Menu

22 V 2012 - wtorek

      Podlaski Oddział Straży Granicznej w dniu 22 maja 2012 roku przeżywał obchody XXI rocznicy powstania Straży Granicznej. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. kościele parafii wojskowej św. Jerzego pod przewodnictwem Dziekana Straży Granicznej ks. płk SG Zbigniewa Kępy. Mszę św. koncelebrowali: ks. mjr Wiesław Kondraciuk - kapelan Podlaskiego Oddziału SG, ks. por. Marcin Wasilewski. Obecni byli: Prawosławny Kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ks. kpr. Piotr Nestorek i Pastor por. SG Marcin Pysz Ewangelicki Kapelan Straży Granicznej z Kętrzyna. We Mszy św. uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego gen. bryg. Marek Borkowski, Komendant Podlaskiego Oddziału SG płk Leszek Czech wraz z zastępcami oraz licznie zgromadzeni: kadra, funkcjonariusze i pracownicy cywilni oddziału. Zaproszeni goście – szefowie służb mundurowych miasta i województwa, lasów państwowych, młodzież z klas mundurowych wraz z nauczycielami. Mszę św. uświetniła Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska.

     Następnie na placu apelowym odbył się uroczysty apel, na który przybyli Wojewoda Podlaski, Marszałek Sejmiku, Zastępca Prezydenta Miasta, przedstawiciele służb mundurowych, zaprzyjaźnionych firm i instytucji oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i emerytów, oraz goście z Wilna. Po złożeniu meldunku, okolicznościowym wystąpieniu Komendant Oddziału rozpoczęło się wręczanie odznaczeń, wyróżnień, awansów na wyższe stopnie. Wręczono odznaczenia Prezydenckie, Medale za Długoletnią Służbę, za Zasługi dla Straży Granicznej oraz Odznaki Straży Granicznej. Najważniejszym punktem święta było wręczenie sztandaru dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Zarządowi Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Aktu wręczenia Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej dokonał Zastępca Komendanta Głównego gen. bryg. Marek Borkowski, zaś Zarządowi Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dokonał gen dyw. Bolesław Izydorczyk – Wice Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Po odczytaniu uchwał w sprawie nadania sztandarów nastąpiło jego ekumeniczne poświęcenie. Dokonali tego Ks. płk SG Zbigniew Kępa – Dziekan Straży Granicznej, Prawosławny Dziekan Straży Granicznej por. SG Adam Weremijewicz i Pastor por. SG Marcin Pysz Ewangelicki Kapelan Straży Granicznej . Następnie przypisane ceremoniałem osoby wbiły w drzewiec gwoździe honorowe, Zastępca Komendanta Głównego gen. bryg. Marek Borkowski wręczył sztandar Komendantowi Podlaskiego Oddziału SG płk Leszkowi Czechowi, zaś gen dyw. Bolesław Izydorczyk – Wice Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wręczył Prezesowi Wojewódzkiego Zarządu Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego płk rez. Józefowi Kosno. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.


14 - 16 V 2012

     Mszą świętą sprawowaną w kościele pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza w Unieściu koło Koszalina rozpoczęła się doroczna odprawa szkoleniowa kapelanów ordynariatu polowego WP. Eucharystii koncelebrowanej przez uczestników odprawy przewodniczył ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego. Księża modlili się w intencji zmarłej siostry, ks. mjr. Władysława Kozickiego - Jadwigi oraz w intencji pomyślnego przebiegu odprawy szkoleniowej. Co roku kapelani spotykają na odprawie celem wymiany doświadczeń duszpasterskich oraz określając zadania na najbliższy czas.

