariat Polowy WP i Podlaski Oddział Straży Granicznej.

     Po przybyciu do Smoleńska pielgrzymi skierowali pierwsze kroki na lotnisko Siewiernyj miejsce katastrofy samolotu prezydenckiego. W tym miejscu w ciszy, zadumie przywoływaliśmy tych, którzy zginęli w tym miejscu. Przy krzyżu i kamieniu upamiętniającym miejsce katastrofy ks. kapelan Nadwiślańskiego Oddziału SG poprowadził wspólną modlitwę za wszystkich, którzy zginęli w tym miejscu w tak dramatycznych okolicznościach. Następnie zwiedziliśmy smoleńską katedrę i sobór prawosławny pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej.

     Po południu udaliśmy się na Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu. Po przybyciu pielgrzymi złożyli kwiaty i znicze przy tabliczkach upamiętniających pomordowanych ich krewnych oraz tym, którym prosili pozostający w domu członkowie rodzin, którzy nie mogli przybyć.                                         

     Centralne uroczystości na Polskim Cmentarzy Wojennym odbyły się z udziałem prezydentów Polski Bronisławem Komorowskim, prezydentem Rosji Dimitrem Miedwiediewem, którzy przybyli wraz z swymi delegacjami.

     Po przybyciu prezydentów Polski i Rosji biciem dzwonu, umieszczonego w dole u podnóża pomnika centralnego z ołtarzem, rozpoczęto uroczystości. Odegrane zostały hymny państwowe Polski i Rosji. Następnie odbyła się część modlitewna. Rozpoczął ją ks. biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, następnie modlitwę odmówili: biskup Polowy Ordynariatu Prawosławnego Jerzy Pańkowski, biskup ppłk Mirosław Wolak z Duszpasterstwa Wojskowego Ewangelicko-Augsburskiego, rabin Michael Schudrich i immam Ibrahim Uzun.

     Po modlitwie ekumenicznej odbył się Apel Poległych i salwa honorowa. Następnie pod ołtarzem pomnikiem wieńce złożyli wieńce: prezydenci RP B. Komorowski i FR D. Miedwiediew, oraz od rodzin Katyńskich pani prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabela Sariusz-Skąpska.

     Uroczystość zakończyła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Polowego WP Józefa Guzdka. W koncelebrze udział wzięli księża kapelani; ks. kmdr Janusz Bąk, ks. kmdr por. Ryszard Preuss, ks. kpt. SG Wiesław Kondraciuk, z polskiej parafii ze Smoleńska franciszkanin o. Aaron

     Na koniec spotkania przemówił prezydent RP Bronisław Komorowski. Po uroczystości pielgrzymi udali się autokarami do Hotelu „Rasija” na posiłek, po którym nastąpił przejazd na dworzec kolejowy i powrót pociągiem specjalnym do kraju.


14 V - Centralne obchody XX. Rocznicy powstania SG w Gdańsku

     Uroczysta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem metropolity gdańskiego, abp. Sławoja Leszka Głódzia, nominacje generalskie, promocja na pierwszy stopień oficerski, pokazy działań funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału SG oraz okolicznościowy festyn w 14 maja złożyły się na centralne obchody 20-lecia Straży Granicznej w Gdańsku z udziałem - i pod patronatem - prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.     W godzinach porannych w Bazylice Mariackiej została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Metropolita Gdańskiego wspólnie z dziekanem i kapelanami Straży Granicznej.

