Menu

BIAŁOSTOCKI SZLAK PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNY
„ŚLADAMI BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI”

 

     Błogosławiony ks. Michał Sopoćko ostatnie lata swego życia, obejmujące okres od 1947 do 1975 roku spędził w Białymstoku. Pozostały tu ślady jego apostolskiej obecności, które wyznaczają nam szlak pielgrzymi. Kraków posiada sanktuarium w Łagiewnikach, któremu patronuje św. Faustyna Kowalska Apostołka Orędzia Miłosierdzia Bożego. W Białymstoku przez blisko 30 lat kontynuował misję głoszenia prawdy o Bogu Miłosiernym – bł. ks. Michał Sopoćko. Boże zrządzenie połączyło ich losy w Wilnie. Tam też krystalizowało się ich życie duchowe, stamtąd oboje ponieśli Orędzie Jezusa Miłosiernego w świat.

     Pielgrzymowanie śladami bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku odzwierciedla dwie ścieżki: tę wyznaczoną przez historię i duchowość skromnego kapłana, niestrudzonego orędownika Miłosierdzia Bożego.

     Ksiądz Michał po raz pierwszy zobaczył Białystok w 1918 roku jesienią, gdy jechał pociągiem z Wilna do Warszawy na dalsze studia. Potem niejednokrotnie jeszcze przemierzał tę trasę koleją. Czy przy tych okazjach mógł zatrzymywać się w naszym mieście? Nie pozostały żadne wzmianki o tym. Jeśli być może to się zdarzyło, pierwsze kroki z dworca prowadzić musiały obok, najprawdopodobniej do kaplicy św. Rocha, a później do kościoła św. Rocha. A jeśliby odtwarzać dalszy szlak wędrówki, to niewątpliwie musiały to być ulice: Lipowa i Rynek Kościuszki w kierunku kościoła farnego, którędy przebiega główna oś miasta.

     Na stałe los, a w duchu wiary - Boża Opatrzność, przywiodła ks. Michała Sopoćkę do Białegostoku w 1947 roku. Z dworca, na który przybył pociąg z Wilna, nie mógł inaczej dotrzeć do Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, mieszkającego na plebani farnej, jak tylko wspomnianym szlakiem. Dalej jego droga wiodła do Seminarium Duchownego przy ul. Słonimskiej. W miarę upływu czasu – przestrzeń życia Błogosławionego w naszym mieście obejmowała kolejne ulice: Złotą, Warszawską, E. Orzeszkowej, R. Traugutta, Poleską. Pielgrzymując tymi drogami, rozpoznajemy głębię dzieł i dokonań w służbie Miłosierdziu Bożemu ks. Michała. Kaplica i pokoik przy ul. Poleskiej, sanktuarium Miłosierdzia Bożego z relikwiami Błogosławionego, gdzie kończy się szlak pielgrzymi, to miejsca owocowania jego ducha oraz promieniowania łask Miłosierdzia Bożego, któremu poświęcił swe życie.

     Szlak śladami bł. ks. Michała Sopoćki przypomina miejsca, odtwarza historię wydarzeń, a jeszcze bardziej prowadzi czy przenosi w przestrzeń apostolstwa Miłosierdzia Bożego, dopełnianego dojrzewaniem do osobistej świętości w naszych czasach i w naszym mieście.

Zegar

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
18468