     Drugi dzień odprawy szkoleniowej dla kapelanów ordynariatu polowego rozpoczął się od Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem biskupa polowego WP Józefa Guzdka, w miejscowym kościele parafialnym pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza. Podczas Eucharystii kapelani modlili się w intencji zmarłych kapłanów posługujących w wojsku i innych formacjach mundurowych oraz w intencji przeżywających jubileusz swoich święceń kapłańskich kolegów. Po śniadaniu rozpoczęło się szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do ośrodka, w którym odbywa się szkolenie przybyli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Mł. Bryg. Artur Litwin zapoznał księży kapelanów z przepisami ochrony przeciwpożarowej i podstawowymi obowiązkami w zakresie zapewnienia bezpiecznej ewakuacji z zagrożonych budynków. Jak podkreślił szkolenie było sprofilowane na potrzeby księży, kościołów i budynków parafialnych i obejmowało problematykę charakterystyczną dla tych miejsc. W spotkaniu uczestniczył również ks. mł. bryg. Ryszard Szczygieł, kapelan strażaków, m. in. uczestnik akcji pomocy psychologicznej dla ofiar tragicznego pożaru w Kamieniu Pomorskim sprzed kilku lat. – Z doświadczenia wiem, że w wyniku pożarów i powodzi z ofiarami śmiertelnymi, poszkodowanymi są również ratownicy, którzy często doznają szoku a obecność kapelana i możliwość rozmowy pozwalają im łatwiej wyjść z traumy – powiedział. Ks. Szczygieł przypomniał także, że po zamachu w londyńskim metrze sprawowana niedaleko miejsca katastrofy Msza św. Zgromadziła rzeszę 6 tysięcy osób. – Moim zdaniem świadczy to o dużej potrzebie religijnego przeżywania także takich dramatów – powiedział. Kapelani zostali również przeszkoleni w zakresie posługiwania się różnymi środkami gaśniczymi. Zajęcia miały również wymiar praktyczny. W widowiskowym gaszeniu specjalnych, ćwiczebnych wanien pożarniczych wzięli udział księża. Z kapelanami spotkał się również adm. floty Tomasz Mathea, Dowódca Marynarki Wojennej, który przedstawił historię i perspektywy jej rozwoju. Po południu księża rozegrali mecz piłki nożnej i sprawdzili stan swojej kondycji przed zbliżającym się EURO 2012.

     W ostatnim dniu Biskup polowy WP Józef Guzdek przewodniczył Mszy św. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza w Unieściu na zakończenie odprawy szkoleniowej kapelanów ordynariatu polowego. Po Mszy św. kapelani wzięli udział w odprawie z biskupem Guzdkiem, podczas której omówione zostały bieżące sprawy duszpasterstwa wojskowego oraz wręczone zostały odznaczenia. Jak podkreślił bp Guzdek są one „wyrazem wdzięczności władz świeckich dla posługi duszpasterzy wojskowych. Po obiedzie kapelani wyruszyli w drogę powrotną do jednostek, w których pełnią posługę. Kolejna odprawa odbędzie się w przyszłym roku.

 

 


16 - 29 VII 2012

     W dniach od 16 do 29 lipca 2012 roku 75- osobowa grupa dzieci i młodzieży ze Straży Granicznej i Wojsk Specjalnych wypoczywała w ośrodku Charytatywno-Społecznym Caritas, w Ustce – Lędowie w ramach kolonii letnich organizowanych przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i MON. Opiekunami turnusu byli  ks. mjr Wiesław Kondraciuk oraz ks. por Andrzej Szpura. W pierwszym tygodniu pobytu pogoda nie była sprzyjająca na spędzanie czasu nad morzem i na plaży, ale organizatorzy zapewnili uczestnikom inne ciekawe atrakcje.  Istotnym i ważnym punktem dnia była codzienna Eucharystia, w której dzieci brały chętnie czynny udział. W czasie kolonii zostały zorganizowane ciekawe wycieczki i wyjazdy do Aqua Parku. Niezapomnianym przeżyciem dla dzieci będzie pobyt w Muzeum Miniatur w Kartuzach, gdzie mogły stanąć twarzą w twarz ze Statuą Wolności, pogładzić sfinksa czy dotknąć czubka wieży kartuskiej kolegiaty. Wszystkie zabytki zostały pomniejszone 25 krotnie w stosunku do oryginału. Ciekawą wycieczką była również wizyta w Ocean Parku we Władysławowie. Dzieci spotkały tu przerażające rekiny, największe wieloryby jak również żółwie olbrzymy. Dzięki takim widokom przyswoiły sobie ciekawe informacje o żyjących w głębinach naszych oceanów rybach. Oprócz tych wycieczek koloniści odwiedzili Park wodny w Darłowie, który jako jedyny w Europie umożliwia korzystanie z dobrodziejstw wody morskiej przez cały rok. Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się jednak  zjeżdżalnie wodne oraz jacuzzi.

     W drugim tygodniu pobytu pogoda się poprawiła i pozwoliła dzieciakom spędzać dużo czasu na plaży, gdzie zażywały kąpieli w morzu pod okiem ratowników.  Nie zabrakło czasu na różne konkursy między innymi konkurs piosenek oraz zabawy i zawody sportowe, które rozgrywane były na obiektach wojskowych CSMW.W trakcie trwania turnusu był czas na naukę. Instruktor ratownictwa medycznego z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce st. Marynarz Piotr Dęga przeprowadził szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a instruktorzy i żołnierze z CSMW realizowali tematy z dziedziny BHP, zachowania na plaży i na morzu, szkolenia przeciwpożarowe, naukę pływania na basenie oraz musztrę wraz z prezentacją broni palnej. Po dwutygodniowym pobycie radosne, szczęśliwe i wypoczęte dzieciaki wróciły do swoich domów.

Zegar

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
13794