     Podczas Mszy św. został odczytany list Biskupa Polowego Józefa Guzdka do funkcjonariuszy i pracowników formacji. Ordynariusz wojskowy podziękował tworzącym Straż Graniczną za umożliwienie pracy w jej strukturach kapelanom,  życzył też pracownikom SG, aby byli „sługami pokoju i budowniczymi pomostów między narodami”. W kazaniu Metropolita Gdański powiedział między innymi: „Wasza służba to znacznie więcej niż zawód. To powołanie -  Na sztandarze macie te słowa haftowane złotą nicią: Bóg, Honor, Ojczyzna. To nie są tylko czcze zawołania. One dzień po dniu waszą służbą od Bieszczad po Bałtyk wypełniane są pełną treścią i pokazują więź odniesienia do wartości najwyższej, jaką jest Bóg, potem Ojczyzna. I honor, który łączy się z odpowiedzialnością za wykonane zadanie. Każdy z nas zostaje powołany do zadań często trudnych i ciężkich, podobnie jak patron Straży Granicznej - św. Mateusz. Dlatego też trzeba powiedzieć w tym dniu, za św. Pawłem, abyśmy postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliśmy wezwani - z cierpliwością, cichością, znosząc siebie nawzajem. Powierzamy was także wstawiennictwu nowego błogosławionego Jana Pawła II - niech on będzie adresatem naszych modlitw, naszych spraw służbowych i rodzinnych”.

     We Mszy św. i dalszych uroczystościach wzięli udział: minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, delegacje służb granicznych Niemiec, Rosji, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Danii, Finlandii i Łotwy. Obecni byli także: attache ds. morskich Ambasady USA w Warszawie, wojewoda pomorski Roman Zaborowski, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który obchody w Gdańsku objął swoim patronatem, Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska. Nie zabrakło przedstawicieli urzędów, instytucji i szkół, na co dzień współpracujących ze Strażą Graniczną.

     Główne uroczystości miały miejsce na Targu Węglowym i rozpoczęły się od złożenia meldunku prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu przez komendanta głównego Straży Granicznej, gen. bryg. SG Leszka Elasa.      Prezydent Polski podziękował wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej za owocną, dwudziestoletnią służbę w ochronie polskich granic, a od 2004 r. także granic Unii Europejskiej. Życząc formacji sukcesów w przyszłości prezydent podkreślił, że służba pograniczników jest trudna, odpowiedzialna i często ryzykowna.

     Prezydent Bronisław Komorowski wręczył trzy nominacje generalskie. Generałami brygady SG zostali: Marek Borkowski, zastępca komendanta głównego SG, Jarosław Frączyk, komendant Nadbużańskiego Oddziału SG i Dominik Tracz, komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG.

     Po tej ceremonii komendant główny SG gen. bryg. Leszek Elas promował 96 funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski w Straży Granicznej. Apel zakończyły defilada pododdziałów oraz przelot samolotów i śmigłowca Straży Granicznej.

     Obchodom 20-lecia SG towarzyszył festyn. W specjalnie przygotowanym na ten dzień miasteczku Straży Granicznej każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Mieszkańcy Trójmiasta i turyści mogli wejść też na pokład jednostek pływających Straży Granicznej, które zacumowały przy Targu Rybnym, zobaczyć tresurę psa służbowego, a nawet mieć odciśnięte swoje linie papilarne przez technika kryminalistyki. Chętni oddali prawie 10 litrów krwi w specjalnym ambulansie zaparkowanym koło Katowni. Wyczekiwanym punktem obchodów był pokaz funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG z udziałem śmigłowca oraz łodzi na Motławie.


17 V - Obchody Święta Straży Granicznej w Podlaskim Oddziale

     Podlaski Oddział Straży Granicznej w dniu 17 maja 2011 roku przeżywał obchody XX rocznicy powstania Straży Granicznej. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. kościele Katedralnym pw. Wniebowzięcia NMP pod przewodnictwem Biskupa Drohiczyńskiego Antoniego Dydycza. Mszę św. koncelebrowali: ks. kmdr Zbigniew Rećko - Proboszcz Garnizonu Białystok, ks. mjr Wiesław Kondraciuk - kapelan Podlaskiego Oddziału SG, ks. Leon Grzegorczyk kapelan Policji, kapłani archidiecezji białostockiej na czele ks. prał. Romanem Balunowskim. Obecni byli: Prawosławny Dziekan Straży Granicznej por. SG Adam Weremijewicz i ks. Piotr Nestorek – prawosławny kapelan Podlaskiego Oddziału SG.

     W kazaniu Biskup Drochiczyński pogratulował służby i pracy funkcjonariuszom Podlaskiego Oddziału SG. Powiedział, że widzi w nich wspaniałych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej. Nawiązując do historii naszej ojczyzny przypomniał ze fundamentem naszej służby jest miłość do Polski. Zachęcał i przypominał ze pełniąc służbę na granicy można tez być wielkim i świętym.

     We Mszy św. uczestniczył Komendant Podlaskiego Oddziału SG płk Leszek Czech wraz z zastępcami oraz licznie zgromadzeni: kadra, funkcjonariusze i pracownicy cywilni oddziału. Zaproszeni goście – szefowie służb mundurowych miasta i województwa, lasów państwowych, młodzież z klas mundurowych wraz z nauczycielami. Mszę św. uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej i Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej.

     Następnie na Rynku Kościuszki przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty apel, na który przybyli Wojewoda Podlaski, Marszałek Sejmiku, Prezydent Miasta, przedstawiciele służb mundurowych, zaprzyjaźnionych firm i instytucji oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i emerytów, oraz goście z Grodna, Brześcia i Wilna. Po złożeniu meldunku, okolicznościowym wystąpieniu Komendant Oddziału rozpoczęło się wręczanie odznaczeń, wyróżnień, awansów na wyższe stopnie. Wręczono odznaczenia Prezydenckie, Medale za Długoletnią Służbę, za Zasługi dla Straży Granicznej oraz Odznaki Straży Granicznej. Wśród awansowanych był odznaczonych był mjr Wiesław Kondraciuk - kapelan Podlaskiego Oddziału SG, który otrzymał awans na stopień majora.  

     Ważnym punktem święta było wręczenie sztandaru dla Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska polskiego, które skupia byłych żołnierzy WOP-u i Straży Granicznej. Biskup Drohiczyński poświecił sztandar. Uroczystość zakończył koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży granicznej i musztra paradna w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Całość zakończył festyn i piknik. W specjalnie przygotowanym na ten dzień miasteczku Straży Granicznej każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.


1 VI - Uroczystość nadania proporca Placówce Straży Granicznej w Płaskiej

     Uroczyste nadanie proporca i obchody XX rocznicy powstania Straży Granicznej w Placówce SG w Płaskiej odbyły się w dniu 1 czerwca 2011 r. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w kaplicy w Płaskiej, której przewodniczył ks. infułat Antoni Kochański wraz z ks. płk prał. Stefanem Dmochem - Dziekanem Straży Granicznej, miejscowym proboszczem ks. Wojciechem Jabłońskim – kustoszem Sanktuarium MB w Studziennicznej i ks. mjr SG Wiesławem Kondraciukiem - kapelanem Podlaskiego Oddziału SG.

     Przybyłych na Eucharystie przywitał ksiądz proboszcz a następnie ks. Dziekan odczytał posłanie Biskupa Polowego do Komendanta PSG Płaska i uczestników uroczystości: Dziękuje za zaproszenie na uroczystości z okazji XX rocznicy powstania Straży Granicznej i X- lecia Placówki Straży Granicznej w Płaskiej oraz wręczenia Proporca Placówce Straży Granicznej w Płaskiej, które odbędą się 1 czerwca br. Każde z tych wydarzeń zasługuje na wspomnienie i upamiętnienie. Niestety z powodu wcześniej podjętych zobowiązań duszpasterskich nie mogę przybyć na uroczystości i dzielić z Wami radość z przeżywanych jubileuszy. W przesłanym zaproszeniu zauważam Mszę św., która będzie celebrowana w kaplicy w Płaskiej. Wyrażam wdzięczność panu Komendantowi i Funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Płaskiej za wrażliwość na wymiar duchowy. Ufam, ze wieź z Bogiem pomoże lepiej spełniać obowiązku służbowe i budować szczęście na trwałym fundamencie. Dziękuję za przygotowany pamiątkowy gwóźdź z moim imieniem i nazwiskiem. Proszę Dziekana Straży Granicznej ks. prał. Płk Stefana Dmucha, aby w moim imieniu dopełnił ceremonii jego wbicia w drzewce Proporca. Wszystkim uczestnikom uroczystości udzielam pasterskiego.

     Okolicznościową homilię wygłosił, ks. prał. płk Stefan Dmoch, który powiedział miedzy innymi, że Ojczyzna jest naturalnym środowiskiem życia człowieka. Miłość do niej jest darem i zadaniem. Jako przykład umiłowania Ojczyzny wskazał na Prymasa Tysiąclecia. Nawiązując do służby w Straży Granicznej powiedział, że funkcjonariusze często z narażeniem życia pełnią zaszczytną służbą walcząc z nawet ze zorganizowana przestępczością. Życzył funkcjonariuszom, aby byli sługami pokoju i budowniczymi pomostów miedzy narodami.

     We Mszy św. uczestniczyli: Wicewojewoda Wojciech Dzierżgowski wraz ze starostami i wójtami ziemi augustowskiej, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z zastępcą i komendantami sąsiednich placówek, szefowie służb mundurowych: Wojska, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji lasów państwowych wraz z Nadleśniczymi, były Komendant Główny SG gen. dyw. w spocz. Józef Klimowicz, oraz Komendant Placówki ppłk Krzysztof Pampuch wraz z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi., poczet sztandarowy i kompania honorowa złożona z funkcjonariuszy sąsiednich placówek. Mszę św. i uroczystość uświetniła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

     Po Mszy św. na terenie placówki odbyła dalsza część uroczystości. Po złożeniu meldunku Komendantowi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu rozpoczęła się ceremonia wręczenia proporca. Proporzec został ufundowany dzięki staraniom utworzonej w dniu 23.02. 2011 roku Grupy Inicjatywnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego Pana Bogdana Dyjaka. Środki na ten szczytny cel uzyskano w ramach zbiórki publicznej, w której udział wzięły instytucje państwowe i samorządowe, organizacje społeczne i osoby prywatne.

     Akt nadania odczytał Przewodniczącego Grupy Inicjatywnej. Następnie zostały wbite gwoździe honorowe i wszyscy wyróżnieni wpisali się w akcie ufundowania. Obecni kapłani poświęcili Proporzec. Po poświęceniu proporzec zostanie wręczony Komendantowi Placówki SG w Płaskiej i  nastąpiła uroczysta prezentacja przez poczet. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie odznaczeń, wyróżnień i aktów mianowań na wyższe stopnie. Uroczystość zakończyły okolicznościowe przemówienia i koncert Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej.


20 VII - 2 VIII - Dzieci z Dekanatu SG nad Bałtykiem w Ustce

     Caritas Ordynariatu Polowego WP, jak co roku zorganizowała obóz dla dzieci w Ustce. Na II turnusie kolonii odpoczywało 65 dzieci: ze Straży Granicznej 35 dzieci, z Krakowskiego Dekenatu Wojskowego 25 dzieci, z Dekanatu Żandarmerii 5 dzieci. Jak co roku byli z nami 4 dzieci z Ośrodka Wychowawczo - Opiekuńczego w Bartoszycach. Na kolonie pojechali także ministranci pełniący służbę ołtarza w parafii wojskowej św. Jerzego w Białymstoku.

     Kolonie rozpoczęły się 20 lipca i trwały do 2 sierpnia. Komendantem obozu był ks. mjr Wiesław Kondraciuk kapelan Podlaskiego Oddziału SG, a zastępcą komendanta ks. por. Karol Skopiński – kapelan 5 Batalionu Dowodzenia w Krakowie.

     Każdy dzień uczestnicy kolonii rozpoczynali od porannej zaprawy i wspólnej modlitwy, później śniadanie i chwila czasu wolnego na porządki we własnych pokojach. Słoneczna pogoda pozwoliła spędzać dużo czasu na plaży, gdzie dzieci mogły zażywać kąpieli w słonym morzu pod okiem ratowników. Ważnym punktem dnia była codzienna Eucharystia, w której dzieci brały chętnie czynny udział. Nie zabrakło czasu na różne konkursy między innymi  konkurs piosenek oraz zabawy i zawody sportowe, które rozgrywane były na obiektach wojskowych CSMW. 

     W czasie koloni zostały rozegrane zawody sportowe o randze międzynarodowej z dziećmi i młodzieżą z Białorusi. Rywalizacja zakończyła się remisem, a wspólnie spędzony czas zaszczepił w młodych ludziach ducha walki oraz grę fair play. Spotkanie zakończyło wspólne ognisko. W trakcie trwania turnusu był czas na naukę. Instruktorzy i żołnierze CSMW realizowali tematy z dziedziny BHP, ratownictwa medycznego, zachowania na plaży i na morzu, szkolenia przeciwpożarowe, naukę pływania na basenie oraz musztrę.

     Dzieci odwiedziły Placówkę Straży Granicznej w Ustce, gdzie zapoznały się ze specyfiką służby i ochrony granicy morskiej. Uczestniczyły w pokazie psów służbowych (do wykrywania narkotyków), oraz sprzętu. Uczestniczyły w wycieczkach do: Łeby, gdzie dzieci zwiedziły Park Jurajski, Gdyni, gdzie zwiedziły port, płynęły tramwajem wodnym na Hel, a tam zobaczyły najbardziej wysunięty punkt na północy Polski i zwiedziły pozostałości fortyfikacji z 1939 roku i fokarium. Skorzystały z atrakcji, jakie zapewnia Park Wodny w Redzikowie. Poznały okolice Ustki i obiekty wraz z poligonem CSMW w Ustce. Cały II turnus przebiegał w miłej i wesołej atmosferze. Szczęśliwe, radosne z nowymi przyjaźniami po długiej podróży wróciły do domów.


27 X - Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w II rocz. tragicznej śmierci lotników - funkcjonariuszy SG

     W dniu 27 października 2011 r. w kościele garnizonowym w Białymstoku, została odprawiona Msza św. w intencji lotników - funkcjonariuszy, którzy przed dwoma laty zginęli w katastrofie śmigłowca Kania na terenie Republiki Białorusi podczas wykonywania zadań w ochronie granicy Rzeczypospolitej.

     Mszy św. przewodniczył Delegat Biskupa Polowego ks. prał. płk Zbigniew Kępa - dziekan Straży Granicznej, koncelebrowali ks. prał. kmdr Zbigniew Rećko - proboszcz garnizonu Białystok, ks. prał. kan. Stefan Dmoch, -wicedziekan SG, ks. ppłk Mirosław Kurjaniuk - kapelan Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, ks. mjr. Wiesław Kondraciuk - kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz kapłani archidiecezji białostockiej: ks Leon Grzegorczyk, Mirosław Niebrzydowski i ks. Piotr Radkiewicz. Obecny był Prawosławny Dziekan Straży Granicznej ks. por. Adam Weremijewicz i ks. Piotr Nestorek - prawosławny kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

     W uroczystości uczestniczyli: gen. bryg. Leszek Elas – Komendant Główny SG, gen. bryg. Marek Borkowski – Zastępca Komendanta Głównego SG, Maciej Żywno – wojewoda Podlaski, Waldemar Pawłowski przedstawiciel Prezydenta Białegostoku, płk Leszek Krok Dyrektor Biura Lotnictwa Straży Granicznej wraz z zastępcami i przedstawicielami poszczególnych Wydziałów Lotniczych z całego kraju, płk Leszek Czech wraz z zastępcami, kadrą, funkcjonariuszami i pracownikami cywilnych oddziału, Przewodniczący Krajowy Związków Zawodowych Funkcjonariuszy pan Mariusz Tyl wraz z przewodniczącymi organizacji terenowych, Szefowie i przedstawicieli służb mundurowych: Wojska, Policji, Straży Pożarnej, Izby Celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Więziennictwa, Agencji Wywiadu i Kontrwywiadu, Weterani polskich formacji granicznych a szczególnie przedstawicieli związku byłych żołnierzy zawodowych, Poczet sztandarowy.

     W kazaniu dziekan SG ks. płk Zbigniew Kępa powiedział m.in.: Idąc śladem św. Pawła odnajdujemy dwa różne sposoby przeżywania doczesności. Jeden z nich to ten, by pozwolić się unieść fali doczesności; płynąć z prądem czasu (…) Ale jest jeszcze inny sposób przeżywania życia – „sub specie aeternitatis” – jak mawiali starożytni i średniowieczni chrześcijanie – „z perspektywy wieczności”. Powiedzmy językiem bardziej zrozumiałym: z perspektywy, jaką nam daje żywa więź z Bogiem (synostwo Boże). Taka perspektywa stwarza możliwość innego spojrzenia na życie. W takiej perspektywie klęską nie jest utrata życia, klęską natomiast jest odłączenie od Boga, utrata żywej więzi z Bogiem. Jeżeli ktoś miłuje Boga – to jak mawiał poeta (ks. Jan Twardowski) – „i śmierć się przyda” (…) Dziś w imieniu tych rodzin trzeba powiedzieć: dziękujemy Wam. To słowo „dziękujemy” w różny sposób, w różnej formie  wypowiadały rodziny dotknięte żałobą i smutkiem. W tej wspólnocie życzliwych Rodzinom osób jest Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Oddziału, Biuro Lotnictwa Komendy Głównej, Instytucje mundurowe Białegostoku i wiele innych instytucji i osób. (…) Słowo dziękuję trzeba dziś wypowiedzieć nie tylko w imieniu rodzin, ale także to słowo, trzeba powiedzieć Rodzinom Zmarłych w katastrofie lotniczej funkcjonariuszy. Podziwialiśmy Wasze zmaganie się z losem, waszą determinację, wasze pogodzenie się z losem. Podziwialiśmy odnajdywanie sensu życia; powierzenie siebie i swoich rodzin Bogu. (…) Podczas tej Mszy św. zostanie poświęcona tablica dedykowana zmarłych w katastrofie lotniczej funkcjonariuszy. (…) Tablica w garnizonowym kościele przechowa o nich pamięć. Ale przede wszystkim pamięć o nich przechowa sam Bóg. Bóg zna ich imiona i nazwiska. Po imieniu wezwie ich w dniu powszechnego zmartwychwstania – jak wierzymy. (…) Ta tablica wspomoże naszą pamięć, abyśmy w natłoku zajęć o nich i o ich bliskich nie zapomnieli.

     Po kazaniu została uroczyście odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca tragiczną śmierć funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy zginęli w katastrofie śmigłowca „Kania”. Została ona ufundowana przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej oraz władze samorządowe województwa podlaskiego została zaprojektowana i wykonana przez Pracownię Metaloplastyki Janusza Tałucia metodą odlewniczą w brązie.

     Tło tablicy stanowi niebo pokryte chmurami i obłokami. Z lewej strony napis: W hołdzie funkcjonariuszom III Wydziału Lotniczego Straży Granicznej, którzy ponieśli śmierć w wyniku tragicznego wypadku w dniu 31 października 2009 r. podczas wykonywania lotu patrolowego w ochronie granicy państwowej. W jej centrum po skosie umieszczone są wizerunki pilotów, zaś nad nimi na bezchmurnym niebie unosi się śmigłowiec, a pod nim cytat słów Jana Kochanowskiego: „A jeśli komu droga otwarta do nieba to tym, co służą Ojczyźnie.” W rogach tablicy zostały umieszczone  loga: Lotnictwa Straży Granicznej, Straży Granicznej, Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy SG, oraz herb województwa Podlaskiego.

     Odsłonięcia tablicy dokonali gen. bryg. Leszek Elas - Komendanta Głównego i Maciej Żywno - Wojewoda Podlaski. Towarzyszyli im: gen. bryg. Marek Borkowski – Zastępca Komendanta Głównego SG, płk SG Leszek Krok - Dyrektor Biura Lotnictwa SG, płk Leszek Czech – komendant Podlaskiego Oddziału SG,  Mariusz Tyl – Przewodniczący Krajowy Związków Zawodowych Funkcjonariuszy, Waldemar Pawłowski przedstawiciel Prezydenta Białegostoku. Poświęcił ją Delegat Biskupa Polowego - ks. płk SG Zbigniew Kępa - Dziekan Straży Granicznej. Ceremonię zakończyło umieszczenie przed tablica zniczy pamięci, które ustawiły wdowy tragicznie zmarłych funkcjonariuszy – lotników oraz odegranie utworu „Cisza”.

     Na zakończenie Mszy św. Komendant Główny, Dyrektor Biura Lotnictwa Straży Granicznej, wdowa Beata Bartnicka oraz Proboszcz Parafii Wojskowej podziękowali za pamięć, modlitwę i ufundowanie tablicy.

     Przed Mszą św. delegacje służbowe udały się na cmentarze, gdzie zostali pochowani zmarli w katastrofie funkcjonariusze. Na grobach zostały złożone wieńce i odmówiono wspólnie modlitwy.


27 X - Modlitwa na miejscu katastrofy na Białorusi…

     W godzinach popołudniowych dniu 27 października 2011 r. na terenie Republiki Białorusi w pobliżu miejsca katastrofy śmigłowca „Kania”, w której śmierć poniosło trzech lotników funkcjonariuszy odbyły się uroczystości rocznicowe.

     Na uroczystość przybyli: komendanci polskiej i białoruskiej straży granicznej: płk SG Leszek Czech  i płk Siergiej Britow z Brześcia,  przedstawiciele władz rządowych i samorządowych na czele z wojewodą podlaskim – Maciejem Żywno, szefowie i przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Izby Celnej. Przybyli również przedstawiciele Biura Lotnictwa Komendy Głównej SG i poszczególnych wydziałów na czele z dyrektorem płk Leszkiem Krokiem, funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Przedstawiciele duchowieństwa zarówno z Polski i Białorusi na czele z ks. płk Zbigniewem Kępą Dziekanem Straży Granicznej i ks. por. Adamem Weremiejewiczem Prawosławnym Dziekanem Straży Granicznej. Obecni byli mieszkańcy pobliskich miejscowości i uczestnicy akcji ratowniczej przed roku. Najważniejszymi uczestnikami uroczystości były żony wraz z dziećmi, rodzice, koledzy i przyjaciele.

     Uroczystość rozpoczęło od wystąpień komendantów: płk Leszka Czecha i płk Siergieja Britow i wojewody podlaskiego Macieja Żywno, którzy podkreślali, że załoga polskiego statku powietrznego zginęła w trakcie służby. Chronimy granicę wspólnie, z obu stron, dlatego ta tragedia nie jest tylko sprawą polską, ale sprawą dwóch służb, wspólnej świadomości i pamięci o wspólnej granicy. Nawiązali do katastrofy śmigłowca białoruskich pograniczników, w której zginęło dwóch pilotów i trzech dziennikarzy.

     Następnie została odprawiona liturgii za zmarłych przez kapłanów kościoła Rzymskokatolickiego pod przewodnictwem ks. płk Zbigniewa Kępy i Kościoła Prawosławnego pod przewodnictwem ks. por. Adama Weremiejewicza wraz z obecnymi kapelanami i kapłanami diecezjalnymi. Uroczystość zakończyło złożenie wieńców od delegacji i rodzin. Polski śmigłowiec, który przeleciał nad miejscem katastrofy oddał honory według rytuału lotniczego.

     W pobliżu miejsca katastrofy znajduje się pomnik ufundowano ze składek żołnierzy Państwowego Komitetu Wojsk Granicznych Białorusi. Są to dwie granitowe płyty rozdzielone wycięciem w kształcie krzyża. Na pomniku znajdują się również tablice – w dwóch językach - z nazwiskami poległych lotników.

Zegar

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
